Investorer biter på torsken

Torskeoppdrett har stor tiltrekningskraft på investorer. En ny emisjon i Atlantic Cod Farms ble fulltegnet lenge før fristen.

– Det har gått over all forventning, med tanke på det generelt dårlige finansmarkedet sier administrerende direktør Kenneth Brandal i oppdrettsselskapet med base på Stadlandet i Sogn og Fjordane.

Emisjonen er på 82 millioner kroner. I tillegg har eksisterende aksjonærer tegnet seg for et betydelig beløp, og medregnet en emisjon i januar på 34 millioner kroner, har selskapet i løpet av 2007 og 2008 hentet inn 132 millioner kroner i ny egenkapital.

– Selskapet har nå en solid finansiell løfteevne til å gjennomføre sin langsiktige forretningsplan, forteller Brandal.

Ambisiøs

Etter emisjonen er Pareto Growth største aksjonær. I emisjonen har selskapet også fått med seg blant andre Marin Vekst, Møre og Romsdal Såkornfond og Naustneset AS, sistnevnte er ett av selskapene til Ulstein–familien. I tillegg består aksjonærlisten av en lang rekke mindre investorer.

Selskapet har ambisjoner om å bli ett av de ledende innen torskeoppdrett, med kontroll på hele verdikjeden – fra yngel til matfisk. Resultatene og produksjonen bærer imidlertid fortsatt preg av at selskapet er i startfasen. I fjor tjente selskapet på yngel, men tapte så mye på matfiskproduksjonen at det totalt sett ble røde tall.

– Vi hadde inntil i år ikke satt ut særlig mye fisk i sjøen, men i år setter vi ut 2,5 millioner fisk. Det er ti ganger så mye som i fjor, forteller Brandal.

2010-plan

Slaktevolumet er foreløpig beskjedent. Det var 140 tonn i fjor, blir 250 tonn i år og antas å havne på ca. 1200 tonn i 2009 Deretter kommer produksjonen til å øke voldsomt.

– Det er 2010 som kommer til å bli det første store året, ifølge Brandal.

Flere saker på E24

På forsiden nå