– Jeg er overbevist om at vi vil øke eksporten vår til Kina

Norsk næringsliv og politikere fortsetter å valfarte til Kina i håp om nye forretningsmuligheter. Denne uken undertegner Norge avtaler som skal sikre samarbeid innen energi og karbonfangstteknologi.


<p><b>ÉN AV FLERE:</b> Olje- og energiminister Terje Søviknes underskrev onsdag en samarbeidsavtale med den kinesiske energiministeren Nur Bekri i Beijing. Fredag skal de undertegne en egen samarbeidsavtale om karbonfangstteknologi.</p>

ÉN AV FLERE: Olje- og energiminister Terje Søviknes underskrev onsdag en samarbeidsavtale med den kinesiske energiministeren Nur Bekri i Beijing. Fredag skal de undertegne en egen samarbeidsavtale om karbonfangstteknologi.

Etter at norske og kinesiske myndigheter før jul annonserte at forholdet mellom de to statene offisielt er «normalisert» igjen har både bedrifter og politikere vært travelt opptatt med å få i gang flere initiativer.

Det siste eksempelet er olje- og energiministerens tur til Kina denne uken. Med seg på turen har han en rekke representanter fra olje- og energibransjen, samt representanter fra Gassnova og Teknologisenteret på Mongstad (TCM), som begge jobber med karbonfangst og -lagring (kalt CCS).

– Konferansen vi deltar på handler mye om fornybar og CCS (CO₂-fangst og – lagring, journ.anm.), men vi har også snakket mye om olje og gass, sier olje- og energiminister Terje Søviknes til E24 på telefon fra Beijing.

– Mens vi er her borte vil det også bli inngått mange avtaler mellom norske og kinesiske selskaper, legger han til.

Mesteparten av den norske næringslivsdelegasjonen som har dratt over er knyttet til oljenæringen, mens en ikke ubetydelig del er tilknyttet energi og fornybar, får E24 opplyst.

«Lille Norge» slapp til blant de store

Onsdag underskrev Søviknes en samarbeidsavtale med sin kinesiske statsrådskollega som skal bidra til mer samarbeid og utveksling av teknologi og erfaring. Avtalen dreier seg spesielt om karbonfangst og -lagring (CCS), samt energieffektivisering,

– Avtalen vi nå har inngått er utvidet sammenlignet med den forrige og inkluderer CCS. Karbonfangst og – lagring er nok det temaet som er mest omtalt av alle på dette møtet. Det er åpenbart at det er en fornyet interesse for CCS, sier Søviknes.

Den forrige samarbeidsavtalen han referer til ble inngått i 2006. Den nye avtalen løper i fem år fremover.

I tillegg er det et eget punkt i avtalen som omfatter reformer i kraftmarkedet.

– Er kineserne interessert i å lære om hvordan vi regulerer kraftmarkedet her hjemme?

– Ja, det er de åpenbart interessert i. Siden 90-tallet har jo man hatt en mer markedsbasert løsning i Norden, og kineserne ønsker å få på plass et mer etterspørselsstyrt marked, sier han.

Søviknes deltok tirsdag i en paneldebatt, der sjefen i Det internasjonale energibyrået (IEA), Fatih Birol, og USAs energiminister Rick Perry var med.

– Det var jo litt artig, for der satt stormaktene USA, Canada, Kina og Australia, og lille Norge som eneste representant fra Europa. Det er jo interessant, for vi er helt i front når det kommer til CCS, sier Søviknes.

Han begrunner det med at vi allerede driver med CCS på Sleipner-feltet, der man reduserer det høye CO2-nivået i naturgassen før den sendes videre og sender CO2 tilbake i reservoarene til lagring, i tillegg til at Norge nå har prosjekter i gang for fullskalatesting av CCS-teknologi i industriell sammenheng.

– Å knytte tettere bånd til Kina er jo i vinden i Norge om dagen, men hva får vi ut av denne samarbeidsavtalen?

– Det er Statoil, Statkraft og norsk leverandørindustri som vil dra nytte av samarbeidet vårt, slik jeg ser det. Jeg er overbevist om at vi vil øke eksporten vår til Kina som følge av at forholdet nå er normalisert, og denne uken er viktig i så måte, sier Søviknes.

Han legger til at det etter alt å dømme vil bli signert fire til fem samarbeidsavtaler mellom norske og kinesiske selskaper i løpet av uken.

Kineserne vil fange kullkraft-utslipp

Mens Terje Søviknes undertegnet den overordnede samarbeidsavtalen om energieffektivisering og lavkarbonteknologi onsdag, så skal en egen avtale undertegnes om CCS (karbonfangst) fredag.

E24 får opplyst av Olje- og energidepartementet at alle detaljene ikke er meislet ut ennå, men hovedlinjene er klare. Gassnova, som har ansvaret for Teknologisenteret på Mongstad (TCM), opplyser til E24 at hovedlinjene er klare.

Kineserne ønsker nemlig å bygge et testsenter på størrelse med det USA har, altså en tiendedel så stort som det norske senteret på Mongstad.

Testsenteret skal bygges i tilknytning til kraftselskapet China Resources Powers kullkraftverk i Guangdong. Ettersom Norge allerede har fem år med erfaring (både positiv og negativ) skal man nå få plass et samarbeid for å utveksle erfaringer og kunnskap, med unntak av det som er proprietær teknologi til selskapene.

Ifølge Gassnova ser man fra norsk side på dette samarbeidet som et gode for å sørge for at utviklingen av CCS-teknologi går så raskt som mulig, og at man unngår å gjøre samme feil i forskjellige land to ganger.

Norge samarbeider allerede med Canada og USA i dag om kunnskapsutveksling innen feltet, og for Kina kan teknologien bli svært viktig. China Resources Power har ifølge Gassnova alene 79 kullkraftverk, og rensing og karbonfangst vil kunne utgjøre en stor forskjell.

Olje- og energiminister Søviknes peker også på at utenlandske aktører, som amerikanske ION Engineering, kommer til Norge for å teste sin karbonfangstteknologi på Mongstad-senteret.

– Teknologisenteret på Mongstad er det største og viktigste testsenteret i verden, sier Søviknes, og fortsetter:

Saken fortsetter under annonsen.

– I paneldebatten i går, som var organisert av IEA, var alle veldig opptatt av å få økt forsknings- og utviklingsinnsatsen på CCS, for det er en teknologi vi ikke kommer utenom hvis vi skal nå klimamålene, sier Søviknes.

Han mener CCS både trengs i kraftsektoren, for å fange CO₂-utslipp fra kull- og gasskraftverk, og i industrien for å kutte utslipp fra store anlegg.

– Der er her Norge og regjeringens satsing på fullskala-testprosjektene kommer inn, sammen med testsenteret på Mongstad, sier Søviknes.

Regjeringen har så langt valgt å satse på fullskala testanlegg både ved avfallsanlegget til Oslo på Klemetsrud, samt Norcem og Yaras anlegg i Porsgrunn.

Traff Trumps energiminister

Blant dem som olje- og energiministeren traff i Kina denne uken er USAs energiminister Rick Perry. Den tidligere guvernøren i Texas har tidligere stilt i presidentvalget, og har blitt utnevnt til Donald Trumps kabinett.

Olje- og energiminister Terje Søviknes (t.v.) i samtaler med IEA-sjef Fatih Birol og USAs energiminister Rick Perry
Olje- og energiminister Terje Søviknes (t.v.) i samtaler med IEA-sjef Fatih Birol og USAs energiminister Rick Perry

Selv om den amerikanske presidenten nå har besluttet at USA skal ut av den såkalte Parisavtalen, så var det ingen tegn fra Perry om at USA trapper ned klimaarbeidet sitt, skal vi tro Søviknes:

– Han sier de vil jobbe videre internasjonalt og i fora som dette, så jeg tolket det som at prosessene de er med i vil gå videre, sier Søviknes og fortsetter:

– Han virker ganske offensiv, og fra Texas er han jo kjent for å bruke markedet til å skape en suksess med fornybar energi, der man både skaper jobber, industriutvikling og får kuttet CO₂-utslippene samtidig, sier Søviknes.

Texas har i senere år seilt opp som en dominerende sol- og vindenergi-delstat i USA.

– Perry nevnte også CCS spesifikt som en satsing og de fire prosjektene som skal startes opp der i år, sier Søviknes.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå