Laksenæringen klarer seg uten Kina

Laksenæringen opplever ikke noe dramatisk inntektsbortfall dersom det kinesiske markedet lukkes helt. Andre land etterspør i år mer enn det Norge kan produsere.

<p>KINA IKKE AVGJØRENDE: Selv om Kina skulle stenge norsk laks helt ute, regner næringen med å klare seg fint. Her fra fiskeslakteriet til Lerøy Fossen på Osterøy utenfor Bergen.</p>

KINA IKKE AVGJØRENDE: Selv om Kina skulle stenge norsk laks helt ute, regner næringen med å klare seg fint. Her fra fiskeslakteriet til Lerøy Fossen på Osterøy utenfor Bergen.

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforbund (FHL) har merket endringer i markedstilgangen i Kina etter tildelingen av fjorårets fredspris til den opposisjonelle Liu Xiaobo, men vil verken kritisere Nobelkomiteen eller kinesiske myndigheter.

– Vi ligger lavt når det kommer til politiske spørsmål, men konstaterer bare at det fra rundt jul er skjedd en gradvis tilstramming. Det er mye vanskeligere å få laksen inn på markedet, sier direktør for markedsadgang i FHL, Trond Davidsen, til NTB.

I 2010 eksporterte Norge fisk- og skalldyrprodukter til Kina for tre milliarder kroner. Av dette utgjør laksen 800 millioner.

Bare en liten del

– Verdien av laksen utgjør 1,5 prosent av all norsk lakseeksport i 2010. Bortfallet utgjør ingen økonomisk krise så lenge etterspørselen i verden er større en det vi kan levere. Men vi kan miste bruhodet inn til et viktig marked, og kineserne får ikke nyte godt av norsk laks, sier Davidsen.

I praksis har eksporten stanset helt opp etter at kineserne ved juletider innførte en nytt kontrollregime.

– De fant angivelig noen uønskede substanser i fisken. Vi ba om en verifisering av disse funnene, men har aldri fått svar. Kineserne innførte en karantenetid for å få tatt alle prøvene de ønsket, noe som førte til at fisken ble for gammel for markedet, sier Davidsen.

Knapt noen av eksportørene forsøker å ta opp kampen så lenge andre markedet betaler så godt som de gjør. Russland vil etter alt å dømme bli norsk laksenærings største kunde i år, og går dermed forbi Frankrike.

Lisenser

Fra midten av februar er et annet og nytt regime kommet til. Nå må alle kinesiske importører skaffe seg en ny type lisens for å handle med Norge og andre land.

– Dette er ganske nytt, og vi vet ennå ikke hvordan det vil slå ut. Det kan hende det ligger en åpning i dette, men det er for tidlig å si. Akkurat nå går det svært lite laks til fastlandskina, sier Davidsen.

Norske myndigheter følger utviklingen tett. En egen fiskeriattaché ved ambassaden i Beijing rapporter løpende hjem. HFL har også tett kontakt med Fiskeri- og kystdepartementet.

Davidsen beklager utviklingen selv om inntektsbortfallet kompenseres ved eventyrlig salg til andre markeder.

– Det kinesiske markedet har store muligheter, men ved at bruhodet ligger nede, mister vi anledningen til å utvikle det og bygge det ut, sier direktøren for markedsadgang.

Flere E24-saker

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå