Lager subsea-allianse for få opp flere fat

Oljeselskapet Lundin Norway slår seg sammen med den nyfusjonerte oljeservicegiganten TechnipFMC for å få bygget ut flere funn i Nordsjøen. Ifølge Lundin skal partneren få svært frie tøyler.

HÅND I HÅND: Norgessjef Ann-Christin Andersen i TechnipFMC (t.v.) har nå inngått en subsea-allianse med Lundin Norway, her ved administrerende direktør Kristin Færøvik. Det første de to kaster seg over er planleggingen av Luno II-satellitten på Edvard Grieg
HÅND I HÅND: Norgessjef Ann-Christin Andersen i TechnipFMC (t.v.) har nå inngått en subsea-allianse med Lundin Norway, her ved administrerende direktør Kristin Færøvik. Det første de to kaster seg over er planleggingen av Luno II-satellitten på Edvard Grieg

LYSAKER (E24): Oljeselskapet Lundin Norway, som står bak Johan Sverdrup-funnet og som er en del av Lundin Petroleum, tar nå nye grep for å få fart i utbyggingen på norsk sokkel.

Selskapet inngår nå en allianse med oljeservicegiganten TechnipFMC om planlegging og utbygging av undervannsfelt og -installasjoner på norsk sokkel. Lundin har jobbet med dette siden starten av året, og har hatt tilbud inne fra flere oljeserviceselskaper.

Første prosjekt er Luno II-funnet som skal kobles tilbake til Edvard Grieg-plattformen til Lundin. Deretter kan Rolvsnes-funnet bli nestemann ut. Det var også Luno II som ble brukt som case i anbudskonkurransen, får E24 opplyst.

– Luno II blir prøvesteinen i dette samarbeidet, og dere skal snart få begynne å jobbe med den. Men først skal vi bore en brønn til våren. Gir Luno II-brønnen de resultatene vi trenger håper jeg at vi kan sitte her om ett år med et prosjekt, sa Lundin Norway-sjef Kristin Færøvik fornøyd til TechnipFMCs Norgessjef, Ann-Christin Andersen, etter at avtalen var undertegnet.

På sikt vil Edvard Grieg-plattformen bli et feltsenter som vil få flere satellittfunn koblet til seg, og disse skal utvikles gjennom samarbeidet med Technip FMC, opplyser Lundin Norway til E24.

– For meg er dette en videreføring av slik vi jobbet med Edvard Grieg-plattformen med Kværner. Selv om vi er større selskap nå enn den gangen, er vi fortsatt ikke et stort selskap. Vi ønsker ikke å bygge opp en stor organisasjon til å utvikle slike prosjekter. Vi skal være slanke og vil heller bruke kunnskapen og teknologien dere sitter på, sier Færøvik i Lundin Norway.

Flere allianser på gang

Edvard Grieg-plattformen kan i utgangspunktet ta imot tre satellitter slik den er bygget i dag, men det utelukkes ikke at man kan få til flere med tiden hvis det trengs.

– Vi har jo hatt som visjon å kunne levere mer enn bare subsea-utstyr eller marine operasjoner, men en "nøkkelferdig" løsning. Det tror vi kan gi de beste resultatene, sier Ann-Christin Andersen, Norgessjef i TechnipFMC.

– Dere i Lundin har jo gått enda lenger enn vi trodde var realistisk og har gitt oss enda mer tillit. Det overrasker meg litt at det er mulig i næringen, men det overrasker meg ikke at det er nettopp Lundin, fortsetter hun.

TechnipFMC-sjefen var samtidig åpen på at de som leverandør ikke synes det alltid er like lett å slippe til med nye ideer og løsninger, selv om oljeselskapene ønsker å kutte kostnader:

– Vi har mange tanker og ideer om nye løsninger, men vi må erkjenne at det er vanskelig å få det inn i markedet med mange av dagens strukturer. Så det er flott å se at Lundin faktisk gjør noe med det, sier Andersen.

Dette er ikke første gangen vi har sett slike allianser i oljenæringen. Oljeselskapet Aker BP, med konsernsjef Karl Johnny Hersvik i spissen, har vært blant de ivrigste. I september i fjor annonserte Aker BP en ny subsea-allianse med Aker Solutions og Subsea 7, og i april i år annonserte de en plattformallianse med Kværner, Aker Solutions, ABB, Siemens og Heerema.

Det er flere faktorer som får oljeselskapene til å tenke nytt i måten de jobber på og derfor inngå slike allianser.

I bunnen ligger det et ønske om å få ned kostnadene og bli mer effektive i slike utbyggingsprosjekter.

Ved å få inn leverandørbedriftene allerede i planleggingsfasen kan man både redusere tiden det tar å prosjektere ferdig anlegget og forenkle justeringer som må gjøres underveis. Ved å la leverandørene slippe til tidligere ønsker man også å åpne for at disse kan komme med sine egne løsningsforslag, fremfor at oljeselskapene selv skal legge alle føringene.

Får relativt frie tøyler

Lundin Norway-sjef Kristin Færøvik mener avtalen med TechnipFMC vil gjøre flere utbyggingsprosjekter lønnsomme. TechnipFMC skal både delta i tidligfasearbeidet og selve utbyggingen, og de skal jobbe basert på sine egne spesifikasjoner.

Ann-Christin Andersen i TechnipFMC forklarer at disse spesifikasjonene er løsninger og design som er basert på egen utvikling og tidligere prosjekter for diverse oljeselskaper.

– Hele poenget er at vi ikke skal komme med egne selskapsspesifikke krav. Her skal dere finne de beste løsningene for disse prosjektene, sier Færøvik.

Lundin stiller organisasjonen sin til disposisjon for å gi tilgang til data og andre ressurser, men de slipper også å oppbemanne en stor prosjektorganisasjon internt for å håndtere utbyggingene, slik en ordinær prosess ville krevet. Foreløpig har Lundin en gruppe på fem til seks ansatte som er på plass stort sett fast hos TechnipFMC for å følge arbeidet.

– Vi må stole på at de kan levere god kvalitet uten at vi må bygge opp en organisasjon som skal henge over skulderen til TechnipFMC. Det er helt sikkert mer interessant for leverandørene å gjøre det de kan, enn å bli kontrollert på om de kan det de gjør, sier Færøvik.

– Selve kontrakten er utformet slik at begge parter har egeninteresse i at feltet blir lønnsomt, sier hun videre.

Technip tar regningen hvis budsjettet sprekker

For at én samarbeidspartner skulle få så mye ansvar, satte Lundin også krav til hva de måtte kunne tilby. De har også erfart at mange tekniske problemer kan unngås hvis de riktige folkene blir involvert tidlig i prosjektet:

– Derfor var det et krav da vi skulle velge kontraktør at de hadde kompetanse i egen organisasjon både på produksjonssystemer på havbunnen, og alle kabler og rør som kobler feltet til en plattform, sier Kristin Færøvik, og legger til:

– Allerede der har vi eliminert en mulighet for at to selskaper skylder på hverandre, sier hun.

– Så hvem tar regningen hvis det blir overskridelse, spør E24 og Kristin Færøvik ser bort på TechnipFMC-sjefen:

– Det er jo et ansvar vi tar på oss. Men vår interesse er jo å levere et så godt resultat som mulig for at vi skal få bli med videre til neste prosjekt, sier Andersen.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå