– Et skikkelig fall

Bare 11 oljeselskaper søkte om letelisenser i 24. konsesjonsrunde, mer enn en halvering fra forrige runde.


<p><b>FÆRRE SØKERE:</b> Bare 11 oljeselskaper søkte om lisenser i 24. konsesjonsrunde, ifølge Olje- og energidepartementet. I 23. runde var det til sammenligning 26 selskaper som søkte. Her ligger Greenpeace-skipet Arctic Sunrise nær oljeriggen Songa Enabler under en borekampanje i Barentshavet i sommer.</p>

FÆRRE SØKERE: Bare 11 oljeselskaper søkte om lisenser i 24. konsesjonsrunde, ifølge Olje- og energidepartementet. I 23. runde var det til sammenligning 26 selskaper som søkte. Her ligger Greenpeace-skipet Arctic Sunrise nær oljeriggen Songa Enabler under en borekampanje i Barentshavet i sommer.

Tirsdag ble det kjent at 11 oljeselskaper søker om letearealer i 24. konsesjonsrunde på norsk sokkel.

Det er langt færre enn i forrige runde, da hele 26 selskaper søkte om arealer.

– Jeg syns det var veldig få søkere. Det er et skikkelig fall siden forrige konsesjonsrunde, sier Danske Bank Markets-analytiker Anders Torgrim Holte til E24.

Antallet søkere falt til tross for at det var langt flere områder som ble lyst ut, 102 leteblokker sammenlignet med 57 blokker i forrige konsesjonsrunde i 2015.

– Det at så få har meldt interesse er nok mer en refleksjon av hva som deles ut enn at en generell lav interesse for norsk sokkel. Lisensene som deles ut er nok ikke passende for så mange av aktørene på sokkelen, sier Holte.

– Det er ikke lyst ut noe i Nordsjøen i denne runden. For de mindre aktørene på norsk sokkel er det nok viktigere med leting nær eksisterende infrastruktur enn i frontier-områder i Norskehavet og Barentshavet, sier han.

93 av blokkene som deles ut i 24. konsesjonsrunde ligger i Barentshavet, og resten i Norskehavet.

Søknadene i 24. konsesjonsrunde presenteres samme dag som Statoil leverer utbyggingsplan for det som vil bli det tredje feltet i Barentshavet, nemlig Johan Castberg.

Les mer: Planene er klare og prisen er halvert: Slik blir Johan Castberg-feltet

Umodne områder

Oljedirektoratet påpeker at det ikke ble åpnet nye områder i 24. konsesjonsrunde slik som i forrige runde. Det kom også rekordmange søknader på tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) tidligere i år.

Det kan tyde på at noen aktører prioriterer leting i modne områder i denne omgangen, ifølge direktoratet.

– Oljeselskapene nominerte mange områder til denne runden, og myndighetene har lyttet til selskapene med en omfattende utlysning, sier letedirektør Torgeir Stordal i Oljedirektoratet.

– I denne runden er de utlyste blokkene stort sett i umodne områder. Vi ser at søkerlisten er dominert av store og mellomstore selskap med god teknisk og finansiell kapasitet til å drive utforskning i slike områder, sier Stordal.

Oljedirektoratet vil nå gå gjennom søknadene, og sier at det blant annet vil legge vekt på selskapenes finansielle styrke og erfaring.

Skuffende leting

De forrige konsesjonsrundene gjaldt blokker i de samme havområdene, men i mellomtiden har det vært flere skuffende borekampanjer i Barentshavet.

– Det er ikke mange aktører som har muskler til å ta på seg en utbygging i Barentshavet i dagens marked. I tillegg har det vært skuffende leteboring i Barentshavet den siste tiden, både for Statoil og Lundin, sier Holte.

Til tross for skuffende leteresultater i en del brønner, mener Statoil at letekampanjen som ble gjennomført i sommer og høst ikke var bortkastet.

Les mer: Statoil-topp: Barentshavet-kampanje har betalt for seg

Regjeringen understreker at det er begrenset kunnskap om geologien i disse områdene enn i mer modne områder lenger sør på sokkelen, som i Nordsjøen. Derfor er det også større usikkerhet rundt det å gjøre funn.

 <p><b>ANALYTIKER:</b> Anders Torgrim Holte i Danske Bank Markets</p>

ANALYTIKER: Anders Torgrim Holte i Danske Bank Markets

Bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass er bekymret over at det er færre søkere, og at mange av de store selskapene ikke er på søkerlisten i denne runden.

– Vi merker oss at flere av de store internasjonale olje- og gasselskapene ikke er på søkerlisten. Det er bekymringsfullt, sier Tommy Hansen, direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i Norsk olje og gass.

– Jobb nummer én er å sørge for at norsk sokkel er konkurransedyktig og attraktiv for mange selskap. En stor bredde av selskap er helt avgjørende for suksessen til norsk sokkel, legger han til.

– Ikke overraskende

– Det kom jo nye arealer i 23. runde, så det at interessen var stor da var ikke overraskende, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) til E24.
Han erkjenner at en skuffende borekampanje fra Statoil i sommer og høst kan ha dempet interessen for å søke nye arealer i 24. runde.
– Det har vært en skuffende letekampanje spesielt nå i sommer i Barentshavet. Men det er fortsatt en rekke aktører som viser interesse, sier Søviknes.

Oljeministeren må innse at mange internasjonale selskaper holder på lommeboka og er forsiktige med investeringene, men velger å fremheve dem som fortsatt er interessert i Norge.
– Det er en trend vi har sett i det siste, at store internasjonale oljeselskaper har prioritert kapitalen sin strengt, sier Søviknes.
– Men det har også vokst frem en gruppe mellomstore selskaper med aktive planer på norsk sokkel, og det blir viktig for oss å legge til rette også for dem, sier han.

– Krever mye jobb

De siste årene har Norge åpnet flere nye områder, inkludert de første helt nye områdene siden 1994 i Barentshavet sørøst.

Saken fortsetter under annonsen.

Men mange av områdene som nå er tilgjengelige i Barentshavet ligger langt fra land, og det mangler infrastruktur i området. Det gjør det krevende å bygge ut et eventuelt funn.

– Dette er letearealer som krever mye jobb, og ikke minst store investeringer hvis det blir funn. Det er nok ikke så aktuelt for mindre aktører, og det avspeiler også søkertallet i denne runden, sier Holte.

Da den 22. konsesjonsrunden ble avholdt i 2012 var det hele 36 selskaper som søkte. Da var det lyst ut 86 blokker i Barentshavet og Norskehavet.

Mangler noen store selskaper

Blant de store oljeselskapene som har søkt er Shell, Statoil og BP gjennom sitt eierskap i Aker BP, men flere andre glimrer med sitt fravær. Chevron og ConocoPhillips søkte begge i 23. konsesjonsrunde i 2015, men har ikke søkt nå.

– Exxon har ikke lett mye på norsk sokkel i det siste, og selskapet har vært klart på at det ikke ønsker nye, store leteposisjoner på norsk sokkel. Total har solgt seg ned i flere felt og fikk tilgang på flere nye eiendeler da det kjøpte Maersk Oil, så det er ikke overraskende at de ikke deltar nå. ConocoPhillips var også med i forrige runde, men har begrenset appetitt for norsk sokkel, sier Holte.

– Eni har tidligere vært en champion for Barentshavet, men de har ikke søkt i denne runden. Det stikker seg ut, legger han til.

Italienske Eni har vært i hardt vær den siste tiden på grunn av overskridelser, utsettelser og driftsstanser på Goliat-feltet, det eneste oljefeltet i Barentshavet.

Feltet holdes fortsatt stengt av Petroleumstilsynet mens selskapet gjennomfører nødvendige reparasjoner av elektrisk utstyr for å unngå eksplosjonsfare.

Les mer: Tar ikke Enis forklaringer for god fisk: Nå skal Petroleumstilsynet ut for å sjekke Goliat-plattformen selv

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå