Slik vil elbiler og 3D-printere påvirke oljetterspørselen

Elektriske kjøretøy vil redusere oljeetterspørselen med nesten to «Opec-kutt» per dag frem til 2025, ifølge fersk rapport. Også 3D-printere vil påvirke etterspørselen, tror analytiker.


<p><b>KAN DEMPE ETTERSPØRSELEN:</b> Elbiler og 3D-printere kan være dårlig nytt for dem som håper på økt etterspørsel etter olje.</p>

KAN DEMPE ETTERSPØRSELEN: Elbiler og 3D-printere kan være dårlig nytt for dem som håper på økt etterspørsel etter olje.

Ifølge en studie utarbeidet av Grantham Institute ved Imperial College i London og Carbon Tracker Initiative vil økningen i antallet elektriske kjøretøyer alene redusere oljeetterspørselen med to millioner fat per dag frem til 2025.

I studien kommer det frem at antallet elektriske kjøretøy øker med 60 prosent hvert år. De reduserte kostnadene med produksjon av batterier trekkes spesielt frem, og fra 2008 til 2015 falt batterikostnadene med 73 prosent. Bilprodusenten Teslas anslag er at batteriprisene de neste tre årene vil reduseres med ytterligere 63 prosent.

Ikke overrasket

Oljeanalytiker i Nordea, Thina Margrethe Saltvedt, er ikke overrasket over resultatene av studien.

Saltvedt trekker frem at til og med Statoil-sjef Eldar Sætre under en konferanse i London før jul, uttalte at den globale etterspørselen etter olje kan nå sin topp så tidlig som i 2020 som følge at av elektriske kjøretøy vil overta for bensin- og dieseldrevne kjøretøy.

Saltvedt mener at de virkelige effektene først vil komme til syne når det produseres attraktive biler for markeder som Kina og India.

– Det som blir mest spennende er når de første småbilene kommer, som man kan masseprodusere og selge i vekstmarkedene, sier Saltvedt.

3D-printere

Selv mener Saltvedt at den digitale revolusjonen vi må er inne i kommer til å påvirke oljeetterspørselen på flere områder.

– Automatisering, robotisering, digital- og industriell utvikling, kommer til å endre veldig mye, sier hun til E24.

Oljeanalytikeren trekker også frem hvordan bruken av 3D-printere kommer til å fjerne en del av transportbehovet på vann, land og i luften.

Basert på en rapport fra Price Waterhouse Coopers om hvordan 3D-printere vil påvirke tradisjonell transport i årene fremover, har Saltvedt estimert hva det vil si for oljeetterspørselen globalt.

 <p><b>NÆRMER SEG TOPPEN:</b> Av den stiplede kurven kan man lese hvordan elbiler vil påvirke etterspørselen etter olje, og den lyseblå kurven viser hvordan elbiler og bruken av 3D-printere vil påvirke etterspørselen etter olje – sammenlignet med Det internasjonale energibyråets (IEA) anslag.</p>

NÆRMER SEG TOPPEN: Av den stiplede kurven kan man lese hvordan elbiler vil påvirke etterspørselen etter olje, og den lyseblå kurven viser hvordan elbiler og bruken av 3D-printere vil påvirke etterspørselen etter olje – sammenlignet med Det internasjonale energibyråets (IEA) anslag.

– 3D-printere kan utfordre cirka 41 prosent av air-cargo-trafikken, 31 prosent av shipping og 25 prosent av frakten på land, sier hun.

Hva med Norge?

Olje- og energiminister Terje Søviknes uttalte til E24 før jul at vi i Norge skal leve av oljen i mange tiår fremover. Og et stadig tilbakevendende tema i norsk politikk er hvorvidt det skal åpnes for oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja. Saltvedt er kritisk til de diskusjonene dominerer når det kommer til oljeutvinning på norsk sokkel.

– Debatten har blitt alt for polarisert med miljøbevegelsen på den ene siden mot oljeforkjemperne på den andre, sier Saltvedt.

– Vi må tørre å åpne øynene, det er ikke sikkert alle feltene i Norge blir lønnsomme, sier hun.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

Per Valebrokk, ansvarlig redaktør E24

På forsiden nå