Konsulentselskap: Selvkjørende elbiler gjør at oljen når toppen i 2036

Konsulentselskapet Wood Mackenzie tror førerløse, elektriske biler vil være en viktig årsak til at oljeetterspørselen globalt topper seg i 2036. 


<p><b>TAR OVER:</b> Wood Mackenzie tror at selvkjørende biler vil være kommersielt tilgjengelige innen 2030.</p>

TAR OVER: Wood Mackenzie tror at selvkjørende biler vil være kommersielt tilgjengelige innen 2030.

Dette er tidligere enn det mange store energiselskaper spår, og opererer etter, skriver Financial Times

BP spår for eksempel at dette vil inntreffe i 2040, mens blant annet ExxonMobil tror ikke at fenomenet vil dukke opp før senere – om det i det hele tatt dukker opp, melder Quartz.

I en fersk rapport skriver Wood Mackenzie at de forventer at den såkalte oljeetterspørselen topper om 18 år.

Tegnene på at selvkjørende elektriske biler vil spille en stor rolle i transportsektoren fremover var en viktig årsak til selskapet tenkning rundt en topp i oljeetterspørselen, forteller sjefen for råoljeanalyse i Wood Mackenzie, Ed Rawle, til Financial Times

– De førerløse bilene vil være mye mer på veien

Rawle uttaler videre:

– Førerløse biler drevet av elektrisitet eller robot-taxier vil virkelig endre måten vi tenker på transport de neste tiårene. 

Han anslår at selvkjørende biler vil komme på markedet i 2030. 

– En batteridreven, førerløs bil vil ha en større innvirkning på å dempe oljeetterspørselen enn en konvensjonell elektrisk bil. De førerløse bilene vil være mye mer på veien siden de er selvkjørende, og dermed erstatte en disproporsjonal stor andel oljebasert transport, forteller Rawle videre. 

Grunnen til dette er at en førerløs bil vil være på veien langt mer når den er selvkjørende, da den ikke begrenses av føreren. 

MIT Technology Review skriver at en konsekvens av de selvkjørende bilenes inntog vil være at samfunnets behov for personlig transport kan løses med 80 prosent færre biler. Innen 2040 spås det at selvkjørende biler vil utgjøre om lag 25 prosent av det globale bilmarkedet.

250 millioner pendlertimer frigjort

Og når bilførerne blir til passasjerer mener Intel at dette vil kunne være en gullgruve, verdt opptil 7 billioner dollar innen 2050, som de kaller «passasjerøkonomien». 

De skriver at et element i dette er det de kaller en «transportopplevelse pod». 

Dette innebærer at alt fra skjønnhetssalonger om bord i bilen til mobile helseklinikker vil kunne bli en realitet når de selvkjørende bilene kommer for fullt. 

250 millioner timer med pendlertimer tror Intel at kan bli frigjort i de mest trafikkerte byene i verden, og sammen med de 585.000 livene som kan reddes grunnet selvkjørende biler perioden 2035 til 2045, vil dette representere enorme samfunnsøkonomiske gevinster. 

Verdens økonomiske forum tror at førerløse bilene vil kunne skape opptil en billion dollar i økonomiske fordeler til både konsumenter og samfunnet som helhet.

 <p><b>NÅR TOPPEN:</b> Etterspørselen etter bensin forventes å nå toppen i 2030, tror Wood Mackenzie.</p>

NÅR TOPPEN: Etterspørselen etter bensin forventes å nå toppen i 2030, tror Wood Mackenzie.

Bensinetterspørsel vil nå toppen først

Forbedringer i drivstoffeffektiviteten blant vanlige biler tror Wood Mackenzie vil være den viktigste grunnen, de neste ti årene, til at veksten i den globale oljeetterspørselen sakker.

De spår at den første delen av oljeetterspørselen som vil nå toppen er bensin, noe de tror vil finne sted rundt 2030.

De kommende årene vil mange gamle biler som sluker drivstoff fases ut, noe som vil gjøre at man vil få en bilflåte som forbruker mindre, melder Financial Times. 

Transport står for rundt 60 millioner av de 96 millioner fatene med olje som konsumeres hver dag, ifølge Wood Mackenzie.

Og passasjerbiler alene sto for 26 prosent av den totale oljebruken i verden i 2015 viser tall Quartz har hentet fra IEA.  

Likevel det ikke forventet at det vil bli en lavere etterspørselsvekst etter olje i alle sektorer i de kommende årene. Wood Mackenzie forventer sterkere vekst i petrokjemisk industri fremover, og antar at dette vil øke med 6 millioner fat dagen innen 2035. 

Økende etterspørsel etter plast i fremvoksende markeder er en viktig årsak til dette, skriver Financial Times. 

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå