Nova-feltet godkjent for utbygging

Oljefeltet Nova, 120 kilometer vest for Bergen, er godkjent for utbygging og drift, melder Olje- og energidepartementet. Det kan gi Norge 10.000 nye årsverk.


<p><b>GODKJENNER NOVA:</b> Oljeminister Kjell-Børge Freiberg har godkjent sin første feltutbygging - Nova.</p>

GODKJENNER NOVA: Oljeminister Kjell-Børge Freiberg har godkjent sin første feltutbygging - Nova.

– Det er en stor glede å godkjenne min første feltutbygging, Nova. Med om lag 10 milliarder kroner i investering er dette et gigantisk industriprosjekt, som skaper store inntekter til fellesskapet, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp).

Operatøren har estimert at den nasjonale sysselsettingsvirkningen av Nova i utbyggings- og driftsfasen vil være om lag 10 000 årsverk.

– Dette er et nytt bevis på at norsk leverandørindustri vinner fram i internasjonal konkurranse, sier Freiberg.

Les også: (+) Oljekrasjets tapere kommer opp fra dypet

Wintershall og de øvrige rettighetshaverne investerer nær 10 milliarder kroner i utbyggingsprosjektet. Operatøren har beregnet akkumulert produksjon fra Nova til om lag 77 millioner fat oljeekvivalenter.

Nova blir en undervannsutbygging som knyttes opp til Gjøa-plattformen. Feltet ligger i et modent område med nærhet til eksisterende infrastruktur, og kan derfor nyttiggjøre seg av ledig kapasitet for å få til en kostnadseffektiv utbygging.

Nova ligger på 370 meters dyp, 120 kilometer nordvest for Bergen og 17 km sørvest for Gjøa-feltet. Det er i hovedsak et oljefelt og ble funnet i 2012.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå