Regjeringen ser mot nord i 24. konsesjonsrunde

Olje- og energidepartementet overhører Miljødirektoratet og konsentrerer 24. konsesjonsrunde til Barentshavet.


<p><b>UTLYSER KONSESJONER:</b> Olje- og energiminister Terje Søviknes.</p>

UTLYSER KONSESJONER: Olje- og energiminister Terje Søviknes.

Oljeselskapene får anlending til å søke om andeler i 93 blokker i Barentshavet og ni blokker i Norskehavet i 24. konsesjonsrunde.

Dermed er det klart at Olje- og energidepartementet velger å fokusere tildelingene i denne konsesjonsrunden til områdene i nord.

– Nytt leteareal er avgjørende for langsiktig aktivitet, verdiskaping og lønnsom sysselsetting i petroleumsnæringen over hele landet. Det er fortsatt lønnsom aktivitet på sokkelen som gir arbeidsplasser og statlige inntekter, sier olje- og energiminister Terje Søviknes i en pressemelding.

Overhørte Miljødirektoratet

Utlysningen er i trår med forslaget som Olje- og energidepartementeet sendte ut på høring tidligere i år.

I sitt høringsvar kom Miljødirektoratet med kraftige advarseler mot en så stor utlysning i Barentshavet.

– Miljødirektoratets vurdering er at miljøfaglige utfordringer, klimahensyn og samfunnsøkonomisk lønnsomhet tilsier at omfanget av utlysningen er for stort, skriver Miljødirektoratet i sin høringsuttalelse.

– Stor interesse

Oljedirektoratet peker i sin pressemelding på at oljeselskapenes interesse for blokker i Barentshavet er stor, noe som underbygges av at det i år vil bli satt leterekord i Barentshavet.

De mener også det er mye å hente i Barentshavet.

«Oljedirektoratets analyser viser at det største uoppdagede ressurspotensialet på norsk sokkel er i Barentshavet. Det er derfor viktig å tilrettelegge areal for petroleumsvirksomhet i dette havområdet,» sier direktør for leting Sissel Eriksen i Oljedirektoratet i en pressemelding.

Ifølge Olje- og energidepartementet er blokkene som nå er utlyst en kombinasjon av blokker med oppfølgingspotensial rundt eksisterende leteområder og funn samt helt nye leteområder.

Tildelingene kan altså føre til bedre informasjon om størrelsen på eksisterende funn og til helt nye funn.

Oljeselskapene må søke om tildeling i konsesjonsrunden innen torsdag 30. noember klokken 12.00. Departementet tar sikte på å tildele nye utvinningstillatelser i løpet av første halvår 2018.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

Per Valebrokk, ansvarlig redaktør E24

På forsiden nå