– Utfordrende å stå opp for oljen

Uro for klimaendringer bidrar til å polarisere oljedebatten, og det er utfordrende å støtte olje- og gassbransjen, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp).


<p><b>VIL SNAKKE OPP OLJEN:</b> Olje og energiminister Terje Søviknes. her fra et besøk hos Rosenberg på Hundvåg i Stavanger.</p>

VIL SNAKKE OPP OLJEN: Olje og energiminister Terje Søviknes. her fra et besøk hos Rosenberg på Hundvåg i Stavanger.

Fredag besøkte olje- og energiministeren Lundin Petroleums hovedkontor på Lysaker.

Foran et allmøte med de Lundin-ansatte fortalte han om sine frustrasjoner rundt en offentlig debatt hvor det blir stilt spørsmål ved olje- og gassnæringens fremtid.

– Det er utfordrende i den politiske debatten for øyeblikket å stå opp for olje- og gassbransjen, sier Søviknes.

Han sier at oljeprisfallet kan ha fått mange til å tenke at bransjen ikke lenger er så viktig, til tross for at milliardene fortsatt strømmer inn i statskassen.

– I tillegg kom Paris og klimaavtalen som sa at her må man gradvis fase ut fossilt og øke fornybart. Det som har blitt utfordringen i Norge spesielt er at man ikke klarer å ha to tanker i hodet samtidig, sier Søviknes.

– Det er ganske frustrerende for en olje- og energiminister, sier han.

Oljeministeren er ikke den eneste aktøren knyttet som har uttrykt bekymring for at hensyn til klima og miljø skal legge fremtidige oljeplaner på is.

Les mer: Fagforeninger krever Aps oljestøtte

Ba om stø kurs

Nylig sa direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass til E24 at han fryktet at småpartiene ville legge hinder i veien for bransjen, og bad de store partiene om stø kurs.

Les mer: Ber de store partiene verne oljebransjen

Også fagforeninger er bekymret for utviklingen. Før Arbeiderpartiets landsmøte i vår demonstrerte Industri Energi og Fellesforbundet mot det de mener er en innbitt kampanje fra det de mener er motstandere av næringen.

 <p><b>STÅR PÅ:</b> Debatten om olje- og gassnæringen er blitt mer polarisert, og mange unge er engasjert i klimasaken. Nå øker olje- og energiminister Terje Søviknes innsatsen for å nå de unge med budskapet om at man både kan fortsette å bygge ut olje- og gassfelt og nå klimamålene. Her er Søviknes på besøk hos Lundin Petroleum på Lysaker fredag.</p>

STÅR PÅ: Debatten om olje- og gassnæringen er blitt mer polarisert, og mange unge er engasjert i klimasaken. Nå øker olje- og energiminister Terje Søviknes innsatsen for å nå de unge med budskapet om at man både kan fortsette å bygge ut olje- og gassfelt og nå klimamålene. Her er Søviknes på besøk hos Lundin Petroleum på Lysaker fredag.

– Debatten er polarisert

I et intervju med E24 utdyper oljeministeren sitt syn:

– Vi ser at debatten er blitt mer polarisert. Spesielt blant unge er veldig mange veldig tungt engasjert på klimasiden. Den norske debatten er blitt veldig preget av det, sier Søviknes.

Olje- og energiministeren sier at det nærmest er blitt en vedtatt sannhet at Norge ikke kan ta opp mer ressurser fra norsk sokkel uten å bryte med klimamålene, noe han mener er feil.

Nå har han satt ned et ungdomspanel som skal hjelpe ham med å nå unge med budskapet om at oljenæringen fortsatt har gode utsikter.

– Så jeg håper på å få dratt debatten litt mer i en faktaretning, og vise at man kan både nå målene etter Parisavtalen og drive videre med norsk olje- og gassvirksomhet, sier Søviknes.

 <p><b>FULL KONTROLL:</b> Her besøker olje- og energiminister Terje Søviknes simulatorrommet hos Lundin Petroleum på Lysaker, hvor selskapet lærer opp ansatte som skal jobbe på sokkelen. Rommet skal tilsvare kontrollrommet på Edvard Grieg-feltet.</p>

FULL KONTROLL: Her besøker olje- og energiminister Terje Søviknes simulatorrommet hos Lundin Petroleum på Lysaker, hvor selskapet lærer opp ansatte som skal jobbe på sokkelen. Rommet skal tilsvare kontrollrommet på Edvard Grieg-feltet.

– Ikke propagandaminister

– Jeg syns jo Søviknes bør huske på at han er minister i en regjering som mener at klima er vår viktigste sak, ikke propagandaminister i Norsk olje og gass, sier leder Truls Gulowsen i Greenpeace Norge til E24.

– Det er ikke hans oppgave å drive reklame for oljenæringen. Hans oppgave er å sørge for at oljenæringen er godt rustet for den omstillingen verden må gjennom, og maksimere verdien av de ressursene vi fortsatt skal ta opp, sier Gulowsen.

– Kan man både nå Paris-målene og drive norsk olje- og gassvirksomhet videre som før?

– Det høres ut som om Søviknes omgir seg med alternative fakta. Hvis alle andre land sluttet å pumpe olje og gass ville det være plass til all norsk olje og gass, sier Gulowsen.

Han mener det er umulig for verden å holde seg innenfor det «karbonbudsjettet» man har tilgjengelig hvis man både skal utvinne den oljen og gassen som er tilgjengelig andre steder i verden og det man finner i nye områder i Norge.

Spørsmålet er også om Norge kan levere billig nok olje og gass til å konkurrere, sier Gulowsen.

– Men prisen har kommet veldig ned på planlagte utbygginger i Barentshavet?

– Oljebransjen har snakket om det, men de har ikke ennå bevist noe oljefelt med lave kostnader i Barentshavet, bare ett med høye kostnader. Man reduserer også kostnader i andre områder i verden, sier han.

Trenger fortsatt olje

Verdensmarkedet for olje er på nær 100 millioner fat per dag, men selv i et scenario hvor man når klimamålene vil verden fortsatt trenge 70 millioner fat per dag i 2040, påpeker Søviknes, som viser til tall fra IEA.

– Det han viser til er IEAs scenario som gir 50 prosent sannsynlighet for å oppnå togradersmålet. Det er langt over det målet Parisavtalen setter på ned mot 1,5 grader, og som nå er norsk politikk. Det er veldig liten grunn til å tro at disse fatene skal komme fra Norge, sier Gulowsen.

– IEA har også et mandat om å sikre det globale tilbudet. De er lite bekymret for om Norge gambler og risikerer å sitte igjen med uselgelige fat, sier han.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå