– Tilsynet skal bli hardere i klypa

Arbeidsminister Anniken Hauglie lover et sterkere og tydeligere Petroleumstilsyn etter den kraftige kritikken fra Riksrevisjonen.


<p><b>VARSLER BOT OG BEDRING:</b> Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) vil ha et Petroleumstilsyn som er hardere i klypa.</p>

VARSLER BOT OG BEDRING: Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) vil ha et Petroleumstilsyn som er hardere i klypa.

OSLO/SANDEFJORD (E24): Riksrevisjonen mener tilsynets metoder ikke avdekker alvorlige sikkerhetsutfordringer og at de ikke reagerer med bøter eller nedstengning når det er behov for det. I tillegg mener Riksrevisjonen at tilsynet ga oljeselskapet Eni (nå en del av Vår Energi) samtykke til å ta i bruk Goliat-plattformen før det var sikkerhetsmessig forsvarlig.

– Jeg tar rapporten fra Riksrevisjonen, som omhandler noen utvalgte, men særlig krevende og alvorlige hendelser, på alvor, sier arbeidsminister Anniken Hauglie i en epost til E24.

Hun lover at departementet tar med seg påpekningene i arbeidet i fremover, og understreker at flere av forholdene i rapporten allerede er løftet frem av regjeringen gjennom stortingsmeldingen om helse, miljø og sikkerhet på norsk sokkel, som ble lagt frem i fjor.

Les børskommentar: (+) Aker-systemets oversette juvel kan være et kupp

Samtidig kommer hun med en tydelig marsjordre til Petroleumstilsynet:
– Tilsynet skal bli hardere i klypa, være sterkt og tydelig og ta i bruk hele bredden av virkemidler der det er nødvendig. De skal også etterprøve at avvik og pålegg blir fulgt opp, sier hun.

– Samtidig er det viktig å understreke at det er næringen selv som er ansvarlig for sikkerheten på norsk sokkel. Det er de som hver eneste dag skal sørge for at de driver forsvarlig. Jeg legger også til grunn at selskaper som får påpekninger fra tilsynet faktisk følger dette opp, sier statsråden.

– Tas på alvor

– Jeg registrerer at Riksrevisjonen har kommet med en rapport og det skal vi ta på alvor, men det er arbeidsministeren som følger det opp på vegne av regjeringen, sier olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg til E24.

Tirsdag har han, lederne i LO og NHO, en rekke toppolitikere og topper i oljenæringen inntatt Sandefjord. Der arrangeres den årlige konferansen Oljeindustripolitisk seminar.

Samtidig som toppene satt i salen og hørte på oljeministeren, slo rapporten fra Riksrevisjonen ned som en bombe.

– Er du fornøyd med arbeidet til Petroleumstilsynet i dag?

– Jeg har ikke fått satt meg inn i rapporten, men dette ligger under Arbeidsdepartementet og det er de som følger opp Petroleumstilsynets arbeid, sier olje- og energiministeren.

Under innlegget sitt på konferansen snakket oljeministeren både om klima, oljelisenser og sikkerheten.

– Norsk sokkel er i dag verdensledende på helse, miljø og sikkerhet. Regjeringens ambisjon er at norsk sokkel skal fortsette å være verdensledende. Det er selskapene som er ansvarlige, og myndighetenes oppfølging kommer i tillegg, ikke som erstatning for selskapenes arbeid, sa Freiberg til forsamlingen.

 <p><b>OLJE- OG ENERGIMINISTER:</b> Kjell Børge Freiberg på Oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord tirsdag.</p>

OLJE- OG ENERGIMINISTER: Kjell Børge Freiberg på Oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord tirsdag.

Han sa videre at norske myndigheters måte å håndtere helse, miljø og sikkerhet er ansett som gullstandarden internasjonalt.

– Men sikkerhet er ferskvare, og det er en bred enighet i næringen om at man fortsette å jobbe langsiktig og bredt med sikkerheten, sa Freiberg videre.

– Alvorlig

Riksrevisjonens undersøkelse av Petroleumstilsynets oppfølging av helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten ble overlevert Stortinget tirsdag.

– Det er alvorlig at Petroleumstilsynet har liten påvirkning på selskapenes sikkerhetsarbeid i en sektor med høy risiko for ulykker med store konsekvenser for mennesker, miljø og verdier, sier riksrevisor Per-Kristian Foss i en pressemelding.

Riksrevisjonen har undersøkt Petroleumstilsynets oppfølging av sikkerhet og arbeidsmiljø gjennom fire dybdestudier, og har funnet flere kritikkverdige forhold. De viser blant annet at tilsynsmetodikken ikke bidrar til å avdekke alvorlige sikkerhetsutfordringer, at selskapene ikke utbedrer regelverksavvik, og at tilsynet ikke bruker virkemidler som stans av virksomhet eller tvangsmulkt når det er behov for det.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå