Statoil med ny strategi: Vil forske mer på CO₂-kutt

Statoil skal forske mer på å øke oljeutvinningen, men vil også bruke 25 prosent av forskningsmidlene på CO₂-reduksjon og fornybar energi, ifølge en ny strategi.


<p><b>NY STRATEGI:</b> Statoil legger frem ny teknologistrategi, og vil forske mer på digitalisering, hvordan bore brønner raskere, CO₂-reduksjon og fornybar energi. Dette er Troll B-plattformen i Nordsjøen.</p>

NY STRATEGI: Statoil legger frem ny teknologistrategi, og vil forske mer på digitalisering, hvordan bore brønner raskere, CO₂-reduksjon og fornybar energi. Dette er Troll B-plattformen i Nordsjøen.

Det kommer frem i en melding fra selskapet mandag.

Her legger Statoil frem planer som skal sikre at mest mulig av oljen og gassen blir hentet ut av reservoarene på sokkelen, men også sikre at selskapet har en plass i nye markeder som fornybar energi.

 – Vi øker vår satsing på teknologi for å redusere karbonutslipp og for å bygge en sterk posisjon innen fornybar energi. To av fem satsingsområder i vår teknologistrategi dekker dette, sier Statoils teknologidirektør Elisabeth B. Kvalheim.

Selskapets ferske strategi, som kommer i hælene på en klimastrategi som nylig ble lagt frem, har fem satsingsområder for teknologiutviklingen.

  • Optimalisere produksjonen fra eksisterende felt og nærliggende funn
  • Lavkarbonløsninger for olje og gass
  • Leting og utvikling av nye områder, også på dypt vann
  • Økt utvinning fra utfordrende reservoarer
  • Muligheter innen fornybar energi
Selskapet sier at digitalisering kan bidra til å gjøre Statoils operasjoner mer effektive, og peker blant annet på automatisert boring som det har forsket på i ti år og nå har tatt i bruk for første gang.
Selskapet trekker også frem sitt ambisiøse mål om at det skal gjøre 15 til 20 prosent av sine investeringer i fornybar energi innen 2030. Selskapet har utviklet det flytende vindturbinkonseptet Hywind og bygger enorme britiske og tyske vindparker.
– Her må vi bygge kompetanse, og vi må utvikle teknologi, sier Kvalheim på et pressemøte i Stavanger mandag.
Ifølge strategien trenger selskapet også kunnskap om nye muligheter på felt som geotermisk energi, solkraft og teknologier for å lagre energi.

Må bli mer effektive

Statoils satsing på økt utvinning er i tråd med det Oljedirektoratet bad om i forrige uke. Da la direktoratet frem nye tall over hvor mye olje som er igjen på sokkelen, og etterlyste økt innsats på tiltak som kan øke utvinningen mest mulig.

Les mer: Oljedirektoratet ønsker tiltak for økt utvinning: Fortsatt olje å hente

I en periode hvor det blir gjort mindre funn enn tidligere er det viktig å lage billigere og mer effektive løsninger, ifølge Statoil.

Det er nå rundt 80 felt på sokkelen, men disse produserer samlet sett mindre enn de om lag 35 feltene som fantes rundt årtusenskiftet. Årsaken er at noen av gigantfeltene som ble funnet på 70- og 80-tallet har redusert produksjonen kraftig.

De 77 funnene som ifølge Oljedirektoratet blir vurdert for utbygging har til sammen 4,4 milliarder fat oljeekvivalenter i seg, ifølge Oljedirektoratet.

Det er mindre enn det Statfjord-feltet alene har bidratt med til norsk petroleumsproduksjon. Statfjord har gjennom sin levetid siden 1979 produsert over 5 milliarder fat oljeekvivalenter.

Satser mer på lavkarbon

I 2020 skal 25 prosent av Statoils forskningsmidler gå til reduserte utslipp og nye energiløsninger, sier selskapet.

Forskningsbudsjettet i år er på 2,6 milliarder kroner.

Selskapet vil bruke mer strøm fra land, og jobber dessuten med å redusere utslippene fra turbiner offshore og redusere energibruken i nye felt.

Du kan lese flere detaljer om Statoils strategier på selskapets nettsider.

Kan bore raskere

Statoil har nå for første gang tatt i bruk automatisert boring på en flytende rigg i Barentshavet, etter ti års samarbeid med forskere og leverandører, som kan gjøre boringen mer effektiv.

Automatisert boring kan gjøre boring av brønner 15 til 20 prosent raskere innen 2020, mener Statoil.

 – Automatisert boring er ett av områdene der vi har kommet lengst innen digitalisering, sier Kvalheim.

– Men vi er i gang på flere områder. Vi har bare har sett begynnelsen på de innovasjonsmuligheter digitalisering gir oss. Bare tenk på mulighetene hvis kunstig intelligens kan analysere all vår seismiske data, sier hun.

La frem klimastrategi

I mars la Statoil frem en klimastrategi, som hamret ut selskapets planer i tråd med et scenario hvor verden begrenser global oppvarming til to grader over førindustrielt nivå per 2100.

Statoils klimaplan la opp til å kutte CO₂-utslippene fra produksjonen av olje og gass, forske på nye energiløsninger og bygge ut mer havvind. Statoil har så langt investert 19,7 milliarder kroner på havvind.

Les mer: Statoil vil lage hydrogen av gass, og fange CO₂

Dette var Statoils mål i klimaplanen som selskapet la frem i mars:

  • Redusere årlige CO₂-utslipp med 3 millioner tonn i 2030 målt mot 2017-nivået 
  • Redusere CO₂-utslippene per fat fra 10 kilo til 8 kilo per fat innen 2030 
  • Innen 2030 skal 15–20 prosent av selskapets investeringer skje i nye energiløsninger som havvind, konvertering av gass til hydrogen og karbonfangst 
  • Innen 2020 skal opp mot en fjerdedel av Statoils forskningsmidler være knyttet til nye energiløsninger og energieffektivisering
Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

Per Valebrokk, ansvarlig redaktør E24

På forsiden nå