Har samlet inn en halv million kroner til Acer-søksmål

Nei til EU har samlet inn en halv million kroner til en rettslig prøving av hvorvidt å knytte Norge til Acer er i tråd med Grunnloven. 


<p><b>TIL RETTEN:</b> Nei til EU vil prøve rettslig om Norge kan gå inn i Acer, EUs samarbeidsorgan for energiregulatorer. Dette er et skilt med parolen «Nei til EUs energiunion» på en demonstrasjon mot Acer utenfor Stortinget den 23. januar 2018.</p>

TIL RETTEN: Nei til EU vil prøve rettslig om Norge kan gå inn i Acer, EUs samarbeidsorgan for energiregulatorer. Dette er et skilt med parolen «Nei til EUs energiunion» på en demonstrasjon mot Acer utenfor Stortinget den 23. januar 2018.

Kronerullingen ble iverksatt etter at Stortinget i mars besluttet at Norge skal slutte seg til EUs tredje energimarkedspakke og EUs energibyrå Acer.

Pengene fortsetter å rulle inn, men professor Tarjei Bekkedal ved Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo sier til Dagsavisen at han ikke tror giverne vil få valuta for pengene.

Bekkedal, som synes det er for lite debatt om EU-spørsmål, ser søksmålet som en protestmarkering og synes ikke det er kritikkverdig å bruke domstolene i et tilfelle som dette.

Likevel understreker han at det er to grunner til at det ikke vil vinne fram.

Det første er at Stortingets vedtak bygger på en korrekt vurdering av grunnlovsspørsmålene, foretatt av Justisdepartementet lovavdeling.

Det andre er at domstolene vil legge Stortinget og regjeringens vurdering til grunn for sin grunnlovstolkning.

– Det er i første rekke i rettsspørsmål som angår noen menneskerettigheter, at domstolenes kontroll med Stortinget og regjeringens myndighetsutøvelse er intensiv. Acer dreier seg ikke om et slikt spørsmål, sier Bekkedal til avisen.

Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU, opplyser til Dagsavisen at de ikke lar seg avskrekke av dette.

Les mer: Demonstrerer mot EU-samarbeid om kraftnett: Frykter høyere strømpriser

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå