Norge på energitoppen i verden

Norges innbyggere nyter godt av et av verdens beste energi-regimer.


<p><b>ENERGITOPP:</b> Vannkraft er hovedårsaken til at Norge befinner seg i toppen i ny energiindeks.</p>

ENERGITOPP: Vannkraft er hovedårsaken til at Norge befinner seg i toppen i ny energiindeks.

World Economic Forum (WEF) offentliggjør onsdag formiddag sin globale energi-indeks, hvor energistrukturen til 126 land er sammenliknet.

Til tross for minus for CO2-utslippene på norsk sokkel, gir den norske vannkraften innbyggerne en så forutsigbar og ren energi, at vi bare har ett land foran oss på verdensrankingen: Sveits.

– Norges innbyggere kan være fornøyde. De har tilgang til et av verdens beste energisystemer, sier Espen Mehlum, norsk energidirektør ved WEFs hovedkvarter i Geneve.

Tre pilarer

Han sier indeksen bygger på tre pilarer.

– Bærekraft, forsyningssikkerhet og energisektorens bidrag til økonomisk vekst. Mens mange land har beveget seg på listen, ligger Norge jevnt på toppen.

 <p>Espen Mehlum</p>

Espen Mehlum

Det skyldes i hovedsak at Norge har store eksport-inntekter fra olje, gass og vannkraft og innbyggerne har en stabil tilgang på ren energi, sier Mehlum.

– I realiteten skyldes det at vår oppvarming i stor grad kommer fra klimavennlig vannkraft?

– Det er en viktig årsak. Mens de fleste land må importere sin energi, er Norge netto eksportør av energi, hvor vannkraften bidrar til en bærekraftig energiforsyning.

– Og så trekker olje- og gassproduksjonen ned?

– Både ja og nei. Olje og gass gir Norge betydelige eksport-inntekter og bidrar til lav avhengighet av energiforsyning fra andre land – uten olje og gassinntekter hadde ikke statens pensjonsfond hatt de midler det har. På den annen side teller blant annet drifting av plattformene med forurensende fakling på minussiden for Norge. Eksporten av olje- og gass kommer inn på minussiden når det gjelder bærekraft i landene som mottar eksporten. Norge kommer også forholdsvis dårlig ut når det gjelder utslipp av metan og Nox.

– Når dette trekker ned, hva annet er det som trekker oss opp til en annenplass?

– Ett av tre hovedkriterier er forsyningssikkerhet, hvor Norge topper listen. Norge har høy kvalitet og stabil levering av vannkraft til sine innbyggere.

Også Sverige og Danmark er inne på ti på topp-listen. Danmark har ikke så mye vannkraft?

– Nei, men der har til gjengjeld mye vindkraft. Men de har noe høyere strømpris enn i Norge.

Positivt med lave strømpriser

Han sier de tre pilarene er delt i seks kategorier hver.

– Prisen industrien og innbyggerne må betale, er at av områdene som måles. Lave elpriser til industrien i Norge bidrar til økonomisk vekst. Det slår positivt inn. Mens de høye avgiftene på diesel og bensin, bidrar til å dempe den økonomiske veksten gjennom høyere utgifter for konsumenter.

– Men de høye avgiftene bidrar til lavere forurensing og bedre bærekraft?

– Ja, med 18 indikatorer vil man ha endel motsatte effekter, spesielt når det gjelder hva som er bærekraftig og hva som skaper økonomisk vekst. Men samlet gir indeksen et godt helhetsbilde av energisituasjonen i de ulike landene.

Her er topp ti listen:

1. Sveits

2. Norge

3. Sverige

4. Frankrike

5. Danmark

6. Østerrike

7 Spania

8. Colombia

9. New Zealand

10. Uruguay

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå