Sveisefeil stenger Gjøa-plattformen

Gjøa-plattformen utenfor Florø må stenge ned i to uker fordi en sveisefeil må repareres.

– Det er en sveisefeil i korrosjonsbelegget på en separator, sier kommunikasjonssjef Ulf E. Rosenberg i GDF SUEZ E&P Norge til Stavanger Aftenblad.

Feilen ble oppdaget under en planlagt og rutinemessig vedlikeholdsnedstenging i august.

– Vi stopper produksjonen i begynnelsen av november og holder stengt i 14 dager, sier Rosenberg.

Separatorens oppgave er å skille gass og væske. I ytterste konsekvens kan sveisefeil i en separator føre til at gass lekker ut, og en større gasslekkasje kunne blitt resultatet.

Petroleumstilsynet og andre operatørselskaper er informert om sveisefeilen.

På forsiden nå