Total må fikse Martin Linge

Petroleumstilsynet pålegger Total å korrigere tekniske feil på Martin Linge-prosjektet i Sør-Korea, hvor teknisk utstyr har vært utsatt for vann og støv.


<p><b>FÅR PÅLEGG:</b> Total må fikse opp feil og mangler ved Martin Linge-prosjektet i Sør-Korea, sier Petroleumstilsynet.</p>

FÅR PÅLEGG: Total må fikse opp feil og mangler ved Martin Linge-prosjektet i Sør-Korea, sier Petroleumstilsynet.

I slutten av april varslet Petroleumstilsynet om at Total kunne få pålegg om å fikse en rekke feil og mangler på Martin Linge-prosjektet.

Nå har tilsynet gitt et slikt pålegg.

Det skjer kort tid etter en ulykke ved anlegget i Sør-Korea hvor en modul til Martin Linge-plattformen bygges, hvor seks arbeidere døde og 25 ble skadd etter at to kraner kolliderte.

Pålegget som nå gis har ikke noe med denne ulykken å gjøre.

Les mer: Sørkoreansk politi etterforsker «norsk» oljeplattformulykke

Ptil pålegger Total «å identifisere og så langt som mulig korrigere tekniske feil og mangler, og vurdere gjeldende planer, prioriteringer og bruk av ressurser for å sikre en forsvarlig ferdigstillelse før installasjon på feltet,» ifølge et brev til selskapet.

– I tillegg pålegger vi selskapet å iverksette tiltak som sikrer etterlevelse av selskapets prosedyrer for preservering av systemer og utstyr som ivaretar de stedsspesifikke forholdene, skriver Ptil.

Total får frist til 29. mai med å etterkomme pålegget.

Tilsyn i mars

Det var i slutten av mars at Petroleumstilsynet var på tilsyn hos Martin Linge-prosjektet.

En modul til plattformen er under bygging på Samsung-verftet i Sør-Korea.

– Våre observasjoner viser mangelfull oppfølging i prosjektet, skrev Petroleumstilsynet i et brev til Totals norske virksomhet i slutten av april.

Der pekte tilsynet på at viktig teknisk utstyr ikke var godt nok beskyttet mot skitt og vann, noe som kan medføre forsinkelser eller behov for å rengjøre eller skifte utstyr senere.

– Preserveringen av utstyr og systemer både innendørs og utendørs var mangelfull, noe som medfører at utstyr og systemer blir eksponert for store mengder støv, vann, partikler, urenheter med mer fra pågående konstruksjons- og ferdigstillelsesaktiviteter, skrev Ptil.

Total har tidligere sagt at selskapet er i gang med å fikse feilene og manglene som tilsynet har påpekt.

– Vi har mottatt pålegg og vil gi Ptil svar innen gitt frist, sier kommunikasjonssjef Leif Harald Halvorsen i Totals norske virksomhet til E24.

Seks arbeidere drept

Etter tilsynet har Martin Linge-prosjektet opplevd en alvorlig dødsulykke, da en krane veltet den 1. mai. Total vil nå gå gjennom ulykken.

– Vi vil ha en grundig gjennomgang og vurdere hvilken betydning ulykken har for planene våre, og sørge for en sikker ferdigstillelse av topsides-modulene til Martin Linge og de følgende faser av prosjektet, sammen med våre partnere, sa direktør Pierre Bang i Total E&P Norge etter ulykken.

– Total er innstilt på å assistere SHI, som har den overordnede kontrollen med operasjonene og styringssystemet innen sikkerhet på verftet i Geoje, og TechnipFMC med sikte på å finne ut hva som forårsaket ulykken, samt umiddelbart iverksette forebyggende tiltak, sa Bang.

Avslørte flere mangler

Petroleumstilsynet oppdaget en rekke mangler ved modulen som bygges på Samsung-verftet i Sør-Korea da den var på tilsyn i mars:

  • skap med elektrisk utstyr eller instrumenter, fordelingstavler og ventiler står åpne uten tilstrekkelig vern (preservering)
  • det mangler overtrykk i rom med støvsensitivt utstyr
  • mangler ved status, inspeksjon og overvåkning av beskyttelsen av utstyr
  • mangler og skader på beskyttelsen (preserveringen) av utstyr
– Konsekvensene av manglende preservering i ferdigstillelsesfasen vil medføre ressurs- og tidkrevende rengjøring og i verste fall utskifting av svekket eller skadet utstyr og komponenter, skrev Ptil i varselet om pålegg i april.
I 2015 meldte Total at oppstarten av produksjonen på Martin Linge-feltet ble utsatt fra slutten av 2016 til 2018, på grunn av forsinkelser blant underleverandørene.
Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

Per Valebrokk, ansvarlig redaktør E24

På forsiden nå