Vedder 530.000 på at toppen nås snart

Oljeeksperter vil vedde 100.000 dollar på at oljeproduksjonen snart når toppen.

Konsulentselskapet Cambridge Energy Research Associates (Cera) mener at verdens oljeproduksjon vil stige til 112 millioner fat daglig innen 2017. Nå er verdens oljeproduksjon om lag 85 millioner fat daglig.

- Vi har tilbudt Cera et veddemål på 100.000 dollar på at kapasiteten aldri vil nå så høyt, sier Aage Figenschou (bildet), direktør og en av initiativtakerne Peak oil-bevegelsen.

Den såkalte peak oil-foreningen mener imidlertid oljeproduksjonen vil nå toppen langt tidligere enn 112 millioner fat. Og peak oilerne, som de kaller seg, er villige til å vedde på det.

Figenschou deltar selv med 5.000 dollar i veddemålet. Cera, som ledes av den kjente oljeeksperten Daniel Yergin, har imidlertid ikke svart, foreløpig i alle fall.

På Ceras konferanse i begynnelsen av februar sa toppsjefen i oljeselskapet Hess at verden risikerer en oljekrise i løpet av ti år.

Les også:Toppsjefene ser slutten på oljeeventyret

- Arrogant

Figenschou sier at de som kan regnes som ”peak oilers” har det til felles at oljeproduksjon når toppen senest i 2015, og at produksjonen ikke blir høyere enn 100 millioner fat daglig. Deretter blir den liggende på et platå før den begynner å falle.

- Hvorfor tilbyr dere dette veddemålet til Cera? Hvis dere tror at oljeproduksjonen snart er på topp, kan dere jo kjøpe olje i råvaremarkedet, og oljeaksjer i aksjemarkedet?

- Det er nok mange peak oilere som gjør nettopp det. Men Cera er en viktig premissleverandør i debatten, fordi det er så mange som tar dem alvorlig. Hensikten med veddemålet var å få oppmerksomhet og en seriøs debatt omkring temaet. Vi oppfatter også Cera som svært arrogante, de avviser våre argumenter med at ”dette er det bare vi som vet for bare vi har tilgang på våre data, og våre data er best i verden”, sier Figenschou.

Samfunnsproblem

Han mener at Vesten, og alle land som bruker olje, står overfor et stort samfunnsproblem når oljeproduksjonen begynner å flate ut.

- Det amerikanske energidepartementet har sagt at dersom verden oppdager produksjonstoppen 20 år før den inntreffer, og begynner å ta aktive grep for å tilpasse seg, vil vi klare å tilpasse oss greit. Hvis vi oppdager det 10 år på forhånd, blir det problemer. Hvis vi først oppdager toppen etter at den er passert, risikerer vi en katastrofe, sier Figenschou.

Stoler ikke på Saudi-Arabia

Saudi-Arabia, som sitter på en fjerdedel av verdens oljereserver, bruker en hver anledning til å avvise hele ideen om peak oil.

- Det er kanskje litt rart, men de er livredde for at vi skal bruke for mye krefter på å finne gode alternativer. Opec er særlig bekymret om at biodrivstoff skal bli viktig. Men frykten er ubegrunnet. Biodrivstoff vil av mange grunner ikke kunne produseres i volumer som vil true olje og bensin, sier Figenschou.

Les også: - Peak oil er bare en myte, sier sjefen for Saudi Aramco

Dyr bensin

Blant tiltakene Figenschou anbefaler, er høyere avgifter på bensin

- Den amerikanske bilparken er for eksempel halvparten så drivstoffeffektiv som Europas. Det skyldes utvilsomt at bensin gjennomgående har vært tre ganger så dyr i Europa som i USA, sier Figenschou.

Mange land i den tredje verden subsidierer bensinen til sine innbyggere. Også i Kina er bensinprisene kunstig lave på grunn av reguleringer. Men hvis Kina lar markedsprisen slå igjennom til sine bilister, er det ikke sikkert oljeetterspørselen synker.

- Kinesiske reguleringer fører til at raffineriene taper penger på å produsere og selge bensin. De prøver derfor å begrense bensinproduksjonen, og bensinen fordeles etter køprinsippet. Med frie bensinpriser i Kina, er det like sannsynlig at de øker etterspørselen etter olje, sier Figenschou.

Til forsiden

På forsiden nå