- Vi vet for lite

Jan Mayen representerer et stort kunnskapshull for norske myndigheter og vitenskapelige miljøer.

			Vilt, vakkert og værhardt. Jan Mayen egner seg godt for sjøfuglog observasjoner av vind og vær. Oljevirksomhet er vanskelig.
Vilt, vakkert og værhardt. Jan Mayen egner seg godt for sjøfuglog observasjoner av vind og vær. Oljevirksomhet er vanskelig.

Men med ønsket om oljevirksomhet følger brede undersøkelser.

– På enkelte områder har vi praktisk talt ingen kunnskap, og kunnskapen vi har er stort sett foreldet. Jan Mayen er underforsket. Øya burde vært en del av nordområdesatsingen, men har ikke vært det, sier direktør Jan-Gunnar Winther ved Norsk Polarinstitutt.

Det som imidlertid allerede kan fastslås, ifølge Havforskningsinstituttet, er at olje og fisk kan leve sammen ved Jan Mayen. Det er ingen viktige gytefelter rundt øya. Fiskerne vil heller ikke lide, for det er lite fiskeriaktivitet i området.

Få fiskere berørt.

– Dette er et lite konfliktfylt område for fiskeriene. Fiskerne har stort sett bedre alternativer for å oppfylle sine kvoter enn ved Jan Mayen. Få fiskere vil bli direkte berørt hvis det settes i gang oljeaktivitet, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Verre er det med sjøfugl og sel. Øya er yngleområde for store mengder sel, som da er spesielt sårbar for oljevirksomhet. Jan Mayen har også store kolonier av både vanlige og sjeldne sjøfugl, men kunnskapen om dem er liten og dårlig oppdatert.

Sjøfuglbestanden i Norskehavet har hatt en negativ utvikling, og er derfor sårbar for mer negativ påvirkning. Konsekvensene av oljevirksomhet for disse fuglene er blant de ting som må utredes før myndighetene eventuelt sier ja til å starte oljeboring.

Jan Mayens plassering i skillet mellom havstrømmene sørfra og de kalde havstrømmene nordfra er også viktig for klimautviklingen og forståelsen av dynamikken som skaper klimaendringer. Været i Norge skapes her. Også på dette området vil undersøkelsene som må igangsettes før eventuell oljevirksomhet, kunne gi ny og viktig kunnskap.

Les også:

Les flere E24-nyheter

På forsiden nå