Bellona aksjonerer mot eldre offshoreskip: – Har ligget i et ingenmannsland

Miljøstiftelsen Bellona er bekymret etter å ha undersøkt tilstanden til to eldre offshoreskip utenfor Stavanger, som de mener utgjør en miljøfare.

Bellona er bekymret for miljøtilstanden ved supplyskipene MS Sea Safety og MS Sea Pilot, som i flere år har ligget i opplag på Rennesøy utenfor Stavanger.
Publisert: Publisert:

Bellonas aksjon startet torsdag, og målet var å sjekke tilstanden på fartøyene MS Sea Pilot og MS Sea Safety på Rennesøy i Stavanger kommune.

De to supplyskipene har ifølge miljøstiftelsen ligget i opplag ved Bru kai på Rennesøy siden 2016. Bellona mener de kan utgjøre en miljøfare, og er bekymret for den tekniske tilstanden.

– MS Sea Safety og MS Sea Pilot har ligget i et ingenmannsland når det gjelder ansvar. Dette blir et økende problem etterhvert som flere rigger og offshore-skip går ut av drift. Derfor er det viktig at jussen klargjøres nå, sa Bellona-stifter Frederic Hauge i en pressemelding torsdag.

Hauge mener at skipene utgjør et avfallsproblem, og potensielt kan lekke diesel, olje eller kjemikalier. Han krever at myndighetene umiddelbart tar grep for å fjerne dem og sørge for at de blir hugget opp.

Les på E24+

Tre eksperter: Dette kan bli vinneraksjene under gjenåpningen

Skylder havneleie – vurderer pålegg

– Vi har ikke klassifisert disse skipene som et miljøproblem per i dag, sier kommunalsjef for idrett og utemiljø i Stavanger kommune, Kurt Idland, til E24.

Skipet MS Sea Safety eies av Varanger Seafood, mens MS Sea Pilot eies av Kapp Verde-selskapet Mindelo Marketing. Begge skipene har utestående havneleie, men Varanger Seafood skylder et mindre beløp.

– Det er større beløp utestående på skipet som eies av Mindelo Marketing, jeg tror det er noen hundre tusen, sier Idland.

Han sier at kommunen har gjort en del arbeid for å finne ut hva som bør gjøres med skipene og den utestående havneleien.

– Det som er interessant nå er å se på om disse skipene er sjødyktige, spesielt det som eies av Mindelo. Vi må også gå opp det juridiske når det gjelder hva som skal til for å få fjernet båten, sier Idland.

Kommunen har hatt en dialog med Varanger Seafood om MS Sea Safety. Ifølge Idland har kommunen ikke fått noen kontakt med Mindelo Marketing om MS Sea Pilot, som ifølge Bellona er i dårligere tilstand.

– Dere kan pålegge eierne å flytte skipene?

– Det er det vi vurderer nå, i og med at dialog ikke har ført frem til noe resultat, først og fremst knyttet til fartøyet som eies av Mindelo Marketing. Da kan kommunenen vurdere et pålegg, sier Idland.

– I forhandlinger om å selge

Styreleder Gunnar Allan Jensen i Varanger Seafood opplyser til E24 at planen var å bygge om MS Sea Safety til krabbefangst. Nå skal skipet selges.

– Vi er nå i forhandlinger om å selge dette skipet. Vi skylder en del i havneleie, men har en avtale med havnen om dette og vil gjøre opp det vi skylder senere, sier Jensen.

Han sier at han har fått informasjon at Bellona skulle ned med et undervannsfartøy for å inspisere skipet torsdag.

– Men vi har hatt inspeksjon der med en potensiell kjøper senest for en uke siden, og da var alt i orden, sier Jensen.

Han påpeker at det har vært et ekstremt vanskelig marked for offshoreskip de siste årene. Han mener at Sea Safety fortsatt kan drives videre.

– Det må ikke bli sånn at samfunnet ikke aksepterer at skip ligger i opplag. Man må ikke sende skip til opphugging som fortsatt er i god stand og kan brukes, sier han.

– Dette er et skip fra 70-tallet, men det var på verft i Riga for få år siden og skiftet enormt mye stål, så store deler av skroget er nytt og i god stand, sier Jensen.

Sendte bekymringsmelding

Bellona-lederen sier at Sjøfartsdirektoratet i august 2019 sendte en bekymringsmelding til Kystverket om tilstanden på skipene, men at ingenting har skjedd siden. Han mener Kystverket burde pålagt kommunen å rydde opp.

Avdelingsdirektør for miljøberedskap i Kystverket, Hans Petter Mortensholm, sier at han ikke var kjent med disse skipene før i dag, men at han skal undersøke om varselet kan ha gått til en annen del av etaten.

– Ifølge regelverket er det kommunen som må gi pålegg om eventuell fjerning av fartøyene, sier Mortensholm til E24.

– Slike saker er ofte kompliserte, med tanke på eierskapet av skipene. Det ligger utrangerte skip ved kai langs hele kysten, hvor eierforholdene i mange tilfeller kan være utfordrende, sier han.

Les også

Dømt til seks måneders fengsel for å ha forsøkt å sende «Tide Carrier» til beaching i Pakistan

Vil unngå nytt «Tide Carrier»

Eldre skip kan være en miljøfare, noe som ble tydelig da skipet Tide Carrier den 22. februar 2017 fikk motorstopp utenfor Jæren mens det var underveis til opphugging.

– Det Kystverket er opptatt av å unngå tilfeller som Tide Carrier, som ble solgt til utlandet for opphugging og holdt på å drive på land på Jæren. Vi har hatt mye fokus på utrangerte fartøyer, og ønsker at de skal hugges på anlegg som er godkjent, sier Mortensholm.

– Hvordan løses denne type saker vanligvis?

– Vanligvis vil det skipseiende selskapet få et pålegg fra kommunen om å fjerne fartøyet. Kystverket er opptatt av at det er viktig å få gjort noe med disse båtene før de synker ved kai, for da blir problemet vesentlig større, sier Mortensholm.

Seniorrådgiver Runa A Skarbø i Bellona.

– Betydelig korrosjonsproblem

Torsdag sjekket Bellona skrogene på skipene med et fjernstyrt undervannsfartøy, en såkalt ROV. Bekymringen var at skipene skulle være i så dårlig stand at de kan synke ved kai.

– Sjøvannsinntakene kan være rustet eller grodd igjen. Hvis disse er i dårlig stand kan det føre til vannfylling og i verste fall at skipene synker ved kai, sa Runa A. Skarbø, seniorrådgiver i Bellona og sivilingeniør i marin teknikk, før undersøkelsene startet.

Etter å ha sjekket MS Sea Safety torsdag ettermiddag mente Bellona-lederen å ha påvist betydelige korrosjonsproblemer.

– Det er korrodert gjennom skroget. Det er satt på en plate på utsiden. Andre får vurdere om dette fartøyet har en verdi som båt, men det er åpenbart at den utgjør en miljøfare her den ligger, sier Hauge til E24.

På det tidspunktet mente Hauge at tilstanden på MS Sea Pilot trolig var enda mer bekymringsfull.

– Det er i enda verre stand. Der er jeg særlig bekymret for korrosjonsskader. Dette er sannsynligvis ikke sjødyktige skip, og trolig er det ikke bare for eierne å flytte dem, de bør nok gå i dialog med myndighetene for å få flyttet dem på en sikker måte, sier Hauge.

Publisert: