Ministeren om egen utredning av nullutslippskrav: – Ikke aktuell politikk

– Drift i åpne merder vil være ryggraden i mange år fremover, også etter 2030 tror jeg, sier fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

ÅPNE ANLEGG vil dominere i mange år fremover, tror fiskeriministeren, selv om man nå vurderer krav om nullutslipp fra 2030.
Publisert:

Regjeringen lanserte fredag en ny handlingsplan for å bevare den truede villaksen. Blant tiltakene er en utredning av krav om nullutslipp av lakselus fra 2030, som i praksis betyr lukkede oppdrettsanlegg.

Et slikt krav kan koste næringen over 130 milliarder kroner, frykter aktører som E24 har snakket med.

I etterkant av nyheten, som ble frontet av klimaminister Sveinung Rotevatn (V), ringer fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen til E24, for å moderere inntrykket av regjeringens forslag.

– Jeg har lyst til å dempe frykten for at det skal komme krav om nullutslipp av lakselus, sier han.

Samtalen kommer etter at ministeren har fått mye negativ tilbakemeldinger på meldingen, forteller han.

– Det er masse forslag om utredninger. Det betyr ikke at det kommer til å bli sånn, og det samme gjelder for kravet om nullutslipp, sier Ingebrigtsen.

Les også

Frykter nye laksekrav kan koste oppdretterne over 130 milliarder

– Ikke aktuell politikk

Ministeren mener oppdrettsnæringen allerede er bærekraftig, men ser at det kan være rom for forbedringer med hensyn til miljøutfordringene, og ikke minst av hensyn til villaksen.

– Det høres ut som du har konkludert før utredningen har startet?

– Drift i åpne merder vil være ryggraden i mange år fremover, også etter 2030 tror jeg, svarer han.

Han legger også til at det uansett ikke er snakk om nye krav før i 2030, og at det er en «rivende teknologiutvikling» som ikke nødvendigvis gjør at anleggene må være lukket for å hindre lakselusutslipp.

– Det er ikke aktuell politikk å innføre krav om nullutslipp, understreker han flere ganger i løpet av samtalen.

Regjeringen peker i den ferske handlingsplanen på at lakselus og rømt oppdrettsfisk utgjør de største risikoene for villaksen.

Oppdrettsbransjen har lenge jobbet med teknologiutvikling for å møte disse utfordringene, som både er kostnadskrevende og står i veien for ytterligere vekst.

Der er det imidlertid liten tro på at man klarer å eliminere lakselusen fullstendig.

Motstand fra lokale Høyre-politikere

Flere Høyre-politikere fra Vestlandet går enda hardere ut mot utredningen.

– Dette er helt uaktuelt for Høyre, vi skal videreutvikle næringen og det er en utopi at alle anlegg langs kysten skal være lukkede i 2030. Vi kan ikke binde oss blindt til en type teknologi som MDG ønsker. Det vil skape mindre, ikke flere arbeidsplasser i årene fremover, sier Ove Trellevik (H).

Olve Grotle (H) stemmer i:

– Næringen er allerede på vei til å utvikle bærekraftige løsninger, da kan vi ikke spenne bein på mulighetsutviklingen næringen har med røde tall, sier Grotle.

– Et forbud mot åpne anlegg er uaktuelt for Høyre, det er ikke en fremtidsrettet løsning. Det eneste den gjør er å spenne bein på næringen, sier han.

– Ikke umulig, men ingen har klart det

Forsker Frode Oppedal ved Havforskningsinstituttet er ekspert på lakselus og ulike metoder for å holde den ute fra oppdrettsanlegg.

– Finnes det i dag kommersielt tilgjengelige metoder for å drive lakseoppdrett med null lakselus uten lukkede anlegg?

Frode Oppedal, forsker ved Havforskningsinstituttet.

– Nei. Jeg tror ikke dette er umulig, men ingen har fått det til hittil, sier Oppedal til E24.

Han viser til at det pågår mye lovende utprøving av metoder for å skille laks og lus, for eksempel ved å bruke såkalte skjørt rundt åpne merder, eller senke disse ned på vanndyp der lusen ikke går.

– Her har man klart å drive med null lus på enkeltmerder, men det har vist seg vanskeligere å klare det på hele lokaliteter, sier Oppedal.

Han viser til at spredning av lus fra naboanlegg er en minst like viktig faktor.

– Så hvis flere i samme område brukes disse metodene, kan nivået av lus potensielt kan gå mot null.

Les også

Klimaendring kan doble lakselus og hindre oppdrettsvekst

Les også

Regjeringen vurderer krav om nullutslipp av lus fra oppdrett

Publisert:
Gå til e24.no