Analytiker ser mulighet for høyere bud på NRS

NRS-aksjonær mener budet Salmar har intensjon om å komme med «er vesentlig mer i tråd med det jeg personlig i lang tid har ment at reell verdi har vært».

Gustav Witzøe grunnla Salmar og er administrerende direktør i laksegiganten.
Publisert: Publisert:

Fredag morgen kastet oppdrettskjempen Salmar seg inn i kampen om å kjøpe opp lakseselskapet Norway Royal Salmon (NRS), der havbrukskonsernet NTS allerede ligger inne med et bud.

Salmar varslet en intensjon om et bud på 11,8 milliarder kroner, eller 270 kroner per aksje, mens NTS’ siste bud er på 10,5 milliarder kroner, eller 240 kroner per aksje.

Det lille oppdrettsselskapet Hellesund Fiskeoppdrett sitter på Sørlandet med 3,9 prosent av aksjene i NRS, og er dermed femte største eier. Daglig leder og hovedeier Karl Olaf Jørgensen sier de «så vidt har blitt informert» om det nye fremstøtet.

– Nivået er vesentlig mer i tråd med det jeg personlig i lang tid har ment at reell verdi har vært, sier Jørgensen til E24.

Jørgensen sier han synes det er «hyggelig og i gåsetegn litt spennende at det kom inn på et mer realistisk nivå».

– Men en beslutning om hva vi gjør er ikke tatt. Det er fornuftig at noen mener at selskapet er mer verdt. Spørsmålet er om det er enda mer verdt, sier Jørgensen.

Salmar-meldingen sendte NRS-aksjen opp rundt 14 prosent på Oslo Børs – til en kurs over Salmar-budet.

Les også

NTS øker budet på Norway Royal Salmon

Analytiker: «Fair pris»

Lakseanalytiker Nils Olav Furre Thommesen i Fearnley Securities mener det nye budet på 270 kroner gir en «fair pris» på selskapet, i tråd med meglerhusets kursmål på 260 kroner per aksje.

Han peker på at NRS er et selskap som har vekstpotensial, etter at det er gjort store investeringer i vekst som skal realiseres.

– Jeg tror en del investorer mener det forrige budet var litt for lavt, så dette gir litt mer mening, sier han, men tilføyer at det er usikkerhet knyttet til en del store aksjonærgrupperinger.

– Hva er sannsynligheten for at det kommer et enda høyere bud?

– Det er alltid muligheter for det. Hadde jeg vært aksjonær, så ville jeg ventet så lenge som mulig, men ser ikke bort fra at jeg ville solgt på 270 også.

Analytikeren påpeker at aksjekursen, som nå ligger på 276,5 kroner, viser at det åpenbart er flere som ser for seg et høyere bud.

Thommesen mener for øvrig at budet gir veldig strategisk mening for Salmar, særlig i Nord-Norge og på Island.

– Salmar vil kunne få større kostnadssynergier (innsparinger ved sammenslåing, red.anm.) enn NTS ville gjort, sier han.

Handelsbanken-analytiker Kjetil Lye skriver i en analyse at kjøpet, hvis det går igjennom, vil være positivt for Salmar på lang sikt.

Årsaken til det er synergipotensialet, vekstmulighetene og at det gir en betydelig økning i Salmars eksponering mot et sterkt laksemarked de kommende årene, forklarer analytikeren.

E24 har også vært i kontakt med NTS-styreleder Odd Reidar Øie, men han vil foreløpig ikke kommentere det konkurrerende budet.

Les også

Salmar inn i budkamp om Norway Royal Salmon

Tilbudet varer i fire uker

Salmar har satt en akseptgrad på mer enn 50 prosent på budet, ifølge meldingen fredag. Tilbudsperioden er på fire uker.

For å muliggjøre og sikre gjennomføringen av det beste budet, til fordel for alle NRS-aksjonærene, har Salmar forespurt styret i NRS om at de bruker styrefullmakten vedtatt på selskapets generalforsamling den 27. mai 2021 til å gjennomføre en rettet emisjon på inntil 4.357.219 nye aksjer rettet mot den tilbyderen som har det beste budet, med en tegningskurs lik tilbudsprisen i det beste budet. NRS har bekreftet at styret er innstilt på å benytte styrefullmakten i henhold til dette.

– Dette gagner alle interesserte parter. NRS har en emisjonsfullmakt, som blant annet kan brukes til å sikre at man kommer over 50 prosent eierskap, for eksempel, og sikre det beste for aksjonærene i NRS, sier IR-kontakt Håkon Husby i Salmar til TDN Direkt fredag.

Publisert:
Gå til e24.no