De snur seg fra olje og gass mot havbruk

– Det er viktig å ta miljøpåvirkninger alvorlig hvis oppdrettsnæringen skal vokse, sier adm. direktør Thorleif L.L. Gustavsen i Aanderaa.

Aanderaa i Bergen har i 50 år levert måleutstyr til ulike forskningsprosjekter under vann. Derfra beveget de seg mot olje og gassnæringen, som blant annet trengte strømmålinger i havet før nye felt ble satt i gang.

Les hele saken med abonnement