Skulle bare avluse laksen – så begynte fisken å dø

Måtte til slutt stoppe arbeidet på grunn av fiskevelferdsmessige hensyn.

De begynte med Optilicer den 20. april. Da fisken begynte å dø, valgte de å gå over til å bruke Thermolicer. Men da også dette tiltaket resulterte i høy dødelighet, måtte Marine Harvest stoppe hele operasjonen.

Les hele saken med abonnement