Reagerer på gullkantet lakseordning: – Grunn til å stille spørsmål

Norske havbruksskoler og private oppdrettere tjener rått på gratis undervisningskonsesjoner fra staten. Arbeiderpartiet etterlyser en ny gjennomgang av ordningen.

REAGERER: Arbeiderpartiets næringspolitiske talsmann Terje Aasland mener det er på tide å vurdere omfanget av ordningen med undervisningskonsesjoner.
 • Lage Bøhren
Publisert: Publisert:

– Vi mener det er grunn til å stille spørsmål ved om det er riktig å ha anlegg i så stor skala under denne ordningen, slik at undervisningskonsesjonene representerer så store verdier som det her er snakk om, sier Terje Aasland, næringspolitisk talsmann for Arbeiderpartiet.

E24 skriver søndag om de 13 videregående skolene langs kysten som sitter på svært verdifulle undervisningskonsesjoner for laks og ørret.

Mens fantastisk lønnsomhet i oppdrettsnæringen har ført til at vanlige laksekonsesjoner omsettes for over 150 millioner kroner, deles undervisningskonsesjonene fortsatt ut gratis til skoler som har et godkjent undervisningsopplegg for havbruk.

Ifølge E24s beregninger har de 13 skolekonsesjonene generert salgsinntekter på nær 2,5 milliarder kroner og overskudd på over 600 millioner kroner bare i løpet av de siste tre årene.

Les også

Lakseskolene som ble pengemaskiner

De enorme verdiene deles mellom skolene og private oppdrettsselskaper som får leie konsesjonen, og står for mesteparten av den daglige driften.

– Selv om de som får leie disse konsesjonene forplikter seg på flere områder inn mot opplæringen, så ser vi at det kan stilles spørsmål ved dette siden konsesjonene representerer så store verdier. De fleste er av stor skala, med en maksimalt tillatt biomasse på 780 tonn, sier Aasland.

Vinnere og tapere

Aasland understreker at ordningen med utdanningskonsesjoner har et godt formål, og at Fiskeridirektoratets tilsynsrapport fra i fjor viste at ordningen stort sett fungerer etter intensjonen.

– Det har ført til at utdanningsinstitusjonene kan tilby attraktiv, realistisk og kvalitativ god undervisning i praktisk akvakultur og bidrar til rekruttering, sier Aasland.

Rapporten viser også at alle videregående skoler med konsesjon har tilbud som kan føre til fagbrev.

– Og siden det dreier seg om tildeling til utdanningsinstitusjoner, så har vi forståelse for at det ikke bør være vederlag for disse, sier Aasland.

Høyres fiskeripolitiske talsmann Tom Christer Nilsen støtter også at undervisningskonsesjoner fortsatt skal deles ut gratis til skolene.

STØTTE ORDNINGEN: Høyres fiskeripolitiske talsmann Tom Christer Nilsen.

– Det er viktig for at skolene skal gjennomføre en så virkelighetsnær og god opplæring som mulig. Det blir helt rart om de skal betale for en statlig tillatelse som er grunnleggende for opplæringsopplegget. Det samme er for øvrig tilfelle med fiskekvoter til fangst av villfisk for fiskerifag, sier Nilsen.

Konfidensielle avtaler

Hvordan verdiene deles mellom skole og oppdretter er nedfelt i privatrettslige avtaler mellom partene, som i utgangspunktet er skjult for offentlig innsyn.

E24 har sendt skriftlige spørsmål til rektorer ved de 12 øvrige videregående skolene som har undervisningskonsesjon.

Av de fire som har svart, er det kun to som åpent forteller om betingelsene i sin utleieavtale. Guri Kunna vgs på Frøya fikk tidligere to millioner i fast årlig leie og halvparten av overskuddet fra sin konsesjon.

I den nye avtalen som nylig ble offentliggjort med oppdretteren Måsøval, er skolen i stedet sikret ti millioner i fast leie de neste ti årene, uansett hvilken vei lakseprisen går.

– Årsaken til at vi ønsker en fast årlig sum er et ønske om mer forutsigbar leieinntekt. Dette for at vi kan budsjettere og planlegge drift og aktiviteter i en lengre horisont, sier rektor Espen Arntsberg til E24.

Langt dårligere stilt er det med Fræna vgs, som har samme type avtale som Guri Kunna hadde tidligere.

– Det har ikke vært overskudd på denne konsesjonen på grunn av brakklegging og sykdomsproblematikk i regionen. Inntektene har derfor blitt de faste inntektene på to millioner per år, opplyser rektor Arne Tjelle ved Fræna vgs.

Høyres Tom Christer Nilsen stiller spørsmål ved om skolene har gjennomført inngåelsen av disse avtalene på en måte som gjør at alle aktuelle oppdrettere kan «søke på» eller «tilby» sine tjenester som partner.

– Dette vil jeg undersøke videre. Det er naturlig ved slike partnerskap at en faktisk sjekker «markedet» for hva slags betingelser skolen kan få, og dermed sikrer elevene et best mulig tilbud, sier Nilsen.

Ser ikke på økonomien

Det er Fiskeridirektoratet som behandler og avgjør søknader om undervisningskonsesjoner. Som hovedregel er det ikke tillatt med utleie av akvakulturtillatelser, men direktoratet kan gjøre unntak i særlige tilfeller.

«Fiskeridirektoratet gir i denne sammenheng veiledning om regelverket og vår praksis. Både innehaver og leietaker er imidlertid i de aller fleste tilfeller profesjonelle aktører som selv har tilstrekkelig kompetanse for å inngå slike leieavtaler», skriver Engelbreth.

– Har den ekstreme økningen i lønnsomhet og konsesjonsverdier i lakseoppdrett de siste årene påvirket direktoratets praksis for utdeling av undervisningskonsesjoner?

«Fiskeridirektoratet tildeler undervisningstillatelser etter søknad og på grunnlag av tildelingsvilkårene i laksetildelingsforskriften. Det fremgår av laksetildelingsforskriften at det ved tildeling av undervisningstillatelse blant annet skal tas hensyn til søkers behov og det planlagte driftsopplegget, men at det ikke skal tas hensyn til innehavers behov for økonomisk utbytte som følge av salg av ordinær matfisk», skriver Engelbreth.

Vil ha mer åpenhet

Aasland har merket seg at det i forbindelse med Fiskeridirektoratets revisjon i 2019 ikke ble utført noen form for vurdering av om leieinntektene synes å være rimelige, eller om bruken av leieinntektene, da dette er privatrettslige forhold.

– Det er uheldig dersom det ikke er mer åpenhet rundt dette, sier Aasland.

Arbeiderpartiet har tatt til orde for at det bør komme en ny stortingsmelding om havbruksnæringen.

– På bakgrunn av det som her kommer frem, bør tildeling av utdanningskonsesjonene være en del av denne meldingen, sier Aasland.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Laks
 2. Fiskeridirektoratet
 3. Oppdrettsnæring
 4. Torgeir Knag Fylkesnes

Flere artikler

 1. Lakseskolene som ble pengemaskiner

 2. Stopper gratis utdeling av gullkantede laksekonsesjoner

 3. Betalt innhold

  Laksegiganten Mowi ønsker oppdrett i friluftsområder og nær lakseelver

 4. Betalt innhold

  Vil doble lakseoppdrett i Tromsø: – Det blir færre områder igjen med urørt natur

 5. Hevder Mowi enkelt kan kutte lusekostnader - og forbedre fiskevelferd