Vil kutte skreikvoten til laveste nivå siden 2009

Torskebestanden er på vei nedover. Nå vil forskergruppe senke kvotene med 20 prosent, for andre år på rad.

Skreikvotene kan kuttes med maks 20 prosent per år, for å gi fiskerne forutsigbarhet.
Publisert:

For andre år på rad foreslår den norsk-russiske forskergruppen for fiskebestander i Barentshavet å kutte skreikvoten med 20 prosent.

Forskerne mener det ikke bør fiskes mer enn 566.784 tonn neste år, som eventuelt vil være den laveste kvoten siden 2009.

– Torskebestanden er på vei nedover, men vil trolig stabilisere seg om rådene følges, sier Bjarte Bogstad, bestandsansvarlig for nordøstarktisk torsk ved Havforskningsinstituttet i en melding.

Les på E24+

Tror på enorm vekst for sjømat: Her ville ekspertene investert

Forskergruppen anslår at gytebestanden av torsk er på rundt 800.000 tonn, noe som er det laveste siden 2008. Gytebestanden nådde en historisk topp i 2013 på 2,3 millioner tonn.

– Nedgangen i kvoterådet blir stagget av en forvaltningsregel som sier at kvoten ikke kan settes ned mer enn 20 prosent, sier Bogstad.

Denne regelen er satt på plass for å sikre en form for stabilitet til fiskerne, uten at det går på bekostning av et bærekraftig fiskeri, ifølge Havforskningsinstituttet.

Kvoterådene legger grunnlaget for de årlige fiskeriforhandlingene mellom Norge og Russland.

Hvert år siden 2013 har kvotene på skrei blitt redusert, og det ventes allerede nå at den skal videre nedover.

– Vi må regne med noe videre nedgang også til neste kvoteråd før utviklingen flater ut, seier Bogstad.

– Torsken i Barentshavet er fremdeles en stor og viktig bestand, men det er ikke lenger eventyrlige tilstander.

Også i 2022 var reduksjonen på 20 prosent fra året før, opplyser Havforskningsinstituttet.

Havforskningsinstituttet opplyste først at fiskerne fanget mer enn kvoten i 2022. Instituttet har senere tatt kontakt med E24 å opplyst at informasjonen var feil. Opplysningen ble tatt ut av saken tirsdag 6. september klokken 15.56.

Publisert:
Gå til e24.no