Nye miljøkrav til skipsfarten

Norske shippingbanker ligger bak egne utslippsmål

Shippingbankene ønsker seg lavere karbonavtrykk, men de samlede utslippene fortsetter å øke. – Vi venter fortsatt på et teknologisk gjennombrudd, sier DNB-topp.

MÅLER UTSLIPP: DNB forventer at bankens shippingkunder deler deres miljøambisjoner. F.v. Jan Ole Huseby, leder for DNB Ocean Industries og senioranalytiker Knut Ola Skotvedt.
 • Lage Bøhren
Publisert: Publisert:

– De totale utslippene fra shipping har fortsatt ikke nådd toppen, sier Knut Ola Skotvedt, senioranalytiker i DNBs Ocean Industries.

I fjor sommer gikk DNB sammen med ti andre shippingbanker om de såkalte Poseidon-prinsippene, et initiativ for å måle klimaavtrykk i egen shippingportefølje.

Gjennom årlige målinger skal bankene vurdere om rederikundene deres klarer å redusere drivhusgassutslipp i tråd med bransjeorganisasjonen IMOs mål om en reduksjon på 50 prosent innen 2050.

Nå er den første målingen klar, basert på 2019-tall. Og den viser at norske shippingbanker som DNB, Nordea og Sparebanken Vest alle har et karbonavtrykk i sine porteføljer som ligger over målet.

– Disse tallene gir oss et godt grunnlag for å analysere porteføljen og sette konkrete mål for det videre samarbeidet med rederne, sier Jan Ole Huseby, leder for Ocean Industries i DNB.

Mer enn 80 prosent av varer som handles mellom kontinenter fraktes sjøveien. Utslipp per skip er på vei ned som følge av flåtefornyelse og oppgraderinger, uten at det monner foreløpig.

For verdenshandelen forventes å øke videre frem mot 2050, og da må utslipp per skip i praksis kuttes med hele 85 prosent for å nå IMO-målet.

– For å få til dette trenger vi en teknologisk revolusjon i næringen, som vi fortsatt venter på. Det er ikke noe bankene kan drive frem alene, og krever involvering fra alle interessenter, sier Huseby.

Les på E24+

Ny rapport: Utslippene fra skipsfarten må i null innen 2050

Har kuttet i utlån

En viktig innsikt for DNB i arbeidet med den første Poseidon-rapporten, er den betydelige variasjonen i utslipp mellom ulike skipstyper.

– At cruiseskip og ferger har lavere utslipp er ikke overraskende, siden disse segmentene har vært mye mer bevisst på å integrere miljøavtrykk i sine forretningsmodeller. Men blant konvensjonelle lasteskip ser vi at det er store miljøgevinster å hente på fornuftige investeringer, vedlikehold og drift, sier Christos Tsakonas, sjef for internasjonal shipping i DNB.

– Kommer dere til å redusere utlån til de segmentene som forurenser mest?

– Nei, for vi tror ikke det er løsningen på miljøproblemet. Vi kan nå målet i morgen ved å rebalansere porteføljen og bare finansiere skip med lave utslipp. Sannheten er imidlertid at shipping er den klart mest miljøvennlige måten å transportere varer mellom kontinenter, og da ønsker vi heller å jobbe med kundene våre for å gjøre bransjen enda mer miljøvennlig, sier Tsakonas.

Han understreker at DNB allerede har redusert utlånsporteføljen til shipping «dramatisk» de siste tre årene.

Bankens totale eksponering mot næringen var på 47 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal i år, tilsvarende tre prosent av samlede utlån.

Dette er ned fra 59 milliarder ved utgangen av 2018, som utgjorde fire prosent av totalen.

– Vi har ønsket å forsikre oss om at kundene deler våre ambisjoner innen områder som miljø, markedsatferd og resirkulering av skip, sier Tsakonas.

Les på E24+

Foreslår internasjonalt CO2-fond for shipping

Forventer endring i porteføljen

Selv om rederiene utslippsmålinger ikke får noen konkrete konsekvenser for betingelsene de oppnår hos DNB, mener Huseby at Poseidon-prinsippene kan bli en viktig pådriver for grønn omstilling i bransjen.

– Vår ambisjon er klar, vi ønsker å være en pådriver for omstilling gjennom det primære verktøyet vi har, nemlig finansiering. DNB har en ledende posisjon som tilrettelegger av kapital til internasjonal skipsfart og har derfor et bredt nedslagsfelt, sier Huseby.

Han forventer også at forpliktelsen til Poseidon-prinsippene vil bidra til å endre DNBs utlånsportefølje over tid.

– Vi forventer at våre kunder har miljø og effektivisering høyt på agendaen. Porteføljen «trimmes» kontinuerlig og vi velger kunder som deler våre ambisjoner om en bærekraftig skipsfartsnæring og viser at de ønsker å utgjøre en forskjell, sier Huseby.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Nye miljøkrav til skipsfarten
 2. Shipping
 3. DNB
 4. Rederier
 5. Utslipp
 6. Omstilling
 7. Nordea

Flere artikler

 1. Rederiforbundet og MDG kritiserer regjeringen for å motarbeide klimatiltak

 2. Ny rapport: Ammoniakk pekes ut som den beste drivstoffløsningen for skipsfart

 3. DNB skal skaffe 1500 mrd. kroner til det grønne skiftet og bli strengere med kundene

 4. Betalt innhold

  Shippingaksjene som skuffer inn på det grønne

 5. Nektet å godta pålegg – nå må 15 skipsverft rydde opp etter seg