Canada tar oppdrettsgrep for å verne villaks

– Tilstanden til vill stillehavslaks er kritisk, og vi må gjøre det vi kan for å sikre at den overlever, sier fiskeriministeren. Næringen som også består av norske oppdrettere, er i harnisk og vurderer ny rettsprosess, mens flertallet i urbefolkningen jubler.

NORSKE: Canadas laksenæring, der norske aktører som Mowi og Grieg er store, betegner avgjørelsen som ødeleggende, mens flertallet i urbefolkningen er svært fornøyde. Neste skritt er overgang fra åpne anlegg på hele kysten i British Columbia, som kan få enorme konsekvenser for oppdretterne. Bildet er en illustrasjon fra et anlegg i BC ved en tidligere anledning.
Publisert:

På vestkysten av Canada er flere norske oppdrettsselskaper involvert i en langvarig konflikt mellom industrien, urbefolkningen, miljøorganisasjoner og myndighetene, som dreier seg om oppdrett og villaks.

I 2021 gikk blant annet Mowi og Grieg Seafood til retten for å stoppe regjeringens vedtak om å fase ut oppdrettslisenser rundt Discovery Islands i British Columbia (BC) på vestkysten av Canada.

Retten ga selskapene medhold i at beslutningen var ugyldig på grunn av prosessen, men etter en ny prosess er det nå avgjort at 15 lisenser ikke fornyes.

Les på E24+

Tjente millioner på tråling i sårbart område: – Har helt sikkert vært med å sette spor

– Tilstanden til vill stillehavslaks er kritisk, og vi må gjøre det vi kan for å sikre at den overlever, sier Canadas fiskeriminister Joyce Murray i en uttalelse om vedtaket.

– Dette var en vanskelig, men nødvendig avgjørelse. Ved å ta en styrket føre-var-tilnærming i Discovery Islands-området, vil Canadas regjering bidra til å sikre god tilstand for vill stillehavslaks for våre barn og barnebarn, sier hun videre.

Urfolk i regionen (First Nations) har i årevis kjempet mot lakseoppdretten i regionen, for å bevare den truede villaksen.

– Støtter ikke åpne anlegg

Beslutningen får full støtte fra First Nation Wild Salmon Alliance.

– I den kritiske tilstanden som villaksen er i, med historisk lave laksetall i Fraser River ... skal minister Murray applauderes for hennes standpunkt for villaksen, sier foreningens styreleder Bob Chamberlin i en uttalelse.

Han understreker også at beslutningen støttes av urbefolkningen i BC.

– Det store flertallet av First Nations i BC støtter ikke åpne oppdrettsanlegg, sier han til det regionale nyhetsmediet Chek.

Chamberlin er fra den kanadiske urbefolkningsstammen Kwikwasut'inuxw Haxwa'mis, og har kjempet mot norske oppdrettere i området siden 2005.

Coalition of First Nations for Finfish Stewardship, som representerer et mindretall av urbefolkningene, er imidlertid «ekstremt skuffet» over regjeringens innblanding i oppdretten i deres eget territorium, ifølge en uttalelse.

Canadas statsminister Justin Trudeau og fiskeriminister Joyce Murray vil senere i år presentere planen for en overgang fra åpen lakseoppdrett. Bildet er fra en tidligere anledning.

– En ødeleggende avgjørelse

Canada er en av verdens største produsenter av oppdrettslaks, bare Norge, Chile og Skottland er større. Norske selskaper er betydelig aktører i alle disse landene.

Bransjeorganisasjonen BC Salmon Farmers, der norske Mowi og Grieg er medlemmer, kaller avgjørelsen uansvarlig og ødeleggende, og hevder den ikke er basert på vitenskap.

– Beslutningen er ødeleggende for alle kystsamfunn som er avhengige av akvakultursektoren, sier organisasjonens leder Brian Kingzett i en pressemelding.

– Lokalsamfunnene har vært skadelidende helt siden beslutningen om å fjerne oppdrettsanleggene ble kunngjort i 2020, og takket være denne bevisst uinformerte beslutningen, vil disse samfunnene fortsette å oppleve negative sosioøkonomiske konsekvenser av et utfall som var basert på politikk snarere enn vitenskap, tilføyer han.

Bransjen sier nå at den vil vurdere alternativene, som kan inkludere en ny runde i retten, ifølge regionsavisen Chek.

Les også

Urfolk mot norske oppdrettere i Canada: – Det er et angrep mot vårt folk

Overgangsplan med store følger

Både Mowi og Grieg opplyser imidlertid til E24 at beslutningen ikke får noen følger for dem.

– Vi gjorde de nødvendige endringene etter den første beslutningen, så dette får ingen følger for oss, sier Mowis kommunikasjonsdirektør Ola Hjetland til E24.

Grieg har flyttet produksjonen herfra for en god stund siden.

Men det store spørsmålet, som vil kunne få enorme konsekvenser for de norske selskapene, er hva landet vil gjøre med det overordnede målet om å fase ut all åpen oppdrett på kysten i BC, som lenge har vært et mål for regjeringen.

– Canadas regjering er fortsatt bestemt på å utvikle en ansvarlig plan for overgang fra åpen lakseoppdrett på kysten i BC for å sikre bærekraftig nestegenerasjons akvakultur i Canada, skriver ministeren.

Nøyaktig hva den åpne oppdretten skal gå over til, er foreløpig usikkert, og det er ikke ventet en beslutning før nærmere sommeren.

– Vi mener at åpne merder er bærekraftig. En stund var det en del som mente at oppdrettsindustrien skulle på land i Canada, men det har nok alle skjønt ikke er noe utvei, sa Mowi-sjef Ivan Vindheim til E24 forrige uke.

– Vårt utgangspunkt er at vi skal fortsette i Canada. Den oppdretten vi har der er bærekraftig, men det er myndighetene som bestemmer, og vi må innrette oss etter det, tilføyde han.

Mowi venter å slakte 28.000 tonn laks i Canada i år, og Grieg har et mål på 20.000 tonn i 2023.

Hjetland er kommunikasjonsdirektør i Mowi, ikke i E24, som vi feilaktig skrev i en tidligere versjon. Vi beklager! Feilen ble rettet 20. februar kl. 1544.

Publisert: