Kan dra inn mer på lakseskatten: – Ingenting er bedre

Stadig flere tror prosentsatsen i grunnrenteskatten blir lavere enn foreslått, fordi den vil gi en mye høyere sum enn den beregnede skatteinntekten. Men Vedum sier nå at modellen er viktigere enn selve pengesummen.

INGENTING ER bedre enn høyere overskudd og større skatteinntekter til fellesskapet, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum, mens laksenæringen venter i spenning på detaljene rundt grunnrenteskatten. Bildet er fra en tidligere anledning.
Publisert:

Laksenæringen venter fortsatt spent på detaljene i grunnrenteskatten som ble innført fra årsskiftet, der det ble foreslått en skattesats på 40 prosent. Det skulle gi en skatteinntekt (proveny) på i underkant av 4 milliarder kroner.

E24 møter finansministeren etter hans innlegg på Samfunnsøkonomenes valutaseminar torsdag.

– Er det provenyet (skatteinntektene) som er viktigst eller er det den prosentvise skattesatsen?

– Poenget er at provenyet vil endres fra år til år etter hvilke overskudd som er i næringen, men ingenting er bedre enn hvis man har enda større overskudd og enda høyere laksepris, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum til E24.

– Da sitter de som eier selskapene igjen med mer, og fellesskapet sitter igjen med mer, så det vil variere.

– Poenget er modellen

Flere store meglerhus har i det siste anslått at skattesatsen nedjusteres fra det opprinnelige forslaget på 40 prosent til 15–20 prosent. Det kommer både etter signaler fra politikere og beregninger av skatteinntektene.

Seneste i forrige uke uttalte Senterparti-politikeren Geir Pollestad til Dagbladet at det blir endringer i skatten. Til Finansavisen skylder Vedum i dag på Dagbladets vinkling, som ga fart i spekulasjonene om lavere skattesats.

Vedum forklarer til E24 at inntektsberegningene som ble gjort i forbindelse med grunnrenteforslaget, tok utgangspunkt i de siste kjente skattedataene man hadde på det tidspunktet.

– Hvis lakseprisen går opp, så er ingenting bedre enn det, da tjener både eiere og fellesskap mer.

– Er det aktuelt å redusere skattesatsen så lenge man får inn det provenyet man har bedt om?

– Poenget er modellen. At vi ikke ønsker en modell som gjør at man i år med veldig lav inntjening skatter like mye, men at man skal skatte etter evne. Det er et godt prinsipp og det er det grunnrenteskatten skal legge opp til.

Store verdifall

Usikkerhetene rundt lakseskatten har gitt milliardutslag i verdsettelsen av lakseaksjene. Da forslaget først kom i september falt verdien på Salmar på det meste nesten 20 milliarder kroner.

I ettertid har lakseaksjene kommet noe opp, men svinger stadig i takt med signaler fra politikere. I etterkant av dagens uttalelser er det igjen bredt fall i laksesektoren.

Det endelige forslaget ventes å bli lagt fram for Stortinget i mars.

Publisert: