I sakte fart mot miljømål

Gassferjene fossar fram. Men i kampen mot klimagass­utslepp går Ferje- Noreg for sakte fart.

Kombinasjonen gassferjer, redusert svovelinnhald i diesel, NOx-avgift og meir ­effektive maskineri har gitt klart reinare luft i form av redusert sot, svoveldioksid (SO2) og nitrogenoksid (NOx) rundt landets om lag 200 innanriksferjer.

Les hele saken med abonnement