Hjelpepakke til maritim næring: 170 millioner til nytt forskningsfartøy

Regjeringen håper pengene skal bidra til økt aktivitet i en kriserammet verftsnæring.

Direktør for Havforskningsinstituttet Sissel Rogne jubler over bevilgning til nytt forskningsfartøy fra fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Ørjan Deisz
 • Marie Misund Bringslid (Bergens Tidende)
 • Bendik Støren (Bergens Tidende)
Publisert:

– Jeg håper det nye fartøyet og pengene til vedlikehold vil bidra til økt aktivitet i verftsnæringen. Samtidig styrker vi kontrollen, overvåkingen og forskningen i kystsonen. Denne kunnskapsinnhentingen vil også legge grunnlag for ny, bærekraftig næringsutvikling langs kysten, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Fredag møtte han fiskerinæringen i Austevoll, og besøkte blant annet Havforskningsinsituttets stasjon. Her hadde han med seg en gavepakke til Havforsknings-direktør Sissel Rogne, som jublet av glede.

– Jeg er så glad! Jeg vil takke regjeringen for at de prioriterer oss, og Maritimt Forum Bergen som har jobbet for at dette skal styrke både oss og den maritime næringen i landet, sier hun.

Havforskningsinstituttet har gledet seg til nytt skip helt siden høsten 2016, da det ble klart at skipet lå inne på statsbudsjettet for året etter. Fire år senere var det likevel ingen båt på plass, og i revidert budsjett i mai i år var skipet borte. Regjeringen mente det ble for dyrt.

Dermed satt Havforskningsdirektøren sin lit til at koronakrisen skulle berge skipsprosjektet.

Tiltak for maritim næring

Forslaget om å bygge et nytt kystgående fartøy til Havforskningsinstituttet er en del av tiltakspakken for å fremme aktivitet i norsk verftsnæring og maritim leverandørindustri.

Av andre maritime tiltak vil regjeringen øke bevilgningen til hurtigbåtsatsingen med 20 millioner kroner, mens 120 millioner foreslås til et program under Norges Forskningsråd som blant annet skal fremme hydrogenløsninger.

25 millioner foreslås til en satsing på havvind, mens 35 millioner foreslås for å opprettholde rutetilbudet i fergesambandene. Forsvaret foreslås 500 millioner kroner til å oppgradere Sjøforsvarets kystkorvetter.

Regjeringen vil i tillegg opprette en låneordning under Innovasjon Norge for skip i nærskipsfart og fiskefartøy, med ramme på 300 millioner kroner.

Tidligere i uken ble det kjent at regjeringen legger 650 millioner kroner på bordet over en fireårsperiode for å få fart på maritime prosjekter.

Næringen selv var ikke imponert, og mente det var alt for lite.

Til sammen vil regjeringen bruke 3,6 milliarder kroner på den grønne krisepakken, som blant annet skal bidra til ny teknologi i industrien. Av dette vil to milliarder gå til Enova, som skal stimulere til teknologiutvikling, og én milliard gå til en «grønn plattform» der bedrifter skal konkurrere om utvikle ny klimateknologi.

Skal brukes i nord

Det nye fartøyet til Havforskningsinstituttet anslås å koste 110 millioner kroner, og skal fortrinnsvis brukes i nord.

I tillegg foreslår regjeringen å sette av 60 millioner kroner til oppgradering og vedlikehold av forskningsfartøy og utstyr til kontrollfartøy.

Gjennom pakken vil også Fiskeridirektoratet få penger til vedlikehold og utstyr. Direktoratet vil i tillegg lyse ut et anbud for leie av et nytt kontrollfartøy.

– Vi ønsker å styrke kontrollarbeidet Fiskeridirektoratet gjør. Det er viktig at direktoratet er fysisk til stede langs kysten vår, slik at de kan overvåke og kontrollere aktiviteten i sjømatnæringen, sier Ingebrigtsen.

Havforskningsdirektøren sier planene for et nytt forskningsfartøy ligger klare, og kan skape aktivitet hos kriserammede verft.

– Fartøyet er ferdig tegnet og prosjektert. Vi er klare for å gå løs med anbudsrunde, sier Rogne.

I innspillsmøter med regjeringen pekte Havforskningsinstituttet, Maritimt Forum og Maritime Bergen på et behov for to nye forskningsfartøy til en verdi av 300 millioner kroner.

Det er ett av disse fartøyene regjeringen nå vil gi penger til. Havforskningsdirektøren øyner håp om en bevilgning til enda et skip, som skal deles med Universitetet i Sør-Øst Norge.

– Jeg tror fortsatt at det kan komme. Det håper vi selvsagt på, sier Rogne.

Les på E24+

Norske verft i krise: – Vil ikke ha noe å gjøre om 1–2 år

Les også

Norsk sjømat var slett ikke så norsk som den ga seg ut for å være

Les også

Riksrevisjonen retter alvorlig kritikk mot fiskeripolitikken

Les på E24+

Sjømatbedriftene bekymret over økende utenlandsk eierskap

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Regjeringen
 2. Sjømat
 3. Havforskningsinstituttet
 4. Fiskeridirektoratet
 5. Austevoll
 6. Fiskeri

Flere artikler

 1. Regjeringen med penger til verftene

 2. Kronikk: Den som vil forstå jorda, må forstå havet

 3. Betalt innhold

  Ny bydel skal gi Bergen 3000 boliger og 7000 arbeidsplasser: – Her blir forvandlingen total

 4. Annonsørinnhold

 5. Anslår at 15.500 norske arbeidsplasser kan forsvinne: Maritim næring vil ha statlig bestilling på syv skip

 6. Deler ut 112 millioner til grønnere skipsflåte: – Viktig bidrag i klimakampen