BEHANDLING: Mekanisk fjerning av lus blant oppdrettsfisk har økt kraftig.

Viktig, men unyansert om avlusing

Lakselus er et alvorlig problem, som hele næringen tar på aller største alvor. Det er ikke enkelt å manøvrere i jungelen av de ulike avlusingsmetodene som finnes. Selv ikke for erfarne journalister.

  • Lars Georg Backer
    Lars Georg Backer
    Daglig leder Flatsetsund Engineering
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Denne uken har E24 publisert artikler hvor det rettes sterk kritikk mot avlusing generelt og mekanisk avlusing spesielt. «Kraftig vekst i omstridt behandling av laks», heter det i den ene tittelen. Problemet er at artiklene blander sammen vidt forskjellige metoder og hva de faktisk innebærer for fisken.

Fiskevelferd står høyt på agendaen i laksenæringen. Både små og store aktører jobbet målrettet med å bekjempe lakselus skånsomt, og det er positivt at det blir et tema i riksmediene. Vi som jobber med dette, har et ansvar for å spre kunnskap om det, og vi må kanskje ta en del av ansvaret for at det etterlatte inntrykket i artiklene til E24 blir feil.

Men faktum er at det er helt feil å fremstille avlusing som et valg mellom pest eller kolera. Det er stor innovasjonskraft på dette feltet, som drives frem og støttes med store ressurser av næringen. Vi i FLS er blant dem som har gjort dokumenterte store fremskritt. Det betyr ikke at situasjonen er bra nok i dag, men det er viktig å få frem at det bekmørke bildet som tegnes i media ikke er riktig.

Lest denne? Uenige om bruken av mekanisk avlusing av fisk (+)

Selv om det er riktig at avlusing alltid er en påkjenning for fisken, finnes det ulike systemer på markedet som er langt mer skånsomme enn andre. Det er ubestridt fakta, og kan dokumenteres. Vi er sterke tilhengere av dokumentasjon og åpenhet om dødelighet og skader på fisken, fordi det skjerper oss og gjør oss bedre.

Det er store variasjoner i hvordan fiskevelferden ivaretas ved de ulike avlusningsmetodene. For metodene varierer både i løsning, virking og hvordan de påvirker fisken. Dette kommer altså ikke frem i artiklene. I sakene skilles det verken mellom de ulike mekaniske metodene, og det skilles heller ikke mellom mekanisk og termisk.

Les artikkelen kronikkforfatteren reagerer på her

Det er viktig for oss, næringen og debatten at nyanser og prestasjoner i de ulike metodene kommer klart frem.

Termisk avlusing, hvor fisken behandles med varmt vann, har de siste årene vært den mest brukte metoden. Det er det fortsatt. Likevel er det mekanisk avlusing, hvor det benyttes børstning eller spyleteknikker, som løftes frem som et problem. Og det helt uten at det det presenteres noe fakta om utviklingen i dødelighetstall når det kommer til de ulike metodene. Av artiklene til E24 nevnes det heller ikke at Mattilsynet i 2019 konkluderte med at termisk avlusing bør fases ut innen to år, dersom ikke ny kunnskap dokumenterer at den kan brukes på en velferdsmessig forsvarlig måte.

Fra Veterinærinstituttet’s «Annual Fish Health Report» er metoden fordelt som følger i årene fra 2011 – 2019:

I FLS er vi stolte over å sette fiskevelferd først. For oss er god fiskevelferd et verdispørsmål. Og vi mener det er fremtidens løsning. Vår egenutviklede metode spyler av lus av laksen i rør fullsatt med vann. Denne metoden er langt mer skånsom enn andre avlusingsløsninger på markedet. Vi kan dokumentere den laveste fiskedødeligheten i bransjen, og at fisken tar til seg fôr nærmest umiddelbart etter avlusing. Det er et tegn på at fisken har det bra. Det er Veterinærinstituttet og Inaq AS som har dokumentert fiskevelferden ved vår avluser. Disse resultatene har blitt godt mottatt av Mattilsynet. Det finnes flere slike prosjekter som rammes av at all avlusing skjæres over én kam.

Parasittene tilpasser seg. Det må også metodene. Derfor er det viktig å ha forskjellige metoder i bruk, alle må forbedres løpende og det må være åpenhet om hva næringen gjør. Men nyansene og fakta er viktige.

Les også: Har klart seg uten kjemisk avlusing

Vår ambisjon er å drive hele bransjen fremover. Vi vet at vi ikke er alene som å kjempe for bedre fiskevelferd, og mange aktører i bransjen ønsker å utvikle løsninger som er bedre for fisken.  Men for å lykkes med dette trenger vi mer fakta på bordet. Det er viktig å systematisk samle data fra alle avlusninger for å lære.

Vi ønsker å takke E24 for å rette økt fokus mot fiskevelferd i avlusningsoperasjoner, men det er nødvendig å belyse at det er forskjeller mellom metodene. Disse forskjellene må frem i lyset, og fakta må legges på bordet. Det er avgjørende for at bransjen skal utvikle seg, og for at kunder som etterspør løsninger som ivaretar fiskevelferden skal kunne se forskjell mellom metodene. Det gjelder både for laksen og rensefisken. Avlusning trenger ikke være en dødsdom for verken laks eller rensefisken. Det finnes heldigvis skånsomme metoder.

Publisert:
Gå til e24.no