Klimakur: Skipsfart har stort potensial for klimakutt

Utslippspotensialet i skipsfarten er stort, men fordrer teknologiutvikling og overgang fra tradisjonelt drivstoff, ifølge Klimakur-rapporten.

Utredningen Klimakur viser at det er mulig å kutte halvparten av kvotepliktige utslipp innen 2020, men det forutsetter at virkemidlene kommer raskt på plass.

Les hele saken med abonnement
Gå til e24.no