Kronefall sikrer sjømatvekst tross laveste eksport siden 2007

Sjømateksporten faller videre til det laveste siden 2007, men verdien stiger likevel med 1,6 milliarder kroner på grunn av kronesvekkelsen.

Bildet er en illustrasjon fra en tidligere anledning på Salmars anlegg på Frøya.
Publisert: Publisert:

Norge eksporterte sjømat for 12,9 milliarder kroner i april. Det er 1,6 milliarder kroner mer enn på samme tid i fjor, ifølge Norges sjømatråd.

Veksten skyldes utelukkende valutaeffekter, siden det meste av sjømaten handles i euro og dollar og den norske kronen er så svak. Omregnet i euro er det en nedgang på 5,1 prosent.

Mengden sjømat solgt til utlandet faller derimot videre til 160.000 tonn i april, 27 prosent ned fra samme tid året før og det laveste i en aprilmåned siden 2007.

– Den svake kronen gjør at vi får bedre betalt i norske kroner, men samtidig øker også produksjonskostnadene, blant annet fordi fiskefôret prises i dollar, forklarer Sjømatrådets analytiker Paul Aandahl til E24.

Nedgangen i volumet er størst for arter som ørret, enkelte hvitfiskarter, kolmule (som hovedsakelig brukes til fiskemel og fiskefôr) og det som går i kategorien fiskeavfall (som i hovedsak går til dyrefôr).

Les på E24+

Svak krone: Vedum får 20 milliarder ekstra oljekroner på bordet

Laks

Verdien på lakseeksporten steg med 21 prosent til 9,7 milliarder kroner, og sto dermed for 75 prosent av den totale sjømatverdien. Oppgangen kommer takket være historisk høye laksepriser.

For utenlandske kunder, som ser på prisene i euro, prisene imidlertid lavere i år enn i fjor.

Mengden eksportert laks er om lag uendret på 81.498 tonn.

Aandahl påpeker at påsken kan ha påvirket apriltallene. Uken før påske er normalt en veldig sterk uke, og denne falt i år i mars, mens den i fjor var i april.

Danmark, Polen og Frankrike var de største markedene for laks denne måneden.

Lavere kvoter

Eksporten av fersk torsk økte med 30 millioner kroner i april til 385 kroner, selv om det ble solgt 8 prosent mindre fisk. Her er lavere fangstkvoter en del av forklaringen.

Danmark, Nederland og Spania var de største markedene for fersk torsk i april.

For reker var der derimot en volumvekst på 30 prosent til 141 tonn i april, og en verdiøkning på 19 millioner til 80 millioner kroner.

Storbritannia, Sverige og Ukraina var de største markedene for reker i april.

Sjømatrådet jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over. Det er Nærings- og fiskeridepartementet som eier Sjømatrådet, men driften finansieres gjennom en lovpålagt avgift på sjømateksporten.

Publisert: