Norge vant krabbekrig i Høyesterett – reder varsler internasjonal rettssak

Høyesterett har forkastet anken fra et latvisk fartøy som ble dømt for ulovlig fangst av snøkrabbe utenfor Svalbard. Rederiet går nå videre med saken.

Høyesterett konkluderer med at Norge etter folkeretten har eksklusiv rett til å utnytte snøkrabben, og at Svalbardtraktaten ikke er til hinder for å straffe fartøyer som fanger snøkrabbe uten gyldig norsk tillatelse.

Les hele saken med abonnement