Lerøy dobler nesten driftsresultatet i første kvartal

Rekordhøye laksepriser gir kraftig økning i resultatene, men ikke like mye som ventet. Aksjen faller markant på børsen etter tallslippet.

REKORDHØYE laksepriser har gitt lakseoppdrettere som Lerøy gode inntekter den siste tiden. Bildet viser Lerøy-sjef Henning Beltestad ved en tidligere anledning.
Publisert:

Lerøy Seafood rapporterer et driftsresultat (før verdijustering) på 852 millioner kroner i første kvartal, opp fra 455 millioner på samme tid i fjor.

– Sterk etterspørsel etter sjømat, herunder vesentlig bedre prisoppnåelse for konsernets hovedprodukter er den viktigste årsaken til forbedret inntjening sammenlignet mot tilsvarende periode i fjor, heter det i rapporten fra Lerøy.

På forhånd var det ventet at et driftsresultat på 943 millioner kroner, ifølge Infront TDN Direkt.

– I første kvartal har vi sett en ekstrem prisutvikling for sjømat, og spesielt laks og ørret. Denne utviklingen er positiv for inntjening i havbruk og fangstaktivitet for hvitfisk, men er krevede for inntjening i konsernets nedstrømsvirksomheter, sier konsernleder Henning Beltestad.

Lerøy venter nå at inntjeningen i andre kvartal 2022 blir vesentlig bedre enn i andre kvartal 2021, samt at inntjeningen for året 2022 som helhet forventes å bli vesentlig bedre enn den ble i år 2021.

Inflasjonspress

Omsetningen i kvartalet økte med 12 prosent til 5,52 milliarder kroner fra samme periode i 2021.

– Vi opplever en svært sterk kostnadsøkning på så å si alle innsatsfaktorer, der prisøkninger på fôr er de mest tydelige. Dette vil gi høyere kostnader i 2022 enn tidligere år, samtidig ser det så langt ut til at økningen i prisoppnåelse blir større enn økningen i kostnader, sier Beltestad.

Lerøy skriver videre at starten av 2022 har vært preget av svært sterk prisøkning i innsatsfaktorer og inflasjonspress, global politisk usikkerhet og mer uvisshet rundt fremtidsutsiktene enn normalt.

Opprettholder slaktemål

I første kvartal slaktet Lerøy totalt 32.057 tonn laks og ørret, ned fra 42.150 året før.

Lerøy opprettholder slaktemålet for 2022 i Norge på 185.000 tonn. Inkludert tilknyttede selskaper, lyder slaktemålet på 208.000 tonn.

Lakseprisen har steget til det høyeste noensinne i mai, både på grunn av god etterspørsel, men også lite volum tilgjengelig i spotmarkedet.

Lerøys opplyser imidlertid at selskapets slakteprofil i 2022 innebærer høy kontraktsandel også i andre kvartal, men påpeker at de såkalte forward-prisene har økt betydelig inn i 2022 som helhet, herunder også for andre halvår 2022.

Lerøy har en markedsverdi på rundt 50 milliarder kroner. Etter dagens tall faller aksjen rundt 8 prosent.

Austevoll, som også kommer med resultater fredag, er største eier i Lerøy. Møgster-familien er hovedaksjonær i Austevoll.

Publisert:
Gå til e24.no