Mowi satser på skroting av lakseskatt etter valget: – Ekstremt naivt, sier SV

Mowi-sjefen håper fortsatt på et mirakel, men varsler null investeringer og vekst i Norge hvis grunnrenteforslaget blir vedtatt.

OPPSIKTSVEKKENDE: Finanspolitisk talsperson for SV Kari Elisabeth Kaski synes det er oppsiktsvekkende at Mowi med så store overskudd ikke vil gå med på å betale grunnrenteskatten. Bildet er fra en tidligere anledning.
Publisert: Publisert:

Ifølge Mowis egne beregninger vil grunnrenteskattengrunnrenteskattenRegjeringen har foreslått en særskilt skatt på 35 prosent på grunnrenten i oppdrett av ørret og laks. Grunnrenten defineres som verdien av en felles naturressurs, og viser seg som ekstra overskudd i bedrifter som gjennom konsesjoner får utnytte ressursen. gi en ekstra smell på 660 millioner kroner bare for årets første kvartal, og vil dermed øke til flere milliarder for hele året.

Med det vil også planlagte investeringer i milliardklassen for å sikre økt vekst bli liggende på is.

– Pengene forsvinner jo, og vi må ta dem fra et sted, sier Mowi-sjef Ivan Vindheim til E24, etter å ha presentert rekordhøye resultater for første kvartal.

– Så hvis forslaget ender opp uten endringer, så betyr det at investeringene bare skrinlegges?

– Ja, bortsett fra rene vedlikeholdsinvesteringer, så vil all vekst og utvikling stoppe opp i Norge, sier han.

– Vi har jo bare de pengene vi har, så vi må bruke det på en mest mulig fornuftig måte, tilføyer han.

Tidligere onsdag foreslo selskapet å betale ut over en milliard i utbytte for første kvartal. Totalt i fjor betalte de ut 3,8 milliarder i utbytte til aksjonærene.

Les på E24+

Laksenæringen vil ha skatt som på Færøyene. Det skjønner de ikke der.

Kutter ikke utbytte

Mowi har som mål å betale ut 50 prosent av overskuddet etter skatt til eierne.

– Er det aktuelt å nedjustere utbetalingen i lys av grunnrenteskatten?

– Nei, vår utbyttepolitikk ligger fast. Vi må gi aksjonærene våre direkte avkastning, ellers er det ingen som vil investere i oss, sier Vindheim.

Han setter nå sin lit til at høyresiden vinner stortingsvalget om to år.

– Jeg håper jo fremdeles på et mirakel, men det skjer jo ikke så ofte. Ved valget i 2025 håper vi at vi får en ny regjering som ønsker å utvikle dette sammen med oss. I mellomtiden tror jeg det vil skje lite utvikling i norsk havbruk.

Vindheim peker på at med grunnrenteskatten så kan den norske fjordoppdretten over tid bli utkonkurrert av landbasert oppdrett eller oppdrett i andre land.

Det er foreløpig ingen som klarer å produsere laks i store volum på land med fortjeneste, selv om mange selskaper forsøker. Mowi, som er verdens største lakseprodusent, har foreløpig ingen planer om storsatsing på landbasert laks.

MIRAKEL: Mowi-sjef Ivan Vindheim håper fortsatt på at grunnrenteskatten ikke blir noe av. Det er nok like sannsynlig som et mirakel så sent i prosessen.

– Norge blir jo ikke så spennende fremover med politisk risiko og en grunnrenteskatt som tar all oppsiden, sier Vindheim.

– Hvilke andre land blir i så fall mer lønnsomme enn Norge?

– Færøyene for eksempel, svarer Vindheim.

Den lille øygruppen produserte rundt 90.000 tonn i fjor, sammenlignet med rundt 1,3 millioner tonn i Norge.

– Så det er vel begrenset hvor mye volumene kan øke der?

– Ja, så det kommer ikke til å øke så mye der, men vi kommer til å vokse litt i alle landene vi er i.

I tillegg til Norge, driver Mowi oppdrett i Chile, Canada, Irland, Færøyene, Island og Skottland.

– Det som stopper opp i perioden frem til neste valg kommer ikke til å bli flyttet på land eller til andre land, det bare stopper opp, sier Mowi-sjefen.

– Ekstremt naivt

Høyre er fortsatt med i forhandlingene om grunnrenteskatten, men har gått langt i å si at den vil fjernes hvis partiet kommer i regjering ved neste valg.

Kari Elisabeth Kaski, finanspolitisk talsperson for SV, reagerer på motstanden fra Mowi, særlig etter dagens tall som viser at selskapets resultater stiger til ny rekord.

– Dette er et selskap i en bransje som går veldig godt og med enorme overskudd. Det er det verdt å merke seg når Stortinget nå behandler grunnrenteskatten, for med så store overskudd bør de i større grad dele med fellesskapet og ikke bare eierne, sier hun til E24.

Kaski synes det er oppsiktsvekkende at Mowi med så store overskudd ikke klarer å betaler mer skatt for bruk av et fellesgode, og samtidig opprettholde investeringene, til fordel for profitt og utbytte til eierne.

– Det er veldig uklokt av Mowi å komme med slike trusler, sier hun.

I stedet for å kjempe mot grunnrenteforslaget, mener hun Mowi burde fokusere på å påvirke innretningen.

– Å tro at den blir fjernet ved et Høyre-flertall er ekstremt naivt, sier hun videre.

Onsdag ettermiddag møtes partiene til nye forhandlinger. SV støtter regjeringens forslag, men ønsker også å stille flere miljøkrav til næringen. I tillegg har partiet tatt til orde for en skattesats på 48 prosent.

Kaski melder om en god prosess i stortingsforhandlingene: – Men SV må få noe gjennomslag hvis vi skal støtte dette, legger hun til.

Publisert: