Denne retten er ikke lenger hverdagsmat. I Oslo kan 1 kilo koste opp mot 600 kroner.

Synes du torsken er blitt dyr? Dette er bare begynnelsen. De neste to årene kan torskeprisen komme til å slå alle rekorder. Det er det spesielt én årsak til.

På vei fra kaikanten til middagsbordet i Oslo mangedobles prisen på torsk. Nå blir den enda dyrere.
Publisert:

– Torsk er ikke lenger hverdagsmat. Det er festmat, fastslår Erik O. Storm.

Trenden har bare én forklaring, ifølge innkjøpsansvarlig hos fiskehandler Georg A. Nilsen i Bogstadveien i Oslo.

Torsken er blitt for dyr til å sette på middagsbordet en vanlig tirsdag eller torsdag – i alle fall i Oslo.

Oslo er Norges dyreste fiskeby. Flere omsetningsledd og lang transport fordyrer torsken. 1 kilo av ypperste kvalitet kan gå for over 600 kroner hos fiskehandlere i hovedstaden. Det er skyhøyt over kaikanten i Bodø eller fiskebutikken i Ålesund. Men også der merker de prisøkningen.

– Vi burde kanskje ha Oslo-priser, vi også, men det hadde neppe markedet på kysten akseptert, forteller daglig leder, Anita Rogne, ved Fisketorget Delikatesse i Ålesund.

– Vi har likevel hatt torskefileter til opp i 250 til 270 kroner. For ett år siden kostet de 180 kroner.

Torskefiletene som Celina Haagensen hos Fisketorget Delikatesse i Ålesund selger, koster nå 70–80 kroner mer enn for ett år siden.

Kvotekutt presser prisene opp

Det er ikke lett å sammenligne torskepriser. En torsk er ikke en torsk. Fersk eller fryst, fangstmetode, bearbeiding og hvilke del av fisken vi snakker om, påvirker prisen. Flere andre faktorer spiller også inn:

  • Etterspørselen i de store markedene i utlandet.
  • Valutakursene. Svak krone gir høyere priser i Norge.
  • Drivstoff og transportutgifter på både sjø og land.

Men mer enn noe annet: Det er kvotene som nå driver prisene opp.

De er blitt gradvis redusert siden 2013, men de store kuttene kommer nå. I år er kvoten på 300.000 tonn. I 2025 kan den norske kvoten i Barentshavet komme ned i 200.000 tonn. Det er halvparten av hva den var i 2021.

– Når kvotene blir mindre, er én ting sikkert: Da går prisene opp. Mindre kvoter vil derfor løfte torskeprisene til rekordnivåer, sier Finn-Arne Egeness.

Han er sjømatanalytiker i Nordea.

Sjømatanalytiker Finn-Arne Egeness i Nordea var klar i sin spådom da han nylig holdt et innlegg på fiskerikonferansen «Ombordfryst» i Ålesund. – Torskeprisene skal opp.

Kommer snart til å se 60-tallet

Næringen fikk en forsmak på hva som er i vente den første uken etter nyttår. Da var snittprisen som fiskemottakene betalte til fiskeren, over 52 kroner kiloen. Fiskekjøpere forteller at de aldri før har betalt så mye for fisken.

Men analytiker Egeness spår enda høyere priser.

Trolig vil vi snart kunne se en snittpris på 60 kroner i førstehåndsverdi – altså det fiskeren får. Spørsmålet er hvor mye av denne økningen som vil bli med helt ut i fiskedisken.

– Det tar ofte en viss tid før slike prisøkninger forplanter seg til forbrukerleddet, sier han.

Prisen vil trolig også smitte over på andre hvitfisker. Det gjelder først og fremst sei, som flere klippfiskprodusenter i økende grad har begynt å bruke som alternativ til torsk.

Prisen på torsk har steget mye. Her fra lofotfiske for noen år siden.

Verden villig til å betale – hittil

Uansett om du kjøper torsk i Båtsfjord, Ålesund eller Oslo: Prisen er avhengig av etterspørselen ute i verden. I fjor eksporterte Norge torsk for 12 milliarder kroner, mer enn noen gang før. Bare oppdrettslaksen er større.

Norges sjømatråd markedsfører norsk fisk i utlandet og frykter ikke at torsken er i ferd med å bli for dyr. Administrerende direktør Christian Chramer mener den norske torsken har bygd seg opp en sterk posisjon på det globale markedet.

– Vi er mer fokusert enn bekymret. Vi skal sørge for at markedet aksepterer og forstår en høyere pris.

Men det er utfordringer. Ett av torskens største markeder er Storbritannia. Selv om eksporten dit økte i fjor, flatet den ut de siste månedene av 2022. Eksportørene får illevarslende signaler fra fish & chips-industrien.

– Det er vanskelig å si hvordan markedet der vil utvikle seg utover året. Husholdningene har det tøft. Samtidig har vi et etablert konsum der. Jeg velger å være optimist, selv om det er en krevende tid, sier Chramer.

Har gitt fiskerne god fortjeneste

Prisene har bidratt til å gjøre torskeflåten til den mest lønnsomme fartøygruppen i norske fiskeri. Selv om kvotene har minket, har den totale fangstverdien gått opp.

– Fiskerne har fått stadig høyere priser for fisken som vi har tatt ut av havet, forklarer Egeness.

De siste årene har torskeflåten hatt en driftsmargin på over 20 prosent. Men lønnsomheten har flatet ut, og Egenes tror det blir tøft å opprettholde disse tallene.

– De har en stor jobb foran seg. For å opprettholde fangstinntektene på dagens nivå må næringen jobbe med å utvikle produkter som markedet er villig til å betale nesten 60 kroner for i førstehåndsverdi.

Oppfordrer til å velge alternativer

Ved fiskedisken er det mer enn selve prisen som skaper utfordringer. Erik O. Storm hos fiskehandler Georg A. Nilsen forteller at disken inneholder rundt 40 forskjellige arter, men når nordmenn skal handle fisk, går de som oftest for én av to: laks eller torsk.

– Vi sliter med å få kundene til å velge andre fiskeslag, som for eksempel lange. Den koster jo det halve av torsken.

– Hva skyldes det?

– Folk er kjent med hvordan de tilbereder torsk, laks og ørret. Jeg tror de trenger oppskrifter på hvordan annen fisk kan tilberedes.

Publisert: