Fiskeoppdretterne

Bakkafrost skuffer med kraftig fall i tredje kvartal

Den færøyske lakseoppdretteren preges av biologiske problemer og høyere kostnader, og kutter slakteforventningen for 2021 med 10.000 tonn i Skottland.

Lakseselskapet presenterer tall for tredje kvartal.
 • Camilla Knudsen
Publisert:

Bakkafrost leverer et driftsresultat før justeringer på 70,5 millioner danske kroner i tredje kvartal, sammenlignet med 103 millioner på samme tid i fjor.

På forhånd var det ventet 296 millioner danske kroner, ifølge tall fra TDN Infront.

Det er flere faktorer som trekker ned driften i kvartalet, både på Færøyene og Skottland.

«På Færøyene tok vi en bevisst beslutning om tidlig slakt i anlegget A72 Haraldsund for å gjenvinne synkronisert produksjonsplaner med naboanlegget A-72 Viðareiði. Dette resulterte i høyere kostnader, lavere slaktevekter og prisoppnåelser i dette kvartalet», skriver konsernsjef Regin Jacobsen.

«Dette er en engangsforeteelse og fremover vil vi ha nytte av å ha anleggene synkronisert med bedre kontroll over biologiske risikoer og forbedret operasjonell effektivitet», tilføyer han.

Tredje kvartal mest utfordrende

I tillegg påvirkes resultatene negativt av forsinkelser i nytt avlusingsutstyr, knyttet til pandemirelaterte leveringsproblemer. Dette har også ført til høyere dødelighet i kvartalet.

I Skottland har det vært biologiske problemer som har gitt betydelig dødelighet.

Bakkafrost påpeker at andre halvår, og spesielt tredje kvartal, historisk sett har vist seg å være den mest utfordrende perioden for oppdrett i Skottland.

Det ventes at dette mønsteret fortsetter de neste par årene, men med gradvis redusert alvorlighetsgrad i forbindelse med strategien om å sette ut større smolt (ungfisk).

Totalt endte resultatet på 131 millioner danske kroner, ned fra 177 millioner i samme kvartal i 2020. Verdijustering på fisken beløp seg til 114 millioner i kvartalet, mot 124 millioner i fjor.

Kutter slaktemål

Selskapet slaktet 14.937 tonn på Færøyene og 6.91400 i Skottland i løpet av kvartalet, i tråd med en tidligere oppdatering.

I forrige kvartalsrapport lød Bakkafrosts slaktemål for hele 2021 på 66.000 tonn på Færøyene og 40.000 tonn i Skottland. Nå kuttes målet for Skottland til 30.000 tonn. Samlet innebærer det likevel en økning til 96.000 tonn fra 85.686 tonn i 2020.

På lengre sikt er målet å øke til 150.000 tonn i 2026. I perioden fra 2022–2026 skal Bakkafrosts investere 6,2 milliarder danske kroner for å sikre denne veksten.

Selskapet har i løpet av kvartalet sett ytterligere normalisering i markedet, etter at pandemien har rammet laksenæringen siden første kvartal 2020.

Bakkafrost selger laks til Europa, USA, Øst-Asia og Russland.

Med en markedsverdi på nær 45 milliarder kroner før dagens tall, er Bakkafrost det tredje største lakseselskapet på Oslo Børs.

Her finner du tallene
Les på E24+

Havdirektør mener oppdrettsnæringen må skjerpe seg før den kan vokse

Les på E24+

Forskere plasserte laksemerden på 15 meters dyp. Der fikk fisken fred for lusen.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Fiskeoppdretterne
 2. Bakkafrost
 3. Laks
 4. Oppdrettsnæring
 5. Regnskap og resultater
 6. Færøyene
 7. Skottland

Flere artikler

 1. Bakkafrost svakere enn ventet i fjerde kvartal

 2. Mowi betaler ut 724 millioner i utbytte – øker slaktemål

 3. Salmar vil betale ut over to milliarder i utbytte

 4. Mowi deler ut 724 millioner i utbytte etter rekordår

 5. Lerøy Seafood vil betale milliardutbytte etter resultatdobling