Bakkafrost skuffer med kraftig fall i tredje kvartal

Den færøyske lakseoppdretteren preges av biologiske problemer og høyere kostnader, og kutter slakteforventningen for 2021 med 10.000 tonn i Skottland.

Lakseselskapet presenterer tall for tredje kvartal.
Publisert:

Bakkafrost leverer et driftsresultat før justeringer på 70,5 millioner danske kroner i tredje kvartal, sammenlignet med 103 millioner på samme tid i fjor.

På forhånd var det ventet 296 millioner danske kroner, ifølge tall fra TDN Infront.

Det er flere faktorer som trekker ned driften i kvartalet, både på Færøyene og Skottland.

«På Færøyene tok vi en bevisst beslutning om tidlig slakt i anlegget A72 Haraldsund for å gjenvinne synkronisert produksjonsplaner med naboanlegget A-72 Viðareiði. Dette resulterte i høyere kostnader, lavere slaktevekter og prisoppnåelser i dette kvartalet», skriver konsernsjef Regin Jacobsen.

«Dette er en engangsforeteelse og fremover vil vi ha nytte av å ha anleggene synkronisert med bedre kontroll over biologiske risikoer og forbedret operasjonell effektivitet», tilføyer han.

Tredje kvartal mest utfordrende

I tillegg påvirkes resultatene negativt av forsinkelser i nytt avlusingsutstyr, knyttet til pandemirelaterte leveringsproblemer. Dette har også ført til høyere dødelighet i kvartalet.

I Skottland har det vært biologiske problemer som har gitt betydelig dødelighet.

Bakkafrost påpeker at andre halvår, og spesielt tredje kvartal, historisk sett har vist seg å være den mest utfordrende perioden for oppdrett i Skottland.

Det ventes at dette mønsteret fortsetter de neste par årene, men med gradvis redusert alvorlighetsgrad i forbindelse med strategien om å sette ut større smolt (ungfisk).

Totalt endte resultatet på 131 millioner danske kroner, ned fra 177 millioner i samme kvartal i 2020. Verdijustering på fisken beløp seg til 114 millioner i kvartalet, mot 124 millioner i fjor.

Kutter slaktemål

Selskapet slaktet 14.937 tonn på Færøyene og 6.914 i Skottland i løpet av kvartalet, i tråd med en tidligere oppdatering.

I forrige kvartalsrapport lød Bakkafrosts slaktemål for hele 2021 på 66.000 tonn på Færøyene og 40.000 tonn i Skottland. Nå kuttes målet for Skottland til 30.000 tonn. Samlet innebærer det likevel en økning til 96.000 tonn fra 85.686 tonn i 2020.

På lengre sikt er målet å øke til 150.000 tonn i 2026. I perioden fra 2022–2026 skal Bakkafrosts investere 6,2 milliarder danske kroner for å sikre denne veksten.

Selskapet har i løpet av kvartalet sett ytterligere normalisering i markedet, etter at pandemien har rammet laksenæringen siden første kvartal 2020.

Bakkafrost selger laks til Europa, USA, Øst-Asia og Russland.

Med en markedsverdi på nær 45 milliarder kroner før dagens tall, er Bakkafrost det tredje største lakseselskapet på Oslo Børs.

Her finner du tallene
Les på E24+

Havdirektør mener oppdrettsnæringen må skjerpe seg før den kan vokse

Les på E24+

Forskere plasserte laksemerden på 15 meters dyp. Der fikk fisken fred for lusen.

Publisert: