– Jeg vil jobbe på sjøen, her får vi erfare hvordan det er

Skoleskipet Gann seiler opp som den femte beste videregående skolen i landet når det gjelder kvalitet i skolen. I Rogaland topper de listen.

Nora Kleppe (til v.) og Mailinn Totland er elever ved Skoleskipet Gann. Foto: Ane M. Knoph

 • Ane Madsen Knoph
Publisert:

Ikke overraskende, mener flere av elevene ved skolen.

– Det er et unikt miljø her på skoleskipet. At vi får drive med det vi faktisk ønsker å jobbe med er motiverende. Jeg vil jobbe på sjøen, og her får vi en svært god mulighet til å erfare hvordan dette livet er, sier Mailinn Totland (17).

Vil på supplyskip

Hun venter nå i spenning på svar om opplæringsplass, noe det er stor mangel på i dagens marked.

– Jeg vil på supplyskip, og håper veldig at jeg får en opplæringsplass, sier hun.

Nora Kleppe (17) har alt sikret seg en opplæringsplass i Forsvaret. Sammen med Totland er de to av 19 jenter ved skolen som totalt har 120 elevplasser.

 • Les også: Han var selv elev på båten, nå har han jobbet her i 20 år

Høy kvalitet over tid

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Senter for økonomisk forskning (SØF) laget rapporten «Skolekvalitet i videregående opplæring».

Den tar utgangspunkt i syv indikatorer og et samlet mål på skolekvalitet: fullføring, deltakelse, normert progresjon, normert fullføring, standpunktkarakterer, norskeksamen og skriftlig eksamen. Totalt har 359 skoler vært med i undersøkelsen. Tallene gjelder elever som startet på videregående skole i 2008-2009.

– Vi oppnådde en score på 5,1 på en skala fra 1 – 6, og er utrolig stolte. At vi har klart å levere så høy kvalitet på opplæringen over lang tid, er ekstra kjekt, sier virksomhetsleder ved Skoleskipet Gann, Ingvar Torsvik.

Sjøfolk fra første stund

Han nevner det faglige fokuset som en av de største suksessfaktorne.

– Dette er en praktisk rettet skole. Hos oss blir de regnet med som sjøfolk fra første stund. Mange mister motivasjonen ved teoretiske fag. Her får de utfolde seg i en annen kontekst, de får ta på de ulike tingene, de får styre en båt, erfare å gå vakt. Dette er viktig for å opparbeide seg erfaring, som igjen er forutsetningen for læring, sier Torsvik.

For elevene på skoleskipet Gann har en annerledes hverdag enn elever ved andre videregående skole. De bor om bord i skipet, og er med på seilinger i inn- og utland.

– Her får elevene utviklet de sosiale ferdighetene sine. De skal kjenne på at de bidrar til miljøet, og får dermed et naturlig forhold til det å jobbe, sier assisterende rektor Tore Lending.

Ikke alle blir sjøfolk

Skolen har tett kontakt med bransjen.

– Rederiene foretrekker elever fra Gann til opplæringsplassene sine, mye på grunn av den gode praktiske erfaringen de har. De har også mye seilietid i løpet av et år, sier Torsvik.

– Ender de fleste elevene som har hatt skolegangen sin ved Gann opp som sjøfolk?

– Nei. De som går VG2 har nok en formening om å bli sjøfolk. Noen hopper over på påbygg. Men de aller fleste tar læretiden. Så spriker det nok litt på hvem som går videre på fagskoler. Det er ikke mange som blir kapteiner. Bransjen er utrolig tøff, og mange blir relativt kjapt utkonkurrert på prisav utenlandske arbeidstakere. Noen blir gjerne lærere på en yrkesskole eller lignende. Men for alle del, noen er fast bestemt på en jobb på havet fra den dagen de mønstrer på hos oss for første gang, sier Torsvik.

[newsletter id="sysla"]

Publisert:

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Seiler opp som en av <br>Norges beste skoler

 2. Betalt innhold

  Nå skal skoleskipet «Gann» bli grønnere

 3. Betalt innhold

  – Å stå slik på hodet i maskinen er årets gøyeste jobb

 4. Betalt innhold

  Aldri har lærlingsituasjonen vært så usikker som nå

 5. Betalt innhold

  De blir matroser på rekordtid