Bakkafrost tredobler resultatet

Den færøyske lakseoppdretteren leverer likevel litt svakere enn ventet, men vil samtidig betale ut 859 millioner kroner i utbytte til sine aksjonærer.

DEN FÆRØYSKE oppdretteren som er notert på Oslo Børs var ventet å levere solid vekst i driften sammenlignet med fjerde kvartal året før.
Publisert:

Bakkafrost leverer et driftsresultat før justeringer på 376 millioner danske kroner i fjerde kvartal, ifølge rapporten fra selskapet.

På forhånd var det ventet 388 millioner danske kroner, opp fra 120 millioner på samme tid året før, ifølge tall fra TDN Infront.

– Laksemarkedet har vært sterkt på grunn av lavt globalt tilbud, og
den biologiske situasjonen på Færøyene har vært sterk med det laveste lakselusnivået noensinne og historisk lav dødelighet, sier Bakkafrost-sjef Regin Jacobsen.

I Skottland er de biologiske forholdene fortsatt utfordrende, men selskapet ser seg bedre i stand til å takle problemene med ny brønnbåt. Mot slutten av året ble dødeligheten betydelig redusert, og det ble bestemt å redusere slaktingen for å øke vekt og verdi. I januar i år har selskapet dermed slaktet større fisk enn noensinne før.

Les på E24+

Tjente millioner på tråling i sårbart område: – Har helt sikkert vært med å sette spor

Opprettholder slaktemål

Bakkafrost foreslår å betale et utbytte på 14,53 norske kroner per aksje til sine eiere, totalt 859 millioner kroner.

Selskapet slaktet 19.300 tonn på Færøyene og 5.200 i Skottland i løpet av kvartalet, om lag i tråd med en tidligere oppdatering. For hele 2022 endte slakten på henholdsvis 66.700 tonn og 23.900 tonn, totalt 90.600 tonn.

For 2023 venter selskapet fortsatt en total slakt på 98.000 tonn, fordelt på 68.000 på Færøyene og resten i Skottland.

På lengre sikt er målet å øke til 150.000 tonn i 2026. I perioden fra 2022–2026 skal Bakkafrost investere 6,2 milliarder danske kroner for å sikre denne veksten.

Rundt nyttår fikk Bakkafrost sin nye brønnbåt, Bakkafossur, til Færøyene. Med en kapasitet på 10.000m3 er dette en av de største brønnbåtene i verden, ifølge selskapet.

– Det gir ny ferskvannsbehandlingskapasitet til den færøyske oppdrettsvirksomheten. Det er positivt for å forbedre den biologiske ytelsen ytterligere, og den forbereder også Bakkafrost for fremtidig oppdrett lenger ut til havs på Færøyene.

Usikkerhet knyttet til inflasjon

– Turbulensen og usikkerheten i verdensøkonomien er bekymringsfull. Det er vanskelig å forutsi hvordan inflasjonen vil påvirke etterspørselen etter laks, sier Bakkafrost-sjefen.

Han påpeker at innsatsfaktorene både for laksenæringen og andre proteinprodusenter har økt i pris, og at det derfor er viktig å fokusere på kostnader og konkurranseevne i det globale markedet.

– Til tross for høy inflasjon på mat er etterspørselen etter laks fortsatt sterk, noe som gjenspeiles i kontraktsprisene for i år. Ser man fremover inn i 2023 vil tilbudsveksten i laksemarkedet være stram, sier Jacobsen.

I hele 2022 har lakseprisen har holdt seg godt over nivået fra året før.

Bakkafrost verdsettes til drøye 36 milliarder på Oslo Børs, og har klart seg betydelig bedre på børsen enn de norske oppdretterne i kjølvannet av forslaget om grunnrenteskatt.

Les også

Rekordår for Mowi – foreslår utbytte på 879 millioner

Les også

Grieg Seafoods driftsresultat faller i fjerde kvartal

Publisert: