Høyre om lakseskatten: – Ikke godt nok

Regjeringen nedjusterer lakseskatten i et håp om å samle Stortinget bak grunnrenten. Det holder ikke for Høyre.

MISFORNØYD: Helge Orten og Høyre er ikke imponert over de nye lakseskatten fra regjeringen.
Publisert:

Tirsdag morgen la statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) frem sitt endelige forslag til grunnrenteskatt grunnrenteskatt Grunnrente er ifølge SSB et begrep knyttet til utnyttelse av naturressurser. I tilfellet med grunnrenteskatt for oppdrettsnæringen, handler det om å legge en skatt på den fordelen oppdretterne har fordi de tjener penger på å utnytte naturressursen havet. Stortinget har tidligere definert grunnrenteskatt som en form for eiendomsskatt til staten for det som kalles knappe, nasjonale naturressurser.på oppdrett av laks og ørret.

Forslaget innebærer en skattesats på 35 prosent, nedjustert fra 40.

I tillegg vil regjeringen oppnevne et prisråd som vil sette markedsverdien på den omsatte oppdrettsfisken. De går altså bort fra forslaget fra høst, der prisen skulle fastsettes ut ifra spotpris på børs.

Statsministeren og finansministeren la frem forslaget tirsdag morgen.

Hensikten med skatten er at næringen skal bidra mer til fellesskapet, og at vertskommunene for oppdrett skal sitte igjen med mer penger fra næringen, sa Vedum på pressekonferansen.

– Det er bra at enkeltpersoner og enkeltselskap sitter igjen med store overskudd. Men i norsk tradisjon deler man når man sitter igjen med store overskudd, sa finansministeren.

Ikke godt nok

Høyre mener likevel ikke dette holder, og han tror Støre og Vedum kan se langt etter et bredt forlik i Stortinget.

– Dette er ikke godt nok. De har ikke lyttet godt nok til de innspillene som har kommet. Hvis det skal være grunnlag for et bredt forlik så mener jeg Stortinget må ta grep og kreve at flere modeller utredes, særlig forslaget om inntektsgradert produksjonsavgift, sier finanspolitisk talsperson Helge Orten etter at forslaget ble presentert.

Han mener prosessen har vært rotete, og at regjeringen har gitt økt politisk risiko for å investere i Norge.

– Flere leverandører til havbruksnæringen varsler om at ordrebøkene er i ferd med å gå tomme og jeg er bekymret for at det kan bety permitteringer og oppsigelser i tiden som kommer. I stedet for nye investeringer, vekst og utvikling i en næring der Norge er verdensledende, risikerer vi nå full brems som følge av regjeringens skattepolitikk, sier Orten.

SKATTLEGGES: Regjeringen ønsker at oppdrettsnæringen skal bidra mer til fellesskapet.

Vil søke bredt forlik

På spørsmål fra E24 om regjeringen ønsker å bli enige med støttepartiet SV, som ønsker en høyere skattesats, eller søker et bredt forlik, sier Støre at de inviterer til et bredt forlik.

– Tror du det blir vanskelig å få med SV?

– Jeg legger til grunn at dette er et forslag som faller inn i en god norsk tradisjon. Men jeg har respekt for at dette skal legges frem i Stortinget og debatteres der, sier statsministeren.

– Vi ønsker å ha en skatt som kan stå seg over tid, og som har en bred forankring i Stortinget, sier Vedum.

Frp: Spill for galleriet

Fremskrittspartiets næringspolitiske talsperson, Sivert Bjørnstad, sier oppdrettsnæringen nå går en usikker tid i møte.

– Regjeringen har i dag tatt det første steget mot avfolkning av viktige kystsamfunn. Investeringer vil stoppe opp og lønnsomheten vil gå ned, sier han.

Bjørnstad mener forslaget viser at høringen og regjeringens utsagn om å ta hensyn til innspill, bare var et spill for galleriet, og varsler at høyresiden vil finne bedre løsninger dersom de vinner regjeringsmakt i 2025.

Rødt: Må ikke la seg presse

Partiet Rødt mener imidlertid at regjeringen nå må utnytte det historiske venstreflertallet på Stortinget, og ikke la seg presse til et bredt forlik.

– Rødt er gjerne med på å sikre flertall for en faktisk omfordelende grunnrenteskatt, som sikrer at mer av verdiskapingen som skjer i merdene går til velferd langs kysten.

Det sier Geir Jørgensen, fiskeri- og næringspolitisk talsperson i Rødt.

Rasmus Hansson, stortingsrepresentant og næringspolitisk talsperson for Miljøpartiet De Grønne, er mer opptatt av miljøaspektet:

– Det er merkelig at regjeringen ikke bruker muligheten lakseskatten gir til å stimulere miljøløsninger og drive fram miljø- og dyrevennlig oppdrett, sier han.

Hansson mener blant annet at utslippsfrie oppdrettsanlegg burde få lavere skatt.

Venstre mener det er «ganske små endringer» i forslaget regjeringen nå har lagt frem.

Ifølge næringspolitisk talsperson Alfred Bjørlo er partiet positive til å gå i forhandlinger, men vil bare være med på avtaler som gir langsiktige garantier om stabile rammevilkår og skattesystem for norsk næringsliv.

Publisert: