Butikkjede om laks: – Vi tror det blir nok, men stor usikkerhet om pris

Lakseprodusentenes permitteringsvarsler og et dødt kontraktmarked gir usikkerhet for dagligvarekjeder. Sjømatrådet frykter tøffere konkurranse fra utenlandsk laks.

UAVKLART: NorgesGruppens kommunikasjonssjef Kine Søyland (t.h.) tror lakseprisene i butikkene vil kunne svinge hyppigere så lenge situasjonen rundt grunnrenteskatten er uavklart.
Publisert: Publisert:

Laksegigantene melder om full stopp i kontraktsmarkedet for levering av laks etter nyttår, som følge av regjeringens forslag om grunnrenteskatt. Flere har også varslet permitteringer fra 1. januar.

De store dagligvarekjedene kjøper normalt inn laks til butikkene på lange kontrakter, men dette er nå blitt vanskelig, fordi man ikke vet detaljene rundt skatteberegningen for neste år.

– Vi tror det blir nok norsk laks tilgjengelig i januar, men det er stor usikkerhet rundt pris, sier kommunikasjonssjef i Norgesgruppen Kine Søyland til E24.

Norgesgruppen står bak butikker som Kiwi, Meny og Joker.

– Hva prisen faktisk blir, vet vi ikke ennå på mange produkter. Prisene vil kunne variere hyppigere og mer enn tidligere, sier hun.

– Denne uforutsigbarheten kan bli krevende fordi vi vet at laks og øvrig sjømat er veldig prissensitivt, og at volumet fort påvirkes ved høyere priser, legger hun til.

Uavklart og uforutsigbart

Søyland peker videre på at den uavklarte situasjonen rundt grunnrenteskatten ser ut til å påføre leddene etter lakseoppdretterne mer risiko og potensielle tap, fordi man ikke vet hvilken pris man kan selge til fremover i tid.

– Vi mister forutsigbarhet som er viktig for å kunne jobbe aktivt for økt sjømatkonsum, slik vi ønsker, sier hun videre.

Les på E24+

Laksenæringen vil ha det vannkraften har fått

Rema 1000 melder også om økt uforutsigbarhet.

– Et mindre forutsigbart prisbilde vil kunne gjøre det vanskeligere å planlegge priskampanjer, men vi vil fortsatt jobbe for langsiktige avtaler med norske leverandører, skriver Hege Rognlien, leder for kommunikasjon, på e-post til E24.

Coops kommunikasjonssjef Harald Kristiansen ser foreløpig ikke at situasjonen får stor betydning.

– Vi har per i dag ingen signaler fra våre produsenter som tilsier at vi ikke får levert laks til våre butikker fremover, skriver han.

UFORUTSIGBART: Rema 1000 vil fortsatt jobbe for langsiktige avtaler med lakseleverandørene, for å sikre forutsigbare priser, forteller Hege Rognlien, leder for kommunikasjon i butikkjeden.

Kan utfordre norsk laks

Hoveddelen av den norske laksen selges imidlertid til utlandet. Norges sjømatråd er rådgivende organ for Nærings- og fiskeridepartementet i spørsmål om eksport, omsetning og produksjon i forbindelse med eksport av sjømat. Det er departementet som eier rådet.

Sjefen i Sjømatrådet, Christian Chramer, forteller at tilbakemeldingene de nå får fra sine sjømatutsendinger i Norges viktigste laksemarkeder i Europa, USA og Asia, er at innkjøpere i svært liten grad har mulighet til å kjøpe norsk laks på kontrakt for neste år.

– Dette skaper usikkerhet i markedene, ettersom mange innkjøpere mister den forutsigbarheten som de har hatt, sier han.

Han tilføyer at det uten kontrakter også er mer utfordrende å planlegge kampanjer, noe som er viktig for å styrke etterspørselen etter norsk laks.

– Bortfall av kontraktsmarkedet kan bidra til at andre leverandørnasjoner av laks, andre sjømatprodukter eller andre proteinkilder i større grad kan konkurrere mot norsk laks og utfordre den sterke posisjonen som er bygd opp over tid, sier Chramer videre.

VANSKELIG FOR INNKJØPERE: Christian Chramer, leder for Norges sjømatråd, forteller at utenlandske innkjøpere nå har liten mulighet til å kjøpe laks på kontrakt for neste år.

Kan påvirke etterspørselen

Chramer påpeker at hva som faktisk vil skje i laksemarkedet fremover, er forbundet med usikkerhet, og at det ikke er mulig å gi ett svar som omfatter konsekvenser i alle markeder.

– Norsk laks vil fortsatt være tilgjengelig i markedene, men kontrakter bidrar til at innkjøpere (supermarkeder, videreforedlere, med mer) av laks har forutsigbarhet på råvarekostnadene (hel laks), og kan selge laks videre til stabile priser til sine kunder, forklarer han.

– Kontrakter reduserer dermed risikoen i verdikjeden, og bidrar til å øke etterspørselen etter norsk laks.

Sjømatrådet vil komme med et innspill i høringen om skatteforslaget. I tillegg har de dialog med departementet underveis, blant annet om hvordan forslaget om bruken av normpris påvirker markedene.

Les også

Lakseskatt, normpriser og permitteringer

Publisert:
Gå til e24.no