Raser mot kjemikaliebruk på Havfarmen: – Spiller russisk rulett

Nordlaks skulle drive kjemikaliefri produksjon ved gigantanlegget Havfarmen, men etter to måneders drift er det allerede brukt kjemisk lusemiddel.

VERDENS STØRSTE: Det gigantiske lakseanlegget Havfarmen rommer 2,3 millioner fisk.
Publisert:

Oppdretteren Nordlaks fikk en kjempetildeling av gratis konsesjoner fra staten i 2017 til å realisere planene.

Den første av selskapets «havfarmer» ble levert fra Yantai-verftet i Kina i juni, og ligger nå ankret opp utenfor Ytre Hadseløya i Vesterålsfjorden. I september ble 2,3 millioner fisk satt ut i det som er blitt verdens største lakseoppdrettsanlegg.

Statistikk fra fiskehelsenettstedet Barentswatch viser at mengden lakselus i anlegget har klatret jevnt og trutt gjennom høsten.

I november ble det gjennomført kjemisk lusebehandling ved Havfarmen gjennom å mate laksen med fôr tilsatt insektmiddelet teflubenzuron.

Dette er en vanlig lusebehandling i næringen, men bruken er blitt kraftig innskrenket grunnet bekymring om skadevirkninger på reker og andre krepsdyr.

– Dette er å spille russisk rulett med det marine økosystemet. Et luseangrep på 2,3 millioner individer, med avlusing med kjemikalier som skader krepsdyr, gir enorme konsekvenser, sier Toine C. Sannes, fiskeripolitisk talsperson Miljøpartiet De Grønne (MDG), til E24.

Hun viser til at Havfarmen står i et område der det finnes reker, hummer og raudåte.

– Nå ser vi med all tydelighet hvorfor utviklingskonsesjonene skulle gått til dem som ville forske på lukkede anlegg. Ikke til de som satser på et misvisende navn, på en enorm konstruksjon som ligger i en fjord, sier Sannes.

REAGERER: Fiskeripolitisk talsperson for MDG, Toine C. Sannes.

Vil bygge anlegg nummer to

– I den grad det vil forekomme lus på laksen, legger anlegget til rette for manuell fjerning av lus. Dermed kan vi få helt kjemikaliefri produksjon, sa en Nordlaks-eier Inge Berg til Bladet Vesterålen i 2015.

Da hadde han nettopp sendt inn søknaden om 39 utviklingskonsesjoner til Nærings- og fiskeridepartementet.

Berg fikk napp, og endte med den soleklart største tildelingen på 21 konsesjoner, nesten tre ganger så mange som nummer to på listen.

Les også

I Nordlaks’ nye oppdrettsanlegg er det plass til 50 millioner middager

I midten av september i år ble Bergs drøm til virkelighet, da den første Havfarmen ble sjøsatt. Den gigantiske konstruksjonen er bygd ved Yantai-verftet i Kina, er 385 meter lang og 59,5 meter bred, og har kostet nærmere én milliard kroner.

FIKK REALISERT DRØMMEN: Nordlaks-gründer Inge Berg ombord på Havfarmen sammen med datteren Therese i juni 2020.

– Vi har tro på at havfarm-prosjektet og den produksjonsmetoden som vi legger opp til i dette prosjektet vil bidra til bedre forebygging mot lakselus, sier Lars Fredrik Martinussen, kommunikasjonssjef i Nordlaks, til E24.

Han forklarer nødvendigheten av å bruke teflubenzuron i fôret med at selskapets brønnbåter, som beskrives som en viktig del av prosjektet, har blitt forsinket fra verftet som følge av pandemien.

– Den første båten er nå planlagt levert til oss rundt nyttår, og ikke i sommer slik planen opprinnelig var, sier Martinussen.

Han viser til at utviklingen i antall lakselus har gått sakte i anlegget.

– Nordlaks bruker ikke rensefisk på noen av våre lokaliteter for å fjerne lakselus fra fisken. Det er et bevisst valg, og med forsinket levering av brønnbåt stod vi overfor en beslutning om å bruke veterinære legemidler for å holde lakselusnivået lavt. Det er en beslutning vi ikke tar lett på, men som vi vurderte som den ansvarlige beslutningen i denne situasjonen, sier Martinussen.

FORSINKET BRØNNBÅT: Kommunikasjonssjef Lars Fredrik Martinussen forklarer behovet for kjemikalier.

Norske lakseoppdrettere må holde seg under en grense på 0,5 lus per fisk.

Da Nordlaks begynte å fôre laksen med teflubenzuron i uke 46, var man kommet opp i et snitt på 0,22 lus per fisk, ifølge Barentswatch.

I de to påfølgende ukene er nivået kommet ned til 0,1 lus per fisk.

– Kan sjelden gi garantier

Inge Berg bygget opp Nordlaks fra et konkursbo på 1990-tallet, og er ifølge tidsskriftet Kapital god for over ti milliarder kroner.

Nå vil Nordlaks bruke resten av sine utviklingskonsesjoner på en havfarm nummer to, og jobber mot å få godkjent en plassering av anlegget utenfor Tranøy i Hamarøy kommune.

– Vil det også være behov for kjemisk behandling i Havfarm 2?

– Vår strategi mot lakselus er basert på bedre forebygging, og den ligger fast. Mange år med biologisk produksjon har lært oss at vi sjelden kan gi garantier, men vi står fast på at Havfarm 1 og Havfarm 2, i kombinasjon med større ikke-medikamentell kapasitet i de nye brønnbåtene og en fortsatt satsing på større settefisk, vil gjøre oss i bedre stand til å redusere behovet for bruk av veterinære legemidler, sier Martinussen.

IKKE PÅ HAVET: Den blå pilen viser «Havfarmens» plassering i Vesterålsfjorden.

– Havfarm 1 er plassert i en fjord, og også nummer to ønskes plassert i en fjord. Hvorfor kalles det en Havfarm når den skal ligge i en fjord?

– Havfarmene er designet for å bruke havområder som er mer eksponert enn hva som er mulig å bruke med tradisjonell teknologi. Disse utviklingsprosjektene er et stort steg i retning å beherske oppdrett også på åpent hav. Samtidig som vi tar nye steg, må vi også gjøre denne teknologiske utviklingen på en måte som er trygg for våre ansatte og på fiskens premisser, sier Martinussen.

Han forklarer at Havfarm 2 er designet for å ta i bruk svært eksponerte havområder i Vestfjorden.

– På grunn av sikkerhet og hensynet til fisken så må vi ha et trygt område å flytte til når været blir for tøft på de mest eksponerte områdene, sier kommunikasjonssjefen.

Les også

Inge Bergs Nordlaks passerte tre milliarder kroner i inntekter

Sannes i MDG forventer at Nordlaks er åpne om luseproblemene.

– De ønsker å etablere et nytt gigantanlegg i Hamarøy, og kommunen bør få vite hva de faktisk åpner opp for, sier Sannes.

Martinussen svarer på sin side at «Sannes feller en svært hard dom over et prosjekt som har vært i drift i fem måneder.»

– Vi skal være åpne om de utfordringene vi har i havbruksnæringen, og denne saken er på ingen måte hemmelig. Alle tellinger av lakselus og tiltak mot den er offentlig tilgjengelig på Barentswatch.no, sier Martinussen.

KOSTET EN MILLIARD: Nå vil Nordlaks bygge enda en havfarm.
Les på E24+

Nordlaks sin nye brønnbåt blir den første av sitt slag  

Les også

Kraftig vekst i omstridt behandling av laks

Les også

Kraftig vekst i omstridt behandling av laks: – En dødsdom for rensefisken

Publisert: