Lakseselskapene kjøpte nye tillatelser for 3,8 milliarder kroner

Resultatene fra den første auksjonen etter regjeringens skatteplan viser at prisene falt sammenlignet med forrige runde i 2020. En fjerdedel av kapasiteten ble ikke solgt.

Salmars oppdrettsanlegg ved Trøndelagskysten.
Publisert:

Ifølge Nærings- og fiskeridepartementet kjøpte 22 selskaper ny kapasitet i auksjonen.

Det ble tildelt 24.644 tonn mot et samlet vederlag på 3,8 milliarder kroner. 32.887 tonn produksjonskapasitet var tilgjengelig fordelt på totalt åtte ulike produksjonsområder.

Dermed var det 8.243 tonn som ikke ble solgt, omtrent en fjerdedel av det som ble tilbudt. Mye av dette var i regionen Vest-Finnmark, hvor 5.172 tonn ikke ble solgt.

Lavere pris

Etter regjeringens forlag til grunnrenteskatt på havbruk har det vært knyttet spenning til hvor mye staten ville få inn ved årets auksjon av nye tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjø.

Prisen per tonn ble på 154.000 kroner, som er lavere enn i forrige runde et par år tilbake.

Ved forrige auksjon, i august 2020, ble tillatelsene solgt for til sammen rekordhøye 5,98 milliarder kroner, dobbelt så mye som ved auksjonen i 2018.

Den gangen var det 27.189 tonn produksjonskapasitet tilgjengelig i auksjonen, og alt ble solgt. Det tilsvarte en pris på 219.758 kroner per tonn.

Sterke reaksjoner

Regjeringens nye skatteforslag har vekket sterke reaksjoner i sjømatnæringen. På Oslo Børs kollapset aksjene og selskaper som Mowi, Lerøy og Salmar har trukket tilbake investeringer i økt kapasitet.

Ingen av de børsnoterte laksekjempene er oppført på listen over selskaper som kjøpte kapasitet ved årets auksjon.

Regjeringen utsatte tidligere auksjonen av produksjonskapasitet til etter statsbudsjettet.

Etter skatteforslaget ga regjeringen også selskapene mulighet til å si ifra seg økt kapasitet kjøpt til fastpris tidligere i år.

Publisert:
Gå til e24.no