NTS-styret anbefaler Salmar-budet

Styret i NTS anbefaler sine aksjonærer å godta budet fra Salmar, som verdsetter selskapet til 15,1 milliarder kroner.

HAR AKSEPTERT: Styreleder Nils Martin Williksen i NTS har akseptert budet fra Salmar. Styret er enstemmig i sin anbefaling av budet.
Publisert:

Styret i lakseselskapet NTS anbefaler sine aksjonærer å godta budet fra Salmar, ifølge en børsmelding.

«Etter grundig å ha vurdert tilbudets vilkår og betingelser og tatt hensyn til vurderingen fra Pareto Securities AS, som finansiell rådgiver for selskapet, mener styret at tilbudet reflekterer den finansielle og strategiske verdien av NTS og anbefaler at aksjonærer i NTS aksepterer tilbudet», skriver styret.

Pareto Securities har konkludert med at tilbudsprisen er rimelig fra et finansielt perspektiv.

Styret er enstemmig i sin anbefaling.

Samtidig oppfordrer styret aksjonærene i NTS til selv å vurdere tilbudet i lys av egen situasjon, da denne kan være forskjellig for de enkelte aksjonærene.

Les også

Oslo Børs kan bli joker i laksekamp

Ingen endringer for de ansatte

Styret viser også til at Salmar ikke har noen umiddelbare planer om å gjøre endringer i NTS-konsernets arbeidsstyrke og forventer ikke at budet vil ha noen juridiske, økonomiske eller arbeidsrelaterte konsekvenser for de ansatte i NTS, utover ordinær forretningsdrift.

Følgende styremedlemmer har akseptert budet for alle sine aksjer: styreleder i NTS, Nils Martin Williksen, styremedlem Roald Dolmen, styremedlem Solvår Hallesdatter Hardesty og styremedlem Vibecke Bondø.

Salmar har lansert et frivillig tilbud på konkurrenten NTS på 120 kroner per aksje, tilsvarende en verdsettelse på 15,1 milliarder kroner. Fristen for å akseptere budet går ut 1. april.

Salmar hadde allerede sikret bindende forhåndsaksepter fra en gruppe som representerer 50,1 prosent av aksjene i NTS. Gruppen har over lengre tid vært i konflikt med største eier i NTS, Helge Gåsø.

Dramaet i selskapet er fortsatt ikke over, og etter uttalelsen fra styret, er det igjen innkalt til ny ekstraordinær generalforsamling i selskapet. Kravet om ny generalforsamlingen er fremsatt av Amble Investment AS, Kavi AS, Vidar Øie Nilsen og Kari Øie Nilsen.

Agendaen er blant annet valg av nytt styre i NTS.

Les på E24+

Det avsatte styret i NRS har gode argumenter i kampen mot Salmar

Les også

Maktkampen i NTS: Overkjørte valgkomiteen i lakserederi

Publisert:
Gå til e24.no