Oppdretter om skatteforlik: – Jeg er skuffet

Oppdrettsnæringen er misfornøyd med skatteforliket mellom regjeringspartiene, Venstre og Pasientfokus. – Skattetrykket er fortsatt høyt.

Daglig leder Line Ellingsen i Ellingsen Seafood mener 25 prosent grunnrenteskatt på havbruk fortsatt er for høyt.
Publisert:

Regjeringspartiene har blitt enige med partiene Venstre og Pasientfokus om grunnrenteskattgrunnrenteskattRegjeringen har foreslått en særskilt skatt på 35 prosent på grunnrenten i oppdrett av ørret og laks. Grunnrenten defineres som verdien av en felles naturressurs, og viser seg som ekstra overskudd i bedrifter som gjennom konsesjoner får utnytte ressursen. på havbruk på 25 prosent, etter at regjeringen først foreslo en skatt på 35 prosent.

Dermed forbigås regjeringens støtteparti og normalt foretrukne forhandlingspartner SV. Pasientfokus har én representant på Stortinget. De kjempet seg til en plass for sin kamp for bedre sykehustilbud i Finnmark.

Havbruksnæringen har hele tiden vært kritisk til lakseskatten. Administrerende direktør Geir Ove Ystmark i i Sjømat Norge er fortsatt misfornøyd.

– Vi har hele veien pekt på at det er store svakheter i denne skattemodellen. Det er ikke endret ved dette forliket. Modellen er byråkratisk, krevende for bedriftene å administrere, og det er en skatt som innføres med tilbakevirkende kraft. Derfor er vi skuffet over at Venstre og Pasientfokus har sluttet seg til modellen, sier Ystmark til VG.

Han sier det er bra at Frp, Høyre og KrF har avvist modellen som nå skal innføres.

– Jeg håper at det gir muligheter for å få til endringer etter neste stortingsvalg. Skattetrykket blir selvsagt mindre ved at man øker skatten med 25 prosent enn ved å øke skatten med 35 prosent eller 48 prosent. Det er uansett et samlet skattetrykk som er for høyt for kystens næringsliv, sier han.

Forslaget bygger på forslaget lagt frem av regjeringen, men den effektive skattesatsen reduseres fra 35 til 25 prosent, etter at den opprinnelige forslaget fra regjeringen var på 40 prosent.

Enigheten førte umiddelbart til børsoppgang for en rekke lakseselskaper. Rundt klokken 14 er Salmar opp 13 prosent, Mowi opp 8,3 prosent, Lerøy Seafood opp nær 11 prosent og Grieg Seafood opp 10,6 prosent. Færøyiske Bakkafrost, som ikke påvirkes av skatteforslaget, er ned 0,47 prosent.

Administrerende direktør Geir Ove Ystmark i i Sjømat Norge.
Les også

Regjeringen og Venstre enige om lakseskatt på 25 prosent

– Skuffet

Daglig leder Line Ellingsen i den nordnorske oppdrettsbedriften Ellingsen Seafood er ikke fornøyd med dagens forlik.

– Jeg er skuffet over at regjeringen nå inngår et forlik om en skattesats 25 prosent, for det er fortsatt et høyt nivå siden det kommer i tillegg til vanlig selskapsskatt og andre avgifter. Så skattetrykket er fortsatt høyt, sier Ellingsen til E24.

Hun er derimot fornøyd med at partiene Høyre, Frp og KrF brøt ut av forhandlingene om lakseskatten, og mener de hadde forståelse for næringens bekymringer rundt den foreslåtte skattemodellen.

– Vi håper at Høyre når de eventuelt kommer til makten igjen, finner en modell som er bedre tilpasset havbruksnæringen og ikke er en skatt etter modell fra oljenæringen, sier Ellingsen.

Håper på lavere sats

– Kan skatten blir avviklet av en ny regjering, eller tror du de eventuelt bare vil endre nivået eller innretningen?

– Jeg håper man vil se på det totale skattetrykket. Man beslaglegger nå viktig kapital som kysten har brukt til å reinvestere i egen og tilknyttet næring, og man beslaglegger også viktig kapital som er brukt til annen næringsvirksomhet. Den kapitalen tas nå inn i form av skatt, sier Ellingsen.

– Jeg tror ikke at vi vil ende med å ikke betale noen ting, men håper på en ny innretning og en lavere sats. Det er forskjell på å ta litt og på å ta alt, legger hun til.

Les også

Grieg vil revurdere milliarder på vent etter ny skattesats

Selv om Ellingsen er skuffet er hun glad av at det kommer en viss avklaring på den langvarige prosessen om grunnrenteskatt på havbruk, som har vart siden i fjor høst.

– Skattesatsen er bare en del av dette, det er fortsatt en rekke ting som skal forskriftsfestes og mye som fortsatt er uavklart. Jeg håper man tar inn over seg noe av det som har kommet frem i de 400 høringssvarene når forskriften skal utarbeides, sier Ellingsen.

– Flere andre ting også er fortsatt uavklart, blant annet detaljene rundt prisrådet, som vi frykter kan bli altfor byråkratisk. I tillegg er vi også bekymret for hvordan skattegrunnlaget skal fastsettes og frykter at det kan bli fastsatt på feil basis. Det er fortsatt en rekke ting som må på plass, og som vi er spente på, legger hun til.

Line Ellingsen i Ellingsen Seafood er skuffet over enigheten om grunnrenteskatt på 25 prosent på havbruksnæringen.
Les også

Lakseaksjer stiger etter lakseskatt-enighet

Tillitsvalgt

Hans Stølan er hovedtillitsvalgt i oppdrettsselskapet Salmar for Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN). Han gikk hardt ut mot regjeringen etter en runde med permitteringer ved Innovamar på Frøya i kjølvannet av skatteforslaget.

– Hva tenker dere om en skattesats på 25 prosent?

– Det er todelt. Det er positivt at satsen går videre ned. Samtidig er jeg fortsatt skuffet over det totale skattenivået det legges opp til. Det blir kvelende for bransjen. Hadde man landet på 15 prosent som jeg forstår var Høyres utgangspunkt i forhandlingene, så hadde dette vært mer levelig, sier Stølan til E24.

– Jeg håper at ved et eventuelt regjeringsskifte om to år kan få skattenivået ytterligere ned. Det er mange arbeidsplasser som er i spill nå, sierhan.

– Tror du en ny regjering vil kunne fjerne skatten, eller bare justere nivået?

– Jeg håper en ny regjering ser på det totale skattenivået, det er det som er viktig. I leverandørindustrien kommer det nå konkurser. Det er mange investeringer som er lagt på is. Så får vi se om noen av dem nå vil bli dratt opp fra skuffen igjen, sier Stølan.

Han stiller spørsmål ved prosessen fra regjeringens side.

– Det kan jo skrives lærebøker om hvor elendig denne prosessen har vært. Fra vårt ståsted hadde det vært best å utsette dette, slik man gjorde med grunnrenteskatten på vindkraft, sier Stølan.

Les også

Regjeringen utsetter iverksettelse for grunnrenteskatt på vindkraft

Publisert: