Sjømateksporten stiger til ny rekord på over 151 milliarder

Norge solgte 40 millioner sjømatmåltider til utlandet hver dag i 2022. Det er mindre enn året før, men til gjengjeld var prisene rekordhøye.

MINDRE, MEN DYRERE: Norge solgte mindre sjømat til utlandet i fjor, men setter likevel ny rekord takket være høyere priser.
Publisert: Publisert:

I 2022 eksporterte Norge sjømat for 151,4 milliarder kroner. Det er det høyeste noensinne, og 25 prosent høyere enn forrige rekord fra 2021, ifølge Norges sjømatrådNorges sjømatrådSjømatrådet jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over. Det er Nærings- og fiskeridepartementet som eier Sjømatrådet, men driften finansieres gjennom en lovpålagt avgift på sjømateksporten..

Det tilsvarer 40 millioner måltider hver dag hele året.

Lederen for Norges sjømatråd, Christian Chramer understreker til E24 at det er svært sterk etterspørsel etter norsk sjømat, selv i urolige tider.

– Vår vurdering er at sjømat og proteiner fra havet er relativt rimelige sammenlignet med alternative proteinkilder. Det gjør at laksen, torsken og øvrig sjømat som går ut av Norge fortsatt treffer et marked som har både ønske og vilje til å kjøpe det, sier han.

Les på E24+

Nå må det bli slutt på dette tullet

At totalt volum faller til 2,9 millioner tonn i 2022 fra 3,1 millioner året før, forklarer Chramer med kvotebegrensninger på vill fisk, biologiske faktorer og lite mulighet for vekst i oppdretten. Etterspørselen er det ikke noe i veien med.

– Vi går ut av et krevende år med rekordresultat, og går inn i et like krevende år med fortsatt krig i Ukraina og høy inflasjon, særlig på matvarer, men også høyere totalkostnader for husholdningene, sier han til E24.

Det kan bety at en del vil nedskalere sine kjøpe, velge billigere fisk og minske restaurantbesøk.

– Himmelen er ikke mørk for norsk sjømat fremover, men det er krevende og vi må jobbe hardt for å sikre at vi beholder vår posisjon, tilføyer han.

Christian Chramer, leder for Norges sjømatråd, understreker at det fortsatt er god etterspørsel etter norsk sjømat selv om det ble solgt litt mindre til utlandet i fjor.

– Større uro

– Hvordan påvirkes markedene av grunnrenteskatten?

– Det er for tidlig å se noen effekter av det. Men på tampen av året har vi sett en større uro i markedene knyttet til fremtidig prisbilde og en usikkerhet rundt hvordan skatten til slutt blir utformet.

Chramer forteller også at de i enkelte land har sett mindre kampanjer knyttet til norsk laks.

– Det kan ha flere årsaker, men vi ser at i de samme landene så påvirker spørsmålet om grunnrente og fremtidig pris kontraktsvolumene, som for laksens del er relativt betydelige, og er viktige for forutsigbarhet i dagligvaremarkedet.

Rekordhøye laksepriser

Salg av oppdrettsfisk (hovedsakelig laks) står for mesteparten av de totale sjømatinntektene (73 prosent), men rett under halvparten av mengden.

Totalt ble det eksportert laks for 106 milliarder kroner i 2022, 25 milliarder mer enn forrige rekord fra 2021. Mengden laks falt derimot med 2 prosent til 1,26 millioner tonn.

Rekordhøye laksepriser ligger bak årets rekord. Prisen på fersk laksefilet steg til 117 kroner per kg, 13 kroner høyere enn forrige rekordår, som var i 2019.

Det var også rekordhøy pris på fersk hel laks, med 79 kroner per kg, 18 kroner høyere enn forrige rekord i 2018.

Investerer rekordmye i USA

Polen, Frankrike og USA var de største markedene for laks i 2022. Til Polen blir det særlig solgt mye som går til videreforedling, før det igjen selges videre til kundene.

Den største verdiveksten i fjor sto USA for, med en økning i eksportverdi på 3,2 milliarder kroner, eller 57 prosent, sammenlignet med året før. Eksportvolumet til USA endte på 66 531 tonn, 22 prosent høyere enn året før.

– Det er svært gledelig og betyr at vi også i 2023 kommer til å investere rekordmye i markedsføring av norsk sjømat i USA, sier Chramer.

Av et markedsbudsjett på rundt 408 millioner kroner, skal 44 millioner brukes på USA i år.

– Så det er et enormt stort markedstrykk fra vår side.

Les også

Laksenæringen møter protester og forbud internasjonalt

I 2022 utgjorde fiskeri 27 prosent av den totale sjømateksporten målt i verdi, men 55 prosent av volumet. Totalt økte verdien med 5 milliarder kroner, eller 14 prosent, sammenlignet med året før. Volumet falt samtidig med nær 8 prosent.

Sjømatrådet jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over. Det er Nærings- og fiskeridepartementet som eier Sjømatrådet, men driften finansieres gjennom en lovpålagt avgift på sjømateksporten.

Les også

Lakseforedler stusser over permitterings­varsel: – Ingen spiser hel laks

Publisert: