Stopper gratis utdeling av gullkantede laksekonsesjoner

Fiskeriministeren varsler en midlertidig stans i utdeling av vederlagsfrie særkonsesjoner for lakseoppdrett, som blant annet videregående skoler tjener rått på.

GOD BUTIKK: Laks pumpes opp fra merdene til Val videregående i Kolvereid. Nå innføres en midlertidig stopp i utdelingen av undervisningskonsesjoner og andre særtillatelser.

Ole Martin Wold
  • Lage Bøhren
Publisert: Publisert:

«Jeg mener at tiden er inne for å se mer overordnet på innretningen for ordningen med særtillatelser», skriver fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding mandag.

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) innfører en midlertidig stans i muligheten til å søke om særtillatelser i lakseoppdrett.

Særtillatelser deles ut vederlagsfritt til godkjente søkere, og består blant annet av forskning-, undervisnings- og visningstillatelser.

E24 har tidligere skrevet om «Lakseskolene som ble pengemaskiner», de 13 norske videregående skolene som råder over særtillatelser for undervisningsformål med en samlet produksjonskapasitet på nær 10.000 tonn laks.

Basert på gjennomsnittstall for næringen har disse konsesjonene generert salgsinntekter på anslagsvis 2,5 milliarder kroner og overskudd på over 600 millioner kroner bare i løpet av de siste tre årene.

Blant dem finner vi den kristne privatskolen Val i Nord-Trøndelag, som på seks år har håvet inn nær 800 millioner kroner i salgsinntekter og et samlet overskudd på 50 millioner.

«Bakgrunnen for en slik stans er at regjeringen i forbindelse med havbruksstrategien ønsker å se på hvorvidt ordningen med spesialtillatelser fungerer etter sitt formål. Videre har tildelingsforskriftene blitt 17 år gamle uten en helhetlig revisjon», heter det videre i pressemeldingen fra NFD.

Les også

Lakseskolene som ble pengemaskiner

Les også

Lakseskolene som ble pengemaskiner

Enorme verdier

På grunn av flere år med fantastisk lønnsomhet har norske myndigheter for lengst begynt å kreve full markedspris for vanlige laksekonsesjoner.

I siste auksjonsrunde i februar 2020 gikk slike under hammeren for en snittpris på 150 millioner kroner per stykk.

De heldige lakseskolene har imidlertid fortsatt fått undervisningskonsesjoner helt gratis for en periode på minst ti år, før de må søke om forlengelse.

– Vi mener det er grunn til å stille spørsmål ved om det er riktig å ha anlegg i så stor skala under denne ordningen, slik at undervisningskonsesjonene representerer så store verdier som det her er snakk om, sa Terje Aasland, næringspolitisk talsmann for Arbeiderpartiet, til E24 i oktober i fjor.

Han etterlyste samtidig en gjennomgang av undervisningstillatelsene i en ny stortingsmelding om havbruksnæringen.

I første omgang varer den midlertidige stansen i utdelinger frem til den nye Havbruksstrategien legges frem før sommeren.

«Veksten i norsk havbruksnæring bør i hovedsak skje gjennom trafikksystemet, skriver Ingebrigtsen.

Les også

Varsler ny havbruksstrategi: Vil ha mer lukket oppdrett i Norge

Over 20 prosent av totalen

Ingen av de nevnte lakseskolene har de nødvendige forutsetningene for å drive oppdrett i kommersiell skala, og derfor leies konsesjonene ut i en eller annen form til lokale oppdrettere.

Dette er som regel også tilfelle for andre særtillatelser, for eksempel de som eies av forskningsinstitusjoner.

Guri Kunna vgs på Frøya inngikk nylig en avtale med oppdretteren Måsøval som sikrer skolen ti millioner i fast leie for sin konsesjon de neste ti årene, uansett hvilken vei lakseprisen går.

Det er i dag 284 ulike særtillatelser som samlet har en produksjonskapasitet på 192.719 tonn maksimalt tillatt biomasse (MTB).

Dette utgjør i overkant av 20 prosent av næringens totale MTB i sjø, ifølge meldingen.

Les også

Reagerer på gullkantet lakseordning: – Grunn til å stille spørsmål

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Nærings- og fiskeridepartementet
  2. Laks

Flere artikler

  1. Stanser særtillatelser i oppdrettsnæringen midlertidig

  2. Varsler ny havbruksstrategi: Vil ha mer lukket oppdrett i Norge

  3. Betalt innhold

    MDG vil fase ut alle åpne oppdrettsanlegg innen 2025

  4. 25 havbruksbedrifter tapte søksmål mot staten

  5. Ny lockdown i Oslo-regionen – strengeste tiltak siden mars