I fjor ble laksen rødlistet. I år er det fiskefeber i mange elver.

Etter tidenes dårligste sesong i fjor, biter igjen laksen i norske elver. Det er likevel langt fra sikkert at 14 år gamle Torstein Hunvik Reiten kan regne med storfangst i fremtiden.

Torstein Hunvik Reiten (14) fikk sin første laks noensinne for noen dager siden. Høy vannføring i mange elver i Trøndelag og på Vestlandet, som her i Stordalselva, har bidratt til et bedre fiske enn i fjor.
Publisert: Publisert:

– Det var spesielt. Jeg har aldri fått fisk i en elv før, forteller den ferske laksefiskeren Torstein Hunvik Reiten (14) fra Hildre på Sunnmøre.

Bestefar Gudmund Reiten tok nylig med seg barnebarnet for å la ham prøve seg på laksefiske i Stordalselva. Det tok ikke mange minutter før 14-åringen fikk napp.

– Jeg prøvde å holde hodet kaldt, og det klarte jeg. Jeg slapp å kjempe mot den særlig lenge.

Etter å ha fått en laks på 2,2 kilo, måtte Torstein Hunvik Reiten og bestefar Gudmund Reiten gi seg. I mange elver er det ikke lov å fange mer enn én laks pr. dag.

Bedre enn de siste årene

Torsteins debut som laksefisker illustrerer forholdene i mange elver. Det er en helt annen schwung over laksefisket i sommer sammenlignet med i fjor. I flere lokalaviser rundt om i landet meldes det om laksefeber.

Sommeren 2021 gikk nemlig inn i historien som den dårligste laksesesongen noensinne, delvis fordi den tørket bort mange steder. Uansett er det et håp om at bunnen var nådd, etter flere tiår med mange negative nyheter:

  • parasitt-angrep
  • overfiske
  • nedgang i bestanden
  • stengte elver

Forholdene så langt i sommer har derimot gitt mange fiskere en liten opptur. Elver som har vært stengt for fiske i flere år på grunn av lite fisk, er blitt gjenåpnet i sommer.

– Det generelle inntrykket er at det er en bedring sammenlignet med tidligere år.

Det sier seniorforsker Peder Fiske ved Norsk institutt for naturforskning (NINA). Halvveis i sesongen har også Miljødirektoratet konkludert med at det ikke er nødvendig å innføre begrensninger for resten av årets fiske.

Årets gladnyhet: Det fiskes i Rauma

Det er ikke bare fangsten som gir elveeiere og laksefiskerne et snev av håp og optimisme. En av landets mest ikoniske lakseelver – Rauma i Romsdal – er gjenåpnet for fiske i sommer. Det skjer etter en årelang kamp mot parasitten Gyrodactylus salaris.

– Vi er ikke der vi var før parasitten, men det er ingen grunn til at vi ikke skal bli det igjen.

Det mener Vidar Skiri. Han er leder i elveeierlaget i Rauma og har arbeidet i 40 år med å bli kvitt parasitten. Det har innbefattet flere behandlinger med plantegiften rotenon og forbud mot fiske i til sammen 14 år.

Vidar Skiri har kjempet mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i 40 år. Nå tror han det er mulig å få bukt med den i hele Norge.

Fjernet parasitten i over 40 elver

Nå tror Skiri at Norge er i ferd med å vinne kampen mot parasitten. Opp gjennom årene har den infisert 51 elver. I dag gjenstår det å fjerne den i åtte elver.

– Dette er den største seieren i norsk naturforvaltning. Hadde vi ikke lyktes, ville all norsk villaks ha gått dukken, sier han.

Hittil i sommer er det fisket rundt 400 lakser i Rauma. Alle er blitt sluppet ut igjen, men fra 16. juli kan fiskerne beholde første hannlaks som fanges. Men de neste fire må slippes ut igjen.

Over milliarden i ringvirkninger

For en god del grunneiere og overnattingsbedrifter gir årets tall også håp om bedre tider. Villaksen blir knapt omsatt i dag, men laksefiskerne legger igjen betydelige beløp i mange dalfører.

Uritun Camping i Valldal merker at laksefiskerne er tilbake i bygda, etter at elven har vært stengt for fiske i tre år. Laurits Lervåg er blant fiskerne som har hatt behov for campingplassens fryser.

Norsk institutt for naturforskning har beregnet at laksefisket gir økonomiske ringvirkninger på til sammen 1,3 milliarder kroner. Bare i Namdal i Trøndelag, hvor Namsen svinger seg nedover dalen, er det anslått at fiskerne legger igjen 24 millioner kroner.

– Potensialet er mye større, mener foreningen Norske Lakseelver. Foreningen representerer over 100 elveeierlag over hele landet.

Langt unna toppårene

Men varsellampene blinker fortsatt for villaksen. Trenden har vært nedadgående i mange år, og sommerens fiske vil trolig ikke bli noe større enn det var i årene før bunnåret 2021. Årets fangst er også ujevnt fordelt.

Ikke alle får fisk. Stian Talberg har forsøkt seg seks ganger i Stordalselva, uten å få noen på land. – Men det er ennå gode muligheter, sier han.

Det er fisket på Vestlandet og i Trøndelag, der det har vært bra med vann i elvene, som drar opp helhetsinntrykket. På Sørlandet og i Nord-Norge har fangsten vært langt mer variabel.

Erfarne fiskere mener derfor det ikke er noen grunn til å ta av. En av dem er Per Øivind Hansen (59), som Aftenposten/E24 traff ved elvebredden i Valldal.

– Både fiskerne og elveeierne er litt historieløse når årets fangst blir hausset opp. Det er ikke i nærheten av det laksefisket vi en gang hadde, sier han.

Per Øivind Hansen har fisket i mange av landets lakseelver. Han advarer mot å tro at vi er tilbake til de gode gamle dager fordi det har vært godt fiske i noen elver i sommer.

Verdens beste lakseelv stengt

Tross rapportene om laksefeber i enkelte dalstrøk: Villaksen er truet. I fjor ble den plassert på rødlisten over truede arter, etter at forskerne har beregnet at bestanden har gått tilbake 21–25 prosent de siste 15–18 årene.

Laksen har havnet i kategorien «nær truet». Der vil den være frem til neste revisjon av listen i 2027.

Kommunikasjonsansvarlig Pål Mugaas i Norske Lakseelver beskriver situasjonen for enkelte elver som bekymringsfull.

Blant disse er Tana-vassdraget i Finnmark, som tidligere er blitt kalt verdens beste lakseelv. For andre året på rad er det forbud mot fiske i dette vassdraget.

Bestanden har gått tilbake, og ifølge Mugaas er det ingen annen forklaring på dette enn overfiske.

Strenge regler i mange elver

Heller ikke der det kan fiskes, er det fritt frem. Det er innført restriksjoner i mange elver. Det dreier seg i stor grad om hvor mange fisker hver enkelt fisker kan ta på land i løpet av én dag eller i løpet av sesongen.

– Det er gledelig det som skjer i år, men vi må være forsiktige, understreker Mugaas. Hans inntrykk er at disse reglene stort sett overholdes.

– Det vil alltid være noen som ikke følger reglene. Men de fleste som fisker i dag har en annen tilnærming til fisket enn å fylle fryseren.

Det bekrefter tallene fra SSB: Nesten hver fjerde fisk som ble fanget i norske elver i fjor ble gjenutsatt i elven. Men Torstein Hunvik Reitens første laks skal på bordet hjemme på Sunnmøre.

– Jeg liker den røkt, så det blir vel til det.

Les også

Lakselus fra oppdrett truer sjøørret: – I mange tilfeller er det mer enn 100 lus på hver

Les også

Den norske villaksen rødlistes: Oppdrettslaks og lus er de største truslene

Publisert:
Gå til e24.no