Gustav Witzøe fotografert tidligere i november.

Mediejippo er ingen dialog

Vi møter deg, Vedum. Da må du høre på oss.

  • Gustav Witzøe
    Gustav Witzøe
    Eier og styreleder i Salmar
Publisert: Publisert:
Dette er et leserinnlegg
Innlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum er omtalt som råtassen fra Stange. Han lever opp til sitt omdømme i et reisebrev fra Stange. Her graver han seg enda dypere ned i sin skyttergrav, og fyrer løs mot havbruksnæringen på en måte som på nytt bekrefter at vi har en finansminister som fører det norske folket bak lyset.

Hans reisebrev fra Mjøsas bredd besvarer ingen av de kritiske kommentarene i mitt innlegg, som hans brev er et svar på. Hans forsøk på å bevise sin vilje til dialog er at han inviterte de fem største havbruksselskapene i Norge til et 45 minutters møte på sitt kontor, for å «oppklare» det kaos Regjeringen hadde skapt med sitt forslag om såkalt normpris. Tenk på den! Seks uker tidligere hadde den samme finansminister slengt på bordet et forslag om å tredoble skatten på norsk havbruk – fra 22 til 62 prosent. I dialog med hvem? Ingen andre enn sin egen regjering og byråkratene som bistår denne.

Det er vanskelig å vite om man skal le eller gråte

For virkelig å demonstrere sitt demokratiske storsinn sendte regjeringen samtidig ut et høringsnotat, hvor det ble opplyst at den nye skatten skulle tre i kraft fra 1.1.2023. Med andre ord med tilbakevirkende kraft. Fra første dag fikk norske produsenter av sjømat klar beskjed om at «grunnrenteskatten kommer», regjeringen hadde nemlig bestemt seg. Det vare bare «innretningen» han ønsket en dialog om. En klok Ap-ordfører på Fosen bemerket tørt i politisk kvarter at dette neppe oppleves som en typisk inkluderende partsprosess som vi har tradisjon for i Norge ved større endringer i skattesystem og andre rammebetingelser for næringslivet.

Det er vanskelig å vite om man skal le eller gråte når Vedum fremstiller at det skyldes manglende vilje til dialog da de største selskapene overlot til næringens organisasjoner å møte på deres og næringens vegne på det 45 minutters lange møte som Vedum aller nådigst hadde satt av tid til. En stor del av tiden var satt av til Vedum selv og fiskeriminister Bjørnar Skjæran som skulle gi orienteringer. Dette ville anslagsvis gitt fem minutter hver til noen av verdens største matprodusenter for «dialog» med en regjering som allerede har bestemt seg for at «grunnrenteskatten vil bli innført», som Vedum skriver i sitt reisebrev. Tiden får vise om regjeringen på denne måten kan bruke Stortinget som dørmatte. Det er lenge siden Johan Sverdrup erklærte «all makt i denne sal», skjønt Grunnloven også sier noe om dette.

Det er ganske ufint når Vedum fremstiller dette som at selskapene «takket nei» til å møte han.

Næringen stilte opp på regjeringens 45 minutters lange seanse, som mer måtte anses som en speed date enn noe annet. Bakgrunnen for møtet var den såkalte «normprisen» regjeringen har foreslått for å kontrollere den nye skatten, og som har ført til at det praktisk talt ikke lenger er mulig å inngå kontrakter for videreforedling. Fordi dette er et spørsmål som gjelder hele næringen, synes jeg landets finansminister må ha respekt for at vi ønsket å la næringens organisasjoner representere oss alle på dette møte. Det er ganske ufint når Vedum fremstiller dette som at selskapene «takket nei» til å møte han. Det blir som den ugne følelsen som da han på TV slengte ut av seg at SalMars/Kvarvs største eier hadde en «inntekt» på 1,2 milliarder i fjor. Det var for å gi inntrykk av en eier som velter seg i privat rikdom, skjønt Vedum vet utmerket godt at dette var penger som ble tatt i utbytte for å betale den formues-/utbytteskatten på norsk eierskap i næring som Vedum har bidratt til å øke med 100 prosent i sin korte tid som finansminister. Dette kommer på toppen av den foreslåtte grunnrenteskatten slik at samlet skatt på norsk eierskap, som dominerer norsk havbruk, blir over 85 prosent eller mer. Dette kan du ikke vri det unna, Vedum. Dette er ikke utjevning, det er tapping av kapital som skal skape næringslivet som det norske folk og statskassen skal leve av også i fremtiden.

Du må finne deg i å få forklart sannheten

SalMar stiller naturligvis på et møte med deg Vedum, i håp om at du virkelig ønsker dialog og faktisk informasjon. Vi vil helst ha deg ut av dine kontorer i hovedstaden og til Frøya, Aukra, Steinkjer, Senja eller et av de mange andre stedene hvor inntektene fra havbruk har skapt og skaper arbeidsplasser, industrier og fremtidsoptimisme. Men vi kommer også gjerne til ditt kontor i hovedstaden, hvis du helst vil det. Men da må du også ta deg tid til å høre på oss, og på den informasjon vi gir deg. Du må finne deg i å få forklart sannheten om hva du og regjeringen nå forsøker å stelle i stand. Hvor mye skade dere vil påføre landet vårt, og særlig mange kystsamfunn. Da må du ikke nekte å lytte til fakta ved på autopilot å si at «grunnrenteskatten kommer». SalMar har nemlig ikke hatt mulighet til å forklare deg de skadelige virkningene av din politikk tidligere. Vi kunne ikke i vår villeste fantasi tenke oss at du førte oss bak lyset da du kom utover til Frøya før siste valg, og lovte at «grunnrenteskatten kommer ikke». De samme vedtok ditt parti på sitt landsmøte, med informasjon på Sps hjemmeside. Jeg ser du heldigvis ikke lenger prøver å benekte ditt løftebrudd. Men i stedet for nye angrep på næringen og undertegnede, kan du ikke likeså godt innrømme dette? Det er i Norge god tradisjon for å si unnskyld, og det bør ikke minst gjelde et løftebrudd som har så store konsekvenser for de som blir berørt.

Fisk vil fortsatt blir produsert i sjø, men de industrielle ringvirkningene vil bli kraftig redusert.

På et slikt møte vil SalMar konkret og detaljert gi faktisk informasjon om konsekvensene av den foreslåtte grunnrenteskatten, hvordan denne har en innretning og et nivå som vil være svært skadelig. Her kan vi beskrive hvordan hjørnestensbedrifter langs store deler av norskekysten vil merke konsekvensene av den massive inndragning av risikokapital fra bedriftene som vil bli en nødvendig konsekvens. Fisk vil fortsatt blir produsert i sjø, men de industrielle ringvirkningene vil bli kraftig redusert. Det blir langt mer attraktivt å satse på videreforedling i andre land, og små og mellomstore bedrifter i hele Norge vil ha mindre kapital til disposisjon for å sikre det mangfoldige næringslivet vi skal leve av fremover.

Dette er ikke et spørsmål om SalMar «har råd» til å betale tre ganger så mye skatt, for på den måten «å bidra til litt mer til fellesskapet og lokalsamfunnene langs kysten», som du, Vedum så freidig skriver i ditt reisebrev. Denne meningsløse retorikken kan oppfattes om vi har en finansminister som ikke vet bedre. Det er settepotetene som Vedum her graver opp, det er dårlig bruk av møkkagrepet, for holde oss til din egen næring. Det blir i neste omgang mindre næring, mindre virksomhet langs kysten og mindre skatteinntekter. Dette må være det mest kortsiktige og ufornuftige skattegrepet som er gjort i moderne tid. Norge blir den store taperen.

Husdyrproduksjon er noe helt annet enn tapping av olje

Det er trist å oppleve at du ikke viser fnugg av ydmykhet i forhold til det han har stelt i stand. Ditt gjentakende budskap om at havbruksnæringen må bidra «litt mer» til fellesskapet prøver åpenbart å gi inntrykk av at næringen i dag ikke bidrar på linje med andre. Det er riv ruskende galt. Vi bidrar mer. I tillegg til ordinær selskapsskatt med flere milliarder ekstra ved kjøp av konsesjoner og andre avgifter. I tillegg har næringen sagt seg villig til å bidra mer i et bredt forlik. Men det er forskjell på å barbere seg og skjære av seg haka.

Ingen andre land har funnet på å innføre en slik grunnrenteskatt på matproduksjon. Husdyrproduksjon er noe helt annet enn tapping av olje. Det burde minst en bonde fra Stange forstå og ta hensyn til når hans skriver reisebrev.

Les også

Reisebrev fra Stange

Les også

Reisebrev fra Frøya

Publisert:
Gå til e24.no